Verzekering imagoschade biedt geen bindend resultaat

Nieuwe verzekering biedt bescherming bij imagoschade
Verzekering imagoschade biedt geen bindend resultaat
Leestijd: 4 minuten

Reeds eerder werd er bericht rond de succesvolle verzekering tegen online imagoschade. Zo biedt verzekeraar Axa particulieren al twee jaar de kans een verzekering aan tegen online imagoschade af te sluiten. Specifiek op maat van ondernemers werkte Axa nu met de Brusselse zelfstandigen- en kmo organisatie Izeo en rechtsbijstandsverzekeraar LAR een imagoverzekering op maat uit.

Verzekering tegen online imagoschade, wat houdt het in?

Een particuliere verzekering tegen online imagoschade is een aanvullende dekking binnen de ongevallenverzekering voor particulieren. Deze imagoverzekering biedt onder meer tussenkomst wanneer de online reputatie van de verzekerde wordt aangetast; wanneer de verzekerde zijn identiteit wordt gebruikt zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte is; bij frauduleus gebruik van betalingsgegevens; of bij een conflict met een online dienst en/of webshop. Het gaat met andere woorden om een breed pakket van diensten die op de één of andere manier aan het e-leven kunnen worden gelinkt. De verzekering werd in België al honderden keren afgesloten. Vooral spelers als Axa en Swiss Life France blijken actief te zijn in de sector van online imagoschade verzekeringen.

Sinds kort biedt de Brusselse zelfstandigen- en KMO-organisatie Izeo een automatische imagoschade verzekering op maat van ondernemers en zelfstandigen aan. Zelfstandigen die hun lidgeld betalen worden door de zelfstandigenorganisatie automatisch verzekerd tegen reputatieschade op het internet. Axa werkte daarvoor samen met Izeo en rechtsbijstandsverzekeraar LAR een verzekering op maat uit. “Imagoschade op het internet gebeurt steeds vaker”, aldus Marnik Vanhaverbeke van LAR, een maatschappij die verbonden is met AXA. “Denk maar aan de juwelier uit Hasselt die vorig jaar ten onrechte werd beschouwd als wegpiraat. Als zoiets je overkomt, bieden we crisiscommunicatie aan, maar zullen we ook aan providers als Youtube vragen om het filmpje offline te halen”, zegt Vanhaverbeke. Naast deze diensten zorgt de verzekering tegen online imagoschade ook voor rechtsbijstand en wordt er contact opgenomen met een gespecialiseerde IT-firma waardoor de schadelijke informatie van het internet wordt ‘verdreven’.

Verschil verzekering imagoschade particulieren en ondernemers

De verzekering op maat van ondernemers werkt op gelijkaardige wijze als de verzekering voor particulieren, maar kent toch enkele essentiële verschillen. Zoals hierboven reeds werd gesteld, is een online imagoverzekering voor particulieren een bijkomende optie binnen de ongevallenverzekering. Indien het individu zo wenst, kan de ongevallenverzekering uitgebreid worden met een een online bescherming wanneer iemand schadelijke informatie over de betrokkene op het internet verspreidt; wanneer iemand zich als de betrokkene voordoet op het internet; of wanneer een online dienst en/of webaankoop fout afloopt.

Geen resultaatsverbintenis

Wat kost een dergelijke verzekering tegen online imagoschade? Voor een particuliere ongevallenverzekering betaalt een alleenstaande 240 EUR per jaar. Wanneer de geïnteresseerde daar een verzekering tegen online imagoschade zou bij wensen, betaalt men 336 EUR of 96 EUR meer. Voor een gezin bedraagt het jaarbedrag van een ongevallenverzekering 288 EUR. Indien men daarbij een e-protection pakket wenst, betaalt men 432 EUR.

Consumentenorganisatie Test-aankoop is niet laaiend omtrent het verzekeringsproduct. In principe kan de verzekerde immers maar één keer per jaar de verzekeraar aanspreken, waardoor men niet echt spreekt van een ‘verzekering’. In se komt een verzekering immers tussen van zodra het verzekerd risico zich voordoet, ookal is dit meerdere keren per jaar. Bijvoorbeeld: Jan ondervindt op 1 januari 2015 nadelige publiciteit voor zijn bakkerij. Hij besluit één week later (op 8 januari 2015) de diensten van Axa in te roepen, zodat de negatieve publiciteit wordt geëlimineerd. Wanneer zich later dat jaar in 2015 nogmaals een negatieve publicatie zou voordoen, zou hij moeten wachten tot 8 januari 2016 om op Axa beroep te kunnen doen. Test-aankoop wijst er daarenboven op dat de meeste kredietkaarten standaard een bescherming hebben. Zo geniet u bij de meeste bankinstellingen van een verzekering tegen schade, verlies en/of diefstal van uw aangekochte goederen gedurende 180 dagen. Voor bepaalde types van kredietkaarten met een hogere uitgavenlimiet, werd deze termijn verlengd tot 360 dagen. Ook de e-protection verzekering biedt een dekking aan wanneer online aankopen niet goed zouden aankomen, of online bestelde diensten niet worden geleverd. Opgelet: de verzekering van Axa biedt geen tussenkomst voor aankopen tot 150 EUR. Wanneer u dus een parfum bestelt of een nieuw kleedje op een webshop, zal u niet kunnen genieten van de bescherming tegen schade, verlies en/of diefstal tenzij de aankoopsom 150 EUR overstijgt. De verzekering heeft zich voornamelijk gericht op duurdere aankopen en diensten. Wellicht om veelvuldig beroep op de verzekering te beperken.

Ander nadelig punt is dat de verzekering tegen online imagoschade louter een middelenverbintenis is. Er is geen enkele garantie dat de verzekeraar ook effectief de nadelige informatie zal verwijderen. Axa zal louter de nodige inspanningen leveren om naar best vermogen het beoogde resultaat te bereiken. De verzekeringspolis van Axa heeft tot slot een uitzondering van vergoeding van risicocourante producten, zoals voedingswaren, geneesmiddelen of tweedehandsproducten.

Conclusie

Loont het nu de moeite een verzekering tegen online imagoschade af te sluiten, of is het daartegenover weggesmeten geld? Wanneer u denkt regelmatig in de pers/media te verschijnen, is het aangeraden een particuliere verzekering tegen online imagoschade af te sluiten. Op die manier bent u zeker van bescherming tegen misbruik van betalingsgegevens; misbruik van identiteit; negatieve publiciteit; en verlies van goederen en/of diensten. Bent u niet vatbaar voor discussies? Dan heeft een particuliere verzekering tegen imagoschade weinig meerwaarde. Als ondernemer of zelfstandige actief in de Brusselse regio kan u misschien opteren voor een aansluiting bij Izeo. Door betaling van uw bijdrage ontvangt u een gratis dekking tegen imagoschade op maat van ondernemers. Hou echter rekening met de kleine lettertjes van zowel de particuliere als professionele verzekering tegen imagoschade. De verzekering van Axa komt onder meer niet tussen bij aankopen en/of diensten onder de 150 EUR; bij risicocourante aankopen zoals voeding; en kan geen bindend resultaat aanbieden dat de nadelige gegevens ook effectief worden verwijderd.

Related Posts