Woonplaats beïnvloedt prijs autoverzekering

Woonplaats beïnvloedt prijs autoverzekering
Woonplaats beïnvloedt prijs autoverzekering
Leestijd: 3 minuten

Woonplaats beïnvloedt prijs autoverzekeringIets waar veel kandidaat-verzekeringsnemers en verzekeringsnemers niet bij stilstaan, is het gegeven dat de prijs van een autoverzekering wordt beïnvloed door de plaats waar men woonachtig is. Met andere woorden: wie in het stad woont moet meer geld op tafel leggen voor eenzelfde autoverzekering dan diegene die woont op het platteland.

Waarom?

Vrijwel alle verzekeraars houden rekening met de woonplaats van de verzekerden voor de berekening van de premieprijs. De woonplaats van de verzekerden is immers bepalend of de wagen vooral binnen of buiten het stadscentrum zal rondtoeren. Idem wat betreft de nachtelijke lokalisering van de wagen. Wie woont in het stad zal meer geneigd zijn zijn wagen s ‘nachts op straat in een drukke straat te laten staan waar de kans op ongevallen groter is. De verschillen kunnen daarbij tot in de vele honderden euro’s oplopen. Zo bleek uit testsimulaties dat wie een Volkswagen Passat wenst te verzekeren, en daarvoor een simulatie doorvoert voor een premie met woonplaats in het centrum van Brussel en een premie met woonplaats buiten het standscentrum, een verschil van 273 EUR kan ontdekken. De verzekering met woonplaats in het centrum van Brussel komt neer op 1020 EUR per jaar. Wie woont in een plattelandsdorp betaalt ‘slechts’ 747 EUR.

Verklaring

Het verschil tussen de premie schuilt vooral binnen het risicogehalte. De kans op ongevallen in het stadscentrum is vele malen groter dan de kans op een ongeval op het platteland. Daarenboven zijn er in geval van ongevallen grote schadeverschillen vast te stellen. De kosten van een ongeval in het stadscentrum zijn doorgaans vele malen groter dan die voor een ongeval op het platteland. Deze risicogedachte wordt ook bevestigd door Assuralia, de koepelvereniging van de verzekeraars. “In een stad ligt de premie hoger omdat de kans groter is dat de bestuurder betrokken raakt bij een verkeersongeval”, aldus de koepel. “Verzekeraars houden ook rekening met het verleden van de chauffeur, het vermogen van de motor, de leeftijd en het beroep van de chauffeur, het merk en model van de wagen”. Het klopt dus niet dat de premie van een autoverzekering uitsluitend zou bepaald worden door de wagen zelf en de woonplaats van de verzekeringsnemer.

Volgens Assuralia zijn verzekeraars vrij om te bepalen welke elementen ze in aanmerking nemen voor de beoordeling van het risico. Op zich kan men dus perfect rekening houden met de woonplaats van de kandidaat-verzekeringsnemer. Enkel moet het gaan om objectieve gegevens, lees: gegevens met een duidelijk aantoonbare link dat er meer schadevergoedingen uitbetaald voor moeten worden. Als er geen aantoonbare link kan worden voorgelegd, gaat het om een verboden criterium. Het geslacht of de afkomst van de kandidaat-verzekeringsnemer mag nooit in aanmerking genomen worden voor de begroting van de premie.

Conclusie

Vrijwel alle verzekeraars houden rekening met de woonplaats van de kandidaat-verzekeringsnemer of verzekeringsnemer om de premie van de autoverzekering te bepalen. Naast deze factor zal ook de wagen zelf, het beroep en het schadeverleden van de persoon in kwestie bepalend zijn voor de prijs. In principe mogen verzekeraars om het even welk element in aanmerking nemen voor de beoordeling van het risico, op voorwaarde dat er een duidelijke link met het risicogehalte kan aangetoond worden. Biedt een verzekeraar u een duurdere verzekering aan omwille van uw geslacht of afkomst? Wijs u verzekeraar er op dat deze beoordelingselementen niet mogen benut worden.

Related Posts