Verzekeren tegen internetcriminaliteit?

Verzekeren tegen internetcriminaliteit?
Verzekeren tegen internetcriminaliteit?
Leestijd: 2 minuten

Internetcriminaliteit wordt meer en meer aanwezig. Zeker als het gaat om phishing zijn de problemen groter dan ooit. Dit heeft ook te maken met de soort technieken die specialisten inzetten. Die worden steeds verfijnder. Waardoor er dus ook meer consumenten zijn die met deze problemen te maken krijgen. Een gevolg daarvan is dat de vraag naar verzekeringen tegen internetcriminaliteit ook sterk toeneemt. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat er in België allemaal mogelijk is op dit gebied. Zeker als het om fraude gaat is er namelijk het nodige dat verzekerd wordt.

Hoe wordt phishing aangepakt?

Het is wel belangrijk om te weten hoe alle zaken nu eigenlijk precies in elkaar zitten. Zo zijn er vele vormen van phishing te onderscheiden. Het is vaak zo dat het via de bank wordt gedaan. Dan kan de bank daar echter ook wel direct iets aan doen. Aan de andere kant zijn bijvoorbeeld ook telecom en webwinkels populaire opties voor internetcriminelen. Zelfs overheidswebsites worden nagemaakt. Dan is het vaak lastiger. Zoals dat ook geldt als er een fictieve hulpvraag wordt gedaan. Dit is te vergelijken met fysieke fraude die al jaren zo gebeurt.

Wat dekt een verzekering?

Omdat de schade van phishing behoorlijk groot kan zijn, is het wel belangrijk om hier goed mee om te gaan. Zelfs bij een kleine fraude gaat het al om enkele honderden euro’s. Het is dan ook niet gek dat verzekeraars hier ook kansen in zien. Het is zeker ook zo dat het aantal opties voor verzekeringen tegen cybercriminaliteit voor particulieren groeit. Het aantal verzekeraars dat in België deze opties aanbiedt, is alleen maar groter geworden in recente tijden. Wel is het zo dat er nog geen duidelijkheid is over hoe een polis eruit zou moeten zien. De inhoud kan dus wel een punt van vergelijking zijn.

Wat wordt niet gedekt?

De polissen verschillen dermate, dat ook de dekking erin verschilt. Per verzekeraar wordt hier anders naar gekeken. Sommige verzekeraars kiezen er bijvoorbeeld voor om de oplichting via datingapps niet aan te pakken. Ook fraude per telefoon wordt vaak niet onder phishing geschaard. De schade van de gevolgen wordt soms ook niet meegenomen. Er wordt dan alleen naar het vergrijp gekeken. Ook opzettelijk of onopzettelijk is een factor in de dekking van de verzekering. Dit is niet altijd even gemakkelijk in te schatten. Daar moet de consument dus wel goed op letten. Alleen op die manier is te zorgen dat de verzekering ook van waarde is.

Welke premie betaal je?

De premie kan per verzekeraar in België wel het nodige verschillen. Dit komt natuurlijk vooral ook door de vele verschillen in dekking. Ook de uitzonderingen daarop spelen een grote rol. Dit heeft wel ook een voordeel voor de consumenten. Het loont daadwerkelijk om te vergelijken. De voordelige polis is op deze manier namelijk ook echt te vinden. De verzekering wordt wel vaak op individuele basis aangeboden. Al zijn er ook gezinsverzekeringen. Dit speelt ook mee in de kosten van verzekeringen.

Related Posts