Woonverzekering: overbodig of een aanrader?

Woonverzekering: overbodig of een aanrader?
Woonverzekering: overbodig of een aanrader?
Leestijd: 3 minuten

Een woonverzekering of woningverzekering is in België niet wettelijk verplicht. Bijgevolg is elke eigenaar of huurder vrij om al dan niet een woonverzekering af te sluiten. In de praktijk blijken toch veel personen een woonverzekering, zoals bv. DVV Cocoon, te ondertekenen. Is een brandverzekering dan een aanrader als single of gezin, of eerder een overbodige kost?

Wat is een woonverzekering?

Woonverzekering: overbodig of een aanrader?Een woonverzekering is een verzekering die de risico’s van ongevallen en schade aan én in de woning dekt. Niet alleen de rechtstreekse schade aan het huis of appartement worden verzekerd, maar ook de inboedel is gedekt tegen verschillende gevaren. Aangezien deze gevaren meer omvatten dan alleen brand, is een benaming “woonverzekering” meer geschikt dan de term brandverzekering. Naast de schade aan en in de woning, wordt ook de aansprakelijkheid als eigenaar of huurder ten opzichte van andere personen meegenomen. Zo kunnen bv. personen schade lijden t.g.v. een brand in jouw woning.

Hoewel een woonverzekering niet wettelijk verplicht is, kan men wel contractueel verplicht zijn om een woningverzekering af te sluiten. Zo kan bv. een hypothecaire kredietgever vereisen dat je het gekochte huis of appartement beschermd via een woningverzekering of kan een verhuurder in de huurovereenkomst opleggen dat de huurder een brandverzekering afsluit.

Wat dekt DVV Cocoon?

Zoals hierboven vermeld, kan een brandverzekering meer risico’s verzekeren dan alleen brand. Zo dekt DVV Cocoon:

 • Brand en aanverwante gevaren;
 • Storm, hagel, sneeuw en ijsdruk;
 • Waterschade;
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) aan het gebouw; en,
 • Natuurrampen.

DVV verzekeringen zal bv. bij een brand en materiële schade in de woning alle elektrische apparaten terugbetalen aan de prijs die je momenteel zou moeten betalen om de elektrische apparaten opnieuw te kopen. Zelfs wanneer de elektrische apparaten al enige slijtage hadden.

Aangezien DVV verzekeringen streeft naar een gerust gevoel voor zijn verzekerden, kan je DVV Cocoon nog uitbreiden met een aantal opties:

 • Diefstal: door deze optie betaalt DVV verzekeringen ook alle schade aan de inboedel en veroorzaakt door de diefstal terug. Gaat bv. een inbreker hardhandig te werk en slaat hij enkele ramen in? DVV Cocoon betaalt deze glasschade van de ramen terug.
 • Rechtsbijstand: zelfs wanneer je na een brand in jouw woning zou aangesproken worden door derden tot vergoeding van hun geleden schade, komt DVV Cocoon tussenbeide.
 • Onrechtstreekse verliezen: door deze optie verhoogt DVV verzekeringen zijn tussenkomst met 10%. Zo kunnen er bv. door een expert bepaalde slijtagepercentages of contractuele vrijstellingen toegepast worden, die men jammer genoeg zelf ten laste zou moeten nemen. Via de optie “onrechtstreekse verliezen” van DVV Cocoon wordt deze eigen te dragen schade toch vergoed.
 • Optie franchise: door deze optie betaal je geen franchise (ookwel: de eigen te dragen schade) van zodra de geleden schade hoger is dan het franchisebedrag.
 • Optie tuin: schade aan jouw beplantingen? Heeft een storm schade berokkend aan de zandbak of schommel van de kinderen? DVV Cocoon vergoedt al jouw geleden schade.

Voordelen van de DVV Cocoon

Kiezen voor DVV Cocoon heeft nog een aantal bijkomende voordelen:

 1. Zonnepanelen, afsluitingen en terrassen worden automatisch mee verzekerd.
 2. DVV verzekeringen zorgt voor een vergoeding aan herbouwwaarde. Dit betekent dat DVV verzekeringen ervoor instaat dat de woning in zijn oorspronkelijke staat zal worden hersteld, ongeacht wat deze werken momenteel zouden kosten.
 3. Dankzij Cocoon Direct Repair kan men als verzekeringsnemer kiezen om de beschadigde voorwerpen onmiddellijk te laten repareren. Op die manier hoeft men niet af te wachten op de contante vergoeding om vervolgens zelf een vakman te contacteren.
 4. Extra kosten m.b.t. het schadegeval worden vergoed (bv. brandweerkosten, opruimkosten, enz.).
 5. 6 maanden gratis DVV Cocoon voor jongeren die het gezin verlaten.
 6. Als trouwe DVV-klant heeft men de mogelijkheid om de franchise af te kopen via opgespaarde sterren.
 7. Een franchisebedrag dat niet wijzigt. Zelfs niet indien de wettelijk toe te passen franchise hoger ligt.
Related Posts