Wat doe ik met mijn autoverzekering als de auto verkocht is?

Wat doe ik met mijn autoverzekering als de auto verkocht is?
Wat doe ik met mijn autoverzekering als de auto verkocht is?
Leestijd: 2 minuten

Wanneer iemand zijn auto verkocht heeft, heeft diegene in principe geen nood meer aan een autoverzekering. Nochtans eindigt jouw autoverzekering niet automatisch door de verkoop. Om een autoverzekering te beëindigen moet men een aantal stappen doorlopen.

Wanneer kan ik mijn autoverzekering beëindigen?

Het is pas van zodra de auto effectief verkocht is, dat men de autoverzekering kan beëindigen. Een autoverzekering is immers verplicht tot zolang dat men op de openbare weg komt. Stel dat de koper bevestigt heeft de auto te zullen kopen, maar nog enkele weken de effectieve koop van de auto wenst uit te stellen, dan zal men als huidige eigenaar verplicht zijn om in die enkele weken nog de auto te verzekeren. Is men niet verzekerd en is men betrokken bij een ongeval? Of bolt de wagen per ongeluk de straat op? Dan loopt men het risico op een geldboete en/of gevangenisstraf. Nog belangrijker is dat men zelf zal moeten instaan voor de schade die de andere partijen hebben geleden.

Auto verkopen en een nieuwe auto kopen

Wanneer men plannen heeft om in elk geval een nieuwe auto of andere tweedehandswagen te kopen, dan kan men de verzekeraar contacteren met de vraag om de autoverzekering tijdelijk op te schorten. Op die manier is men in de tussenliggende periode niet verzekerd, maar hoeft men ook geen premie te betalen (met andere woorden: beide partijen zeggen tijdelijk halt aan hun verplichtingen). Van zodra men de nieuwe auto gekocht heeft, kan men de autoverzekering verder laten lopen op de nieuwe auto. Is de verzekeringspremie voor je nieuwe auto lager dan de vorige, dan zal men een deel van de premie terug betaald krijgen. In het andere geval zal men een bijpassing moeten doen.

Auto verkopen en geen nieuwe auto kopen

Ook wanneer men zinnens is om geen auto meer te kopen, moet men zijn verzekeraar of verzekeringsmakelaar inlichten. De verzekeraar zal echter pas de polis beëindigen van zodra deze het schrappingsattest van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit ontvangen heeft. Om dit attest te bekomen moet men eerst de nummerplaat van de verkochte auto inleveren bij een postpunt of bij het DIV zelf. In ruil hiervoor ontvangt men een ‘afgiftebewijs kentekenplaat’. Enkele dagen na de inlevering van de nummerplaat ontvangt men van het DIV een officieel schrappingsattest. Op het moment dat de verzekeraar het schrappingsattest van het DIV ontvangt, zal deze de autoverzekering ‘vernietigen’ (lees: beëindigen). Het niet-gebruikte deel van de premie autoverzekering BA zal terug worden gestort aan de verzekeringsnemer.

Andere formaliteiten verkoop auto

Bij de verkoop van de auto moet men rekening houden met nog een aantal bijkomende formaliteiten. Zo zal men vóór verkoop de auto moeten laten keuren. Deze keuringsverplichting geldt niet indien men de auto aan een professionele handelaar overlaat of wanneer de auto bestemd is voor export. Ook kan men een deel van de niet-opgebruikte wegenbelasting terugkrijgen (pro rata de niet-gebruikte periode). Hiervoor zoekt men best contact met een lokaal kantoor van de wegenbelasting.

Jouw auto verkocht en op zoek naar een goede autoverzekering voor je nieuwe auto? Op Simpel.be heb je de mogelijkheid om alle autoverzekeringen te vergelijken.

Related Posts