Verzekeringen terughoudender bij arbeidsongevallen

Verzekeringen terughoudender bij arbeidsongevallen
Verzekeringen terughoudender bij arbeidsongevallen
Leestijd: 2 minuten

Steeds meer verzekeringen weigeren ongevallen als ‘arbeidsongeval’ te erkennen. In 2012 bereikte het aantal geweigerde dossiers een record met meer dan 21.000 stuks. Het Fonds Arbeidsongevallen spreekt van een onrustwekkende toename en een onaangename tendens.

Stijging arbeidsongevallen

Het aantal geweigerde arbeidsongevallen bij verzekeraars tussen 2011 en 2012 steeg met iets meer dan 1 procent tot 11,80 procent. In concreto ging het om 21.055 dossiers die geweigerd werden als arbeidsongeval. Opvallend is het onderscheid tussen de verzekeraars. Waar Ethias (15 procent), Axa (14,7 procent) en P&V (13,1 procent) allemaal scoren boven de tien procent, weigeren verzekeraars als KBC en Fidea maar een goede vijf procent van de dossiers.

Het Fonds Arbeidsongevallen

Het Fonds Arbeidsongevallen trekt aan de alarmbel. Zo overweegt het fonds administratieve boetes in te voeren voor verzekeraars die onterecht een ongeval weigeren als arbeidsongeval. Met noemde bijvoorbeeld de situatie waarbij de FOD Justitie weigerde tussen te komen voor psychologische schade die gevangenisambtenaren opliepen bij rellen en onrusten binnen de gevangenismuren. Volgens de FOD Justitie waren dergelijke psychologische lasten niet ongewoon voor werknemers tewerkgesteld in de gevangenis. Na tussenkomst van het Fonds Arbeidsongevallen werd de beslissing van de FOD Justitie herzien. Ethias verantwoordt in de pers zijn aantal weigeringen. “We zijn de laatste jaren sterk gegroeid in sectoren met een hoog risicoprofiel zoals de bouw, het transport en de interim sector”, aldus woordvoerder Dries Olemans. “Er gebeuren meer ongevallen, maar dat zijn niet noodzakelijk arbeidsongevallen zoals ze gedekt worden in de afgesloten polis.” De aard en de omvang van de verzekeringsportefeuille van Ethias waren dus volgens Olemans doorslaggevend voor het aantal weigeringen. Ook het feit dat de aanvragen niet passeren langs een makelaar met een eerste controlebevoegdheid, maar rechtstreeks bij de verzekeraar zelf zijn een mogelijke verklaring.
Het onderscheid tussen een gewone ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte scheelt hem een slok op de borrel voor zowel de werkgever als werknemer. Bij een arbeidsongeval of beroepsziekte kunnen werkgevers immers het gewaarborgd loon dat betaald wordt tijdens de ziekte, terugvorderen van de verzekeraar of het Fonds voor Beroepsziekten. Ook de getroffen werknemer heeft er alle belang bij dat zijn ziekte of ongeval erkend wordt als arbeidsongeval. Bij een gewone ziekte komt het ziekenfonds tussen voor 55 of 60 procent van het geplafonneerde brutoloon. Bij een arbeidsongeval gaat het om 90 procent, dus bijna volledige brutoloon.

Related Posts