Zika-virus en annulatieverzekering

Zika-virus en annulatieverzekering
Zika-virus en annulatieverzekering
Leestijd: 3 minuten

De voorbije dagen was het Zika-virus niet uit de media weg te slaan. Het Zika-virus zou immers een risico betekenen voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. In het ergste geval zou het kind geboren worden met een afwijking aan het hoofd. Tientallen koppels besloten daarop hun annulatieverzekering in te roepen en hun vakantie richting de zon te annuleren. Wat is de huidige situatie van het Zika-virus? En in welke situaties biedt de annulatieverzekering hulp?

Zika-virus en verontrustende overlijdens

Volgens plaatselijke gezondheidsdiensten in Colombia zijn er de voorbije week maar liefst drie mensen overleden ten gevolge van het Zika-virus. Het Zika-virus werd reeds eerder in verband gebracht met het Guillain-Barré-syndroom, een spierziekte. Ook eind november vorig jaar zou al een man overleden zijn ten gevolge van het Guillain-Barré-syndroom. Normaal gezien zijn het Guillain-Barré-syndroom en het Zika-virus niet dodelijk. De meeste burgers houden er een ernstig gevoel van griep aan over, dat uiteindelijk na enkele dagen verdwijnt. Verschillende gezondheidsdiensten uit België en Nederland raden gelet op de recente ontwikkelingen zwakkere personen aan, en zeker vrouwen in gezegende toestand, om niet te reizen naar landen in Centraal- en Zuid-Amerika. Op dit moment werden al slachtoffers van het Zika-virus vastgesteld in 27 lidstaten, vrijwel allen in Centraal- en Zuid-Amerika.

Ik heb mijn vakantie geboekt, kan ik annuleren?

Zika-virus en annulatieverzekeringEen standaard annulatieverzekering dekt geen risicogrond zoals ‘kans op besmetting’ of ‘angst om te reizen’. Niet iedereen die een vakantie geboekt heeft richting Zuid-Amerika en nu angst heeft om het Zika-virus op te lopen, kan zomaar zijn vakantie annuleren. De meeste touroperators staan evenwel toe om van vakantiebestemming te veranderen, wanneer dit praktisch mogelijk is (bv. een ander koppel annuleerde zijn vakantie richting Spanje of Italië).

Staat je touroperator dit niet toe? Of wens je niet alleen je vakantiebestemming te annuleren, maar het hele bedrag van je vakantie terug te vorderen? Dan zal je als zwangere vrouw beroep moeten doen op een doktersattest dat bevestigt dat je zwanger bent tijdens de looptijd van de vakantie. In principe heeft een eventueel negatief reisadvies geen impact op het al dan niet aanbieden van vakanties. Met andere woorden: zelfs wanneer het reisadvies van een vakantiebestemming zou wijzigen naar negatief, heeft dit niet per se tot gevolg dat je zomaar een reis kosteloos kan annuleren en het betaalde geld kan terugvorderen. Een reisadvies behelst immers louter een advies, geen verbod. Het komt er met andere woorden op aan om aan te tonen dat je reeds zwanger was op het moment dat je de vakantie boekte, alsook dat je nog steeds zwanger bent en een verhoogd risico loopt wanneer je op vakantie vertrekt/bent. Ook de partner van de zwangere vrouw kan in die hypothese gratis de reis annuleren en zijn betaalde kosten terugvorderen.

Ziek op vakantie. Wat dekt mijn annulatieverzekering?

Vertrek je desondanks toch op vakantie richting Centraal- en Zuid-Amerika? En beland je daar jammer genoeg in het ziekenhuis ten gevolge van Zika? De annulatieverzekering zal in dat geval niet tussenkomen voor de medische kosten. Hiervoor behoorde men een aanvullende reisbijstandsverzekering af te sluiten. Hoewel een reisbijstandsverzekering net als een annulatieverzekering geen verplichte verzekering is, heeft 1 op de 10 reizigers nood aan een tussenkomst van deze verzekering. Een reisbijstandsverzekering dekt alle medische kosten en uitgaven die je ten gevolgen van een ziekte of ongeval op vakantie zou moeten dragen.

Ook het luik annulatieverzekering speelt in deze hypothese een rol. De annulatieverzekering zal immers vergoeding bieden voor alle dagen van de vakantie die men geboekt, maar niet genoten heeft. Bijvoorbeeld: Annemie is 3 maanden zwanger wanneer ze op vakantie vertrekt naar Colombia. Ondanks het Zika-virus geniet Annemie samen met haar echtgenoot Piet van een mooie vakantie. In de loop van de vakantie krijgt Annemie bepaalde symptomen van het Zika-virus, waarna Annemie wordt opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis. Annemie had zowel een reisbijstand- als annulatieverzekering. Aangezien Annemie ziek werd op dag 3 van de in totaal 15 dagen durende rondreis, zal de annulatieverzekering dekking bieden voor de 11 overige dagen van de vakantie. Ook extra bijkomende kosten, zoals administratiekosten en telefoonkosten die gemaakt moeten worden ten gevolge van de annulatie, worden door de annulatieverzekeraar gedekt.

Conclusie

Heb je recent een vakantie richting Centraal- of Zuid-Amerika geboekt? Of staat je vakantie reeds jaren vast, maar reis je jammer genoeg af naar deze vakantiebestemming in de loop van komende weken? Informeer dan goed naar je rechten (zeker als zwangere vrouw).

Related Posts