Uitvaartverzekering Vergelijken

Verzeker uw uitvaart

Denken aan de dag dat we er niet meer zullen zijn, is geen prettig gegeven. Nochtans zou ieder van ons dat misschien beter wel eens doen. Een overlijden en uitvaart kan immers duizenden euro’s kosten met zich meebrengen. Geen aangename gebeurtenis, zeker niet wanneer je het al moeilijk hebt met het overlijden van een dierbare. Via een uitvaartverzekering wordt alles vooraf geregeld en georganiseerd zodat de nabestaanden van een hoop kosten en zorgen bespaard blijven. Uitvaartverzekering vergelijken is een eerste goede stap bij het kiezen van de geknipte uitvaartverzekering.

ProductnaamGedekte waarborgenFamiliale bandenMaximale dekking
DELA UitvaartzorgplanFinanciële tussenkomst uitvaartKinderen tot 18 jaar automatisch mee verzekerd zonder bijpremie mits melding€ 10000
DVV UitvaartverzekeringFinanciële tussenkomst begrafenisOnbekend€ 7500
CBC Assurances Assurance ObsèquesFinanciële tussenkomst begrafenisOnbekend€ 10000
Belfius UitvaartverzekeringFinanciële tussenkomst begrafenisKinderen tot 18 jaar automatisch mee verzekerd (max €2.500)Zie bijzondere voorwaarden
Bpost UitvaartverzekeringFinanciële tussenkomst begrafenisKinderen tot 18 jaar automatisch mee verzekerdZie bijzondere voorwaarden
Ergo UitvaartverzekeringEventueel kapitaal nabestaandenOnbekendZie bijzondere voorwaarden
KBC UitvaartverzekeringFinanciële tussenkomst begrafenisOnbekend€ 10000
Nationale Federatie van Begrafenisondernemers FunaliaFinanciële tussenkomst begrafenisKinderen tot 18 jaar automatisch mee verzekerd (max €2.500)Zie bijzondere voorwaarden
VDK Assurantiën Uitvaartverzekering in geldFinanciële tussenkomst begrafenisKinderen tot 18 jaar automatisch mee verzekerd (max €7.500)Zie bijzondere voorwaarden
VDK Assurantiën Uitvaartverzekering naturaUitvoering begrafenisKinderen tot 18 jaar automatisch mee verzekerdIn natura

Bezoekt u ons vanuit Nederland? Bezoek dan deze website voor een uitgebreid overzicht van uitvaartverzekeringen in Nederland.

Uitvaartverzekering Vergelijken, de verschillen

Uitvaartverzekering vergelijken via Simpel.beVerzekeraars bieden twee types qua uitvaartverzekeringen aan. Geïnteresseerden hebben de keuze tussen ofwel een uitvaartverzekering natura of een kapitaal uitvaartverzekering:

Natura uitvaartverzekering

In geval van het overlijden van de verzekerde wordt geen kapitaal uitgekeerd, maar wordt een set van diensten uitgevoerd. Zo zal de verzekeraar bijvoorbeeld zorgen voor het transport van het lichaam, de begrafenis voor zijn rekening nemen en de bijhorende facturen met de begrafenisondernemer afrekenen. In de praktijk zijn er grote verschillen in de mogelijkheden binnen natura uitvaartverzekeringen. Een begrafeniskist en begraafplaats zijn één. Maar wanneer je liever begraven wordt in een iets betere kist en niet op een gemeentelijke begraafplaats, zal je weinig ver komen met een basic natura uitvaartverzekering.

Afhankelijk van het gekozen pakket (en betaalde premie) zullen bepaalde diensten wel of niet in het te verrichten aanbod van diensten opgenomen worden. Om eventuele achteraf bijkomende kosten te vermijden, kan er ook vrijblijvend een aanvullende kapitaal uitvaartverzekering gesloten worden. Uitvaartverzekering vergelijken is dus geen overbodige luxe. Opmerking: wil je waar voor je geld? Opteer dan misschien beter voor een natura uitvaartverzekering. Omdat de verzekeraar in een dergelijk type van uitvaartverzekering moet instaan voor de te verstrekken diensten, zijn ook de risico’s van prijsstijgingen voor rekening van de verzekeraar. Met een gemiddelde prijsstijging van 4,5% de voorbije 20 jaar, scheelt dit al gauw enkele honderden euro’s in de portemonnee van de nabestaanden.

Kapitaal uitvaartverzekering

In een dergelijk geval van uitvaartverzekering zal de verzekeraar enkel een vast kapitaal uitkeren aan de nabestaanden. Mits bijbetaling van een premie kan achteraf het verzekerde bedrag nog verhoogd worden. Met het uitgekeerde bedrag kunnen kosten van de begrafenis, transport van het lichaam en dergelijke gedekt worden. Het grote voordeel van een kapitaal uitvaartverzekering is dat de nabestaanden zelf een grote vrijheid behouden om de begrafenis te organiseren. Dit in tegenstelling tot de natura uitvaartverzekering waar op basis van het gekozen pakket en de betaalde premies een set van diensten wordt samengesteld.

Voordelen van een uitvaartverzekering?

Je bespaart nabestaanden de last en kosten van een dure begrafenis. Het aspect ‘last’ wordt nog meer ingeperkt via een natura uitvaartverzekering. De verzekeraar zal immers dan een groot deel van de uitvaart zelf regelen.

Bepaalde verzekeraars geven gratis mee een dekking van minderjarige kinderen. Met andere woorden: bent u als ouder verzekert via een uitvaartverzekering? Dan zal de verzekeraar ook de kosten van de begrafenis dekken wanneer één van de kinderen voor zijn meerderjarigheid overlijdt. Een uitvaartverzekeraar zal ook de kosten vanrepatriëring voor zijn rekening nemen. Het overbrengen van een lichaam per vliegtuig of helikopter kan immers een dure aangelegenheid zijn.

De premies van de uitvaartverzekeringen worden gespreid over enkele jaren. Na afloop van de premieperiode (bv. 10 of 15 jaar) is de verzekerde levenslang gedekt, ook al overlijdt hij of zij maar 20 jaar na de laatst betaalde premie.

Bepaalde verzekeraars geven een jaarlijkse stijging van een aantal procent op het verzekerde kapitaal. Beschouw het als een spaarinstrument op lange termijn. Wanneer bijvoorbeeld Meneer Peeters een uitvaartverzekering aangaat voor de som van 5.500 euro met een jaarlijkse stijging van 2%, dan ontvangen de nabestaanden na 20 jaar 7.700 euro (5.500 + 20 x 110 (2% op 5.500)).

Vrijheid als verzekerde

Je beschikt meestal over een enorme vrijheid als verzekerde. Zowel rond het bedrag dat je wenst te verzekeren via een uitvaartverzekering, als de persoon die het gespaarde bedrag via een kapitaal uitvaartverzekering uiteindelijk op zijn bankrekening gestort krijgt.
Bepaalde verzekeraars keren het verzekerde bedrag (of althans een deel daarvan) ook uit wanneer je binnen de 24 maanden na het aangaan van een uitvaartverzekering door een natuurlijke dood overlijdt. Na 24 maanden wordt het gehele bedrag dat je op het einde van de rit bijeen gespaard zou hebben, uitbetaald.

Conclusie uitvaartverzekeringen

Uit het bovenstaande blijkt dus dat de ene uitvaartverzekering de andere niet is. Kwestie van aan uitvaartverzekering vergelijken te doen en de verschillende aanbiedingen op de markt met elkaar te vergelijken.