Wat is een hospitalisatieverzekering?

Wat is een hospitalisatieverzekering?
Wat is een hospitalisatieverzekering?
Leestijd: 3 minuten

Iedereen die het jammer genoeg al eens mocht meemaken, weet dat een medische opname of hospitalisatie handenvol geld kost. Door middel van de wettelijke ziekteverzekering wordt immers niet de hele kostprijs van de ziekenhuisopname vergoed. Wat een hospitalisatieverzekering is en hoe men een hospitalisatieverzekering kan afsluiten ontdekt men in dit blogartikel.

Wat dekt een hospitalisatieverzekering?

In België is elke inwoner verplicht zich aan te sluiten bij de wettelijke ziekteverzekering. Het ziekenfonds zal in geval van een hospitalisatie een groot deel van de medische kosten terugbetalen. Uiteraard niet alles (reken op een terugbetaling van circa 75%). Door het afsluiten van een hospitalisatieverzekering bij het ziekenfonds of bij een verzekeringsmaatschappij ontvangt men een tussenkomst van het gedeelte dat men zelf zou moeten dragen.

Wanneer men bv. bij een auto-ongeval betrokken is en zou overgebracht worden naar het ziekenhuis, kan men geconfronteerd worden met kosten van o.a. operatie, verblijf en medicatie. Afhankelijk van de contractuele voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst ontvangt men van de hospitalisatieverzekeraar een vergoeding voor:

 • De hospitalisatiekosten. Deze hospitalisatiekosten omvatten de kosten van medische raadplegingen, radiografie, geneesmiddelen, medisch materiaal, verblijf in het ziekenhuis, enz.
 • De ambulante kosten. De ambulante kosten doelen op de medische kosten voor en na de hospitalisatie. Hou er rekening mee dat deze termijn van vergoeding van ambulante kosten sterk kan verschillen van hospitalisatieverzekeraar tot hospitalisatieverzekeraar (bv. 1 maand vóór en 3 maanden na de hospitalisatie).
 • De kosten verbonden aan thuisverpleging na een verblijf in het ziekenhuis.
 • De behandelingskosten in geval van een ernstige medische ziekte, bv. kanker.

Hospitalisatieverzekering afsluiten

Zoals hierboven vermeld kan men individueel een hospitalisatieverzekering afsluiten bij een ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat men zelf contact opneemt met het ziekenfonds, bv. met Partena Ziekenfonds. Vervolgens zal de hospitalisatieverzekeraar een medische vragenlijst voorleggen om het risico verbonden aan de medische toestand in te schatten. Hou er rekening mee dat een verzekeringsovereenkomst een vrijwillig contract is. Mocht de verzekeraar van oordeel zijn dat er te veel risico’s aan jouw situatie verbonden zijn (bv. omdat er enkele jaren geleden een ernstige medische aandoening werd vastgesteld), kan de verzekeraar steeds besluiten om geen hospitalisatieverzekering aan te bieden.

Naast deze individuele hospitalisatieverzekering kan men ook op collectieve wijze een hospitalisatieverzekering afsluiten, vnl. via de werkgever. Dit betekent dat de werkgever als aanvullend loonvoordeel besluit een hospitalisatieverzekering af te sluiten voor haar werknemers (en eventueel zijn gezinsleden). De werkgever betaalt in dat geval de verzekeringspremie. Afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden kan de werkgever een beperkte persoonlijke bijdrage vragen. Verandert men van werkgever? Dan is de werkgever verplicht je te informeren binnen de 30 dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst omtrent de mogelijkheid om de hospitalisatieverzekering individueel voort te zetten.

Het voordeel van een collectieve hospitalisatieverzekering in vergelijking met een individuele hospitalisatieverzekering is dat de individuele gezondheidstoestand van de werknemer niet bepalend zal zijn voor het al dan niet contracteren. De verzekeraar hospitalisatieverzekering stelt een algemene premie voor m.b.t. alle werknemers, ongeacht de gezondheidstoestand van werknemer X of Y.

Hospitalisatieverzekeringen kiezen

Kiezen voor een hospitalisatieverzekering is een kwestie van eerst hospitalisatieverzekeringen vergelijken. De volgende elementen kunnen bepalen voor welke verzekeraar je kiest:

 • De premie en evolutie in de premie. Hou er rekening mee dat naarmate men ouder wordt, eveneens het risico op hospitalisatie toeneemt. De jaarlijkse premie zal mee met de leeftijd evolueren.
 • De leeftijdsgrens. Sommige hospitalisatieverzekeringen beperken de leeftijd tot wanneer men kan instappen.
 • De vrijstelling of franchise. Dit is het bedrag dat men bij een medische opname zelf moet betalen (bv. € 125 of € 250).
 • De mogelijkheid van een 1 persoons- of 2 persoonskamer. Bepaalde verzekeraars bieden de mogelijkheid aan om gratis te verblijven in een 1 persoonskamer i.p.v. een 2 persoonskamer.
 • De wachttijd. Sommige verzekeringsovereenkomsten bevatten een wachttijd alvorens men beroep kan doen op de hospitalisatieverzekering, bv. 1 maand. Dit betekent dat men pas vanaf de 2de maand een beroep zal kunnen doen op de tussenkomst. Zeker voor een hospitalisatie na een bevalling bevatten hospitalisatieverzekeringen een wachtperiode tot wel 1 jaar.
 • Dekking van uitsluitend de verzekeringsnemer of eveneens de gezinsleden (bv. echtgenoot en kinderen).
 • Tussenkomst in België, Europa of ook andere landen ter wereld.
Related Posts