Verkopers moeten klanten beter informeren over annulatieverzekering

Verkopers moeten klanten beter informeren over annulatieverzekering
Verkopers moeten klanten beter informeren over annulatieverzekering
Leestijd: 2 minuten

Handelaars die bij hun vakantie een extra verzekering zoals een annulatieverzekering willen verkopen, zullen jou daar vanaf binnenkort beter over moeten informeren. De Ministerraad keurde daarvoor een ontwerp goed van minister van Consumentenzaken Kris Peeters. Op die manier zouden klanten beter kunnen inschatten of de bijkomende verzekering voor hen wel degelijk een meerwaarde heeft.

Geldt de nieuwe verplichting enkel voor annulatieverzekeringen?

Neen. De verstrengde informatieverplichting geldt voor elke handelaar die bij zijn product een bijkomende verzekering aanbiedt. Dat kan bijvoorbeeld een annulatieverzekering bij een reisagent zijn. Maar ook bijvoorbeeld een IT-winkel die een verzekering bij een smartphone verkoopt. De wetgever wil met de informatieverplichting garanderen dat klanten van hun verkoper dezelfde informatie krijgen als bij een verzekeraar of verzekeringsagent. Volgens minister Peeters is nu immers vaak het probleem dat zowel het verkopend personeel als het leidinggevend personeel niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzekeringspolis die ze verkopen. Op die manier kunnen ze ook onmogelijk vragen van klanten beantwoorden.

Wat houdt de informatieverplichting in?

De verkopers zullen hun klanten uitgebreid moeten informeren over wat de verzekering juist inhoudt. Concreet worden er kernvereisten ingevoerd die gelden voor iedereen die verzekeringen aanbiedt. Dit betekent dat de verkopers een opleiding zullen moeten volgen. Hierdoor wordt de kennis en de vakbekwaamheid van de verkopers getoetst. De FSMA zal toezien op de regelgeving. De informatieverplichting is geen ontwerp van Belgische bodem. De regeling vloeit voort uit Europese wetgeving.

Minimumgrens: 200 euro

De informatieplicht zal enkel gelden voor verzekeringen met een premie van meer dan 200 euro. Op die manier wil men handelaars besparen van onnodig veel administratie. Dat betekent dat verzekeringen voor een GSM of smartphone wellicht niet onder de nieuwe regeling zullen vallen. Voor reisagenten die een annulatieverzekering aanbieden, geldt de informatieplicht meestal. De kostprijs van een jaarlijkse annulatieverzekering zoals bijvoorbeeld Europ Assistance NoGo Jaarlijks met bagage schommelt immers steeds rond deze 200 euro.

Test-Aankoop is kritisch

Consumentenorganisatie Test-Aankoop moedigt het wetsontwerp aan, maar vreest dat het wellicht een maat voor niets wordt. Zoals hierboven aangehaald, ligt de prijs van een verzekering voor elektronica meestal onder deze grens van 200 euro. “Verzekeringen voor smartphones of wasmachines vallen bijna altijd goedkoper uit dan die 200 euro, maar zelfs als er altijd een kennisvereiste aan verkopers zouden worden opgelegd, dan stellen wij vast dat de bestaande polissen vol addertjes en valkuilen zitten en dat die verzekeringen bijna nooit de moeite waard zijn,” aldus Test-Aankoop.

Via Simpel.be kan je praktisch zelf verschillende polissen van annulatieverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat kan op de annulatiegronden, de mogelijkheid tot repatriatie en de prijs. Zo sluit je volgens de vergelijking bijvoorbeeld bij Allianz Global Assistance al een annulatieverzekering af voor maar 20 euro.

Related Posts