Veel Belgen zijn beter verzekerd dan ze denken

Veel Belgen zijn beter verzekerd dan ze denken
Veel Belgen zijn beter verzekerd dan ze denken
Leestijd: 2 minuten

Veel Belgen blijken de verzekeringen beter op orde te hebben dan ze zelf denken. Wie bijvoorbeeld verzekerd is bij een ziekenfonds, is al vaak goed verzekerd in het geval van medisch kosten in het buitenland. Bovendien gelden veel andere verzekeringen in België ook internationaal. Niet alles wordt dan perse gedekt, maar wel veel meer dan gedacht. Daardoor is het ook belangrijk om bijvoorbeeld goed na te denken over het afsluiten van een reisverzekering en de inhoud daarvan. Dit geldt vooral wanneer je buiten Europa gaat reizen.

De verplichte ziekteverzekering

Een belangrijke factor is de verplichte ziekteverzekering. Daarmee ben je in Europa al goed verzekerd tegen medische kosten die onverwacht komen. Wie via HZIV of een ziekenfonds is verzekerd zit wel goed. Naast landen in de EU geldt dit ook in Australië, het VK en Zwitserland. Wie een Europese ziekteverzekeringskaart heeft, kan bewijzen gedekt te zijn door BSZ. Dit betekent dat de wettelijke medische kosten worden terugbetaald. Ziekenfondsen leveren ook aanvullende medische bijstand indien dit nodig is. Denk dan aan advies, eventuele repatriëring en de administratieve zaken die een rol spelen in het afhandelen van de zaak.

Oppassen met uitzonderingen

Er zijn ook enkele uitzonderingen. Mutas bijvoorbeeld. Dit is er enkel wanneer je dringende medische problemen tijdens een reis in de vrije tijd ervaart. Een zakenreis valt daar dus niet onder. Ook hele andere zaken, zoals autopech of bagage die kwijtgeraakt is valt hier niet onder. Dit zijn dus stuk voor stuk redenen om toch een aparte reisverzekering af te sluiten. Zoals het ook slim is om een reisverzekering af te sluiten buiten de EU en de eerdergenoemde andere landen waar Belgische ziekenfondsen erkend worden. In zo’n verzekering zitten vaak ook nog andere zaken waar je jouw voordeel mee kan doen.

Overal verzekerd zijn

Verzekeringen die in België zijn afgesloten reizen gewoon met je mee. Wie bijvoorbeeld een ongeluk krijgt, kan de BA daarvoor gebruiken. Dit is in meer dan 50 landen gewoon geldig. Wie in het buitenland een ongeluk krijgt, kan dan de verzekering aanspreken, ook wanneer het de eigen schuld betreft. Wie schade berokkent bij anderen in het buitenland, spreekt juist de familiale verzekering aan. Wie met kosten te maken krijgt door een ongelukkige samenloop, kan deze dan via deze weg laten vergoeden. De meeste van deze verzekeringen zijn wereldwijd geldig. Dit maakt het dus ook wel zo gemakkelijk voor jou.

Zorg voor een annulatieverzekering

Het kan wel slim zijn om een annulatieverzekering af te sluiten. Het is dan mogelijk om  de schade te laten vergoeden wanneer je eventueel niet op reis zou kunnen. Het is wel belangrijk om te weten dat de voorwaarden per polis wel kunnen verschillen. De meeste verzekeringen dekken schade bij ziekte, een plots overlijden, herexamens van de kinderen en meer van dergelijke zaken. In totaal gaat het om zo’n 30 verschillende redenen die als geldig worden beschouwd. Een annulatieverzekering zit vaak ook vast inbegrepen bij kredietkaarten zoals die van Visa en Mastercard. Dit is natuurlijk ook goed om te weten.

Related Posts