Tips

De autoverzekering aanspreken bij een uitgeleende auto
De autoverzekering aanspreken bij een uitgeleende auto
Leestijd: 2 minuten

Een auto uitlenen aan een vriend is natuurlijk nooit onder risico’s. Uit onderzoek blijkt echter dat veel van de Belgen geen idee hebben hoe het zit met de autoverzekering wanneer de auto wordt uitgeleend en je krijgt te maken met een ongeval of diefstal. Daarom kiezen de verzekeraars ervoor om de nodige informatie naar buiten te brengen. Aan de hand daarvan moet meer duidelijkheid verschaft worden over wat nu wel en niet te verwachten valt wanneer je in deze situatie terechtkomt. Kijk daarom naar de volgende punten.

Verschil tussen kort of lang uitlenen

Er zit een verschil in de vormen van uitlenen. Wanneer je de auto kort uitleent, bijvoorbeeld omdat een buurman iemand moet ophalen, dan is het niet nodig om de verzekeraar op de hoogte te stellen. De autoverzekering dekt dan de burgerlijke aansprakelijkheid, ook wanneer je niet zelf rijdt. Mits je natuurlijk aan de voorwaarden, zoals een geldig rijbewijs, voldoet. Is het zo dat je de auto langere tijd, of vaker dan eens aan dezelfde persoon uitleent, dan is het wel slim om de verzekeraar hiervan op de hoogte te stellen. De aansprakelijkheid verandert dan immers.

Het betalen van de schade

Wanneer je de auto uitleent en degene die erin rijdt raakt betrokken bij een ongeluk, dan is het wel belangrijk om te weten wie de schade gaat vergoeden. Daar zijn verschillende scenario’s voor denkbaar. Zo kan het zijn dat de bestuurder in zijn recht is. Dat betekent dus dat de schade voor rekening van de tegenpartij komt. Het maakt dan ook niet uit of de eigenaar of iemand anders achter het stuur van jouw auto zat. Wanneer de bestuurder van jouw auto wel de schuldige is, dan ben jij verantwoordelijk als je full omnium hebt, de bestuurder zal jou dan franchise moeten terugbetalen. Wie geen full omnium heeft, moet rechtsbijstand aanspreken.

Diefstal van de auto

Stel dat de auto gestolen wordt, dan is de verwijtbaarheid ook een belangrijke factor. Valt de bestuurder niets te verwijten, dan zal deze niet aansprakelijk worden gesteld. Het zal hooguit om een schadevergoeding via diefstalwaarborg gaan. Is de bestuurder wel aansprakelijk? Dan is het vaak zo dat verzekeraars niet willen vergoeden, ook al heb je zelf geen schuld hieraan. Leen je de auto aan iemand uit voor een testrit en wordt de auto op die manier gestolen? Dan zou het best weleens kunnen zijn dat er niet uitbetaald wordt.

Lichamelijk letsel van de bestuurder

Wanneer de bestuurder lichamelijk letsel oploopt, dan is er een vergoeding wanneer de tegenpartij verantwoordelijk is voor het ongeluk. In andere gevallen kan je bestuurdersverzekering uitbetalen. De bestuurder kan ook de eigen ongevallen verzekering aanspreken om de schade van het letsel te vergoeden. Mocht het een fout van de bestuurder zijn, dan zijn er geen verzekeringen om te steunen. Dan is deze afhankelijk van zijn ziekenfonds. Het is dus belangrijk om in alle situaties goed te bepalen wie welke verantwoordelijkheid draagt, om zo te bepalen welke verzekering nodig is.

Read More
Hoe zit het met speciale verzekeringen voor elektrische auto’s?
Hoe zit het met speciale verzekeringen voor elektrische auto’s?
Leestijd: 2 minuten

De elektrische auto werd tot nu toe behandeld als een gewone auto door verzekeraars. Daar gaat verandering in komen. Meer en meer verzekeraars kiezen ervoor om een aparte autoverzekering voor deze voertuigen op te tuigen. Daar zit onder andere pechhulp in voor wanneer de bestuurder met een lege accu komt te staan. Dit gaat dus ook een stap verder dan veel pechhulporganisaties op dit moment willen gaan. Welke ontwikkelingen zitten er op dit gebied aan te komen op dit moment?

Steeds meer particulieren

Een belangrijke reden waarom er meer en meer verzekeraars voor een aparte optie voor de elektrische auto kiezen, is dat deze door meer particulieren wordt aangeschaft. Dat de accu bijvoorbeeld door weers- en verkeersomstandigheden beïnvloed wordt, maakt het interessant om deze voertuigen anders te behandelen als het om verzekeren gaat. Hoewel het nu nog om een klein bestand gaat, is de verwachting dat dit wel gaat groeien in de komende periode. Sommige verzekeraars willen er daarom nu alvast op inspelen.

De rol van de accu

Een belangrijk probleem bij elektrisch rijden is de beperkte actieradius. Die afhankelijk van de weersomstandigheden soms zelfs ook nog eens verder beperkt kan worden, vooral door kou. Dit maakt dat er vaker onverwacht niet verder gereden kan worden door de bestuurder. Het is dan belangrijk om een monteur erbij te halen die de auto kan laden. Dit kan net genoeg zijn om tot een laadstation te komen. Het is dan ook fijn wanneer dit soort problemen in een specifieke verzekering opgenomen kunnen worden. Dit soort zaken spelen een rol bij de keuze om deze voertuigen apart te verzekeren.

Grotere schade aan elektrische auto’s

Het is ook zo dat elektrische auto’s duurder zijn en dit dus ook tot een hogere premie leidt. Daarnaast is er bij een stevige botsing ook vaak meer schade, vooral door de schade aan de accu. Die daardoor ook hierin een rol speelt. Het is echter niet zo dat de verzekering duurder is. Juist doordat deze specifiek op elektrische auto’s gericht is, kan de prijs iets omlaag ten opzichte van een gewone autoverzekering voor een elektrisch model. Dit moet het ook aantrekkelijker maken om voor de EV te kiezen, zo stellen de verzekeraars. Bovendien verwachten verzekeraars zo meer ervaring op te doen voor de toekomst.

Steeds meer aanbieders

Nu de eerste verzekeraars ervoor gekozen hebben om dit product aan te bieden, volgen de concurrenten al snel. Meer en meer verzekeraars kiezen ervoor om een specifiek aanbod voor elektrische modellen te doen. Waar in 2022 slechts één kleine verzekeraar dit deed, is het begin 2024 al zo dat verschillende grote aanbieders de mogelijkheden in hun aanbod hebben opgenomen. Vooral de opkomst van de Tesla-modellen heeft hier een grote rol in gespeeld. Ook de echte grote verzekeraars denken erover om aparte diensten voor EV’s aan te bieden. Zij zien bijvoorbeeld ook dat 20 procent van de huidige verzekeringen betrekking heeft op een elektrische auto en dat hier op ingespeeld moet worden voor de klanten.

Read More
Kiezen tussen één of meerdere verzekeraars
Kiezen tussen één of meerdere verzekeraars
Leestijd: 2 minuten

Korting op bulkproducten is heel gebruikelijk. Veel mensen denken dus ook dat dit het geval is wanneer het om verzekeringen gaat. Wie meer verzekeringen bij dezelfde verzekeraar afsluit, zou dan voordeliger uit kunnen zijn. Het is echter uit onderzoek van Independer gebleken dat dit lang niet altijd het geval is. Het kan best slim zijn om toch ook te blijven vergelijken tussen verzekeraars en verzekeringen. In dit artikel worden de uitkomsten van het onderzoek besproken.

De manier van berekenen

Een belangrijke reden waarom de voordelen van het combineren van verzekeringen lang niet altijd opgaan, is dat de berekenmethode per verzekeraar sterk kan verschillen. De verzekeraars kunnen voor gelijke contracten toch verschillende prijzen rekenen. Dit heeft te maken met de methode die gekozen wordt, maar ook met de korting die erbij gegeven wordt. De korting kan dan echter wel weer betrekking hebben op het aantal verzekeringen dat bij dezelfde verzekeraar wordt afgesloten. Wie bijvoorbeeld een jaarlijkse full omnium-autoverzekering en een brandverzekering bij dezelfde verzekeraar afsluit, zo een premiereductie kunnen verwachten.

Mag je op korting rekenen?

Het is niet zo dat een nieuwe verzekering bij dezelfde verzekeraar toevoegen automatisch betekent dat je meer korting krijgt. Het is wel belangrijk dat je duidelijk maakt dat je al een contract bij deze verzekeraar hebt. Dit maakt het vragen naar korting wat gemakkelijker. Bovendien verschilt dit ook sterk per verzekeraar. Elke aanbieder voert een eigen beleid over het geven van korting en de omvang ervan. Dit is dus op zich al een reden om goed onderzoek naar de mogelijkheden te doen. Overigens blijkt uit het onderzoek dat een verzekering met korting niet perse ook de beste optie op de markt betekent. Daarnaast kan de korting slechts tijdelijk zijn, bijvoorbeeld een jaar.

De verschillen in de premies

Meer dan de helft van de Belgische bevolking is nog nooit van verzekeraar veranderd. Dit is vreemd, want het vergelijken van prijzen voor bijvoorbeeld de auto of in de supermarkt is heel gebruikelijk geworden in België. Als het om verzekeringen gaat, wordt dit echter veel minder gedaan. Het hernieuwen van het verzekeringscontract is heel normaal, terwijl er veel winst is te behalen. Daarbij moet wel aangetekend worden dat het onderzoek door een vergelijkingswebsite werd uitgevoerd. Dat er een belang bij vergelijken en overstappen is, is dus wel duidelijk. Dat neemt niet weg dat de premieverschillen wel kunnen oplopen tot 50 procent.

Kiezen voor meerdere verzekeraars

Door de uitkomsten van het onderzoek mag dus duidelijk zijn dat per situatie de keuze anders kan uitpakken. Het kan zo zijn dat de korting ervoor zorgt dat het afsluiten van meerdere verzekeringen bij een verzekeraar voor veel voordeel kan zorgen. Het is echter net zo goed mogelijk dat de premieverschillen zo groot zijn dat het beter is om verschillende verzekeraars voor verschillende verzekeringen aan te spreken. Het wordt daarom ook aangeraden om altijd eerst alle opties te vergelijken en niet alleen de afzonderlijke verzekeringen naast elkaar te leggen om de premies goed uit te kunnen zoeken.

Read More
De juist wijze van een e-bike verzekeren
De juist wijze van een e-bike verzekeren
Leestijd: 2 minuten

De elektrische fiets is steeds vaker op de Belgische wegen te zien. Dit betekent ook dat er meer risico’s zijn. De e-bike is bijvoorbeeld heel interessant voor de gemiddelde fietsendief. Het is dus ook belangrijk om deze op de juiste wijze te verzekeren. De verschillen in voorwaarden die je kent van andere fietsverzekeringen en autoverzekeringen, gelden ook voor de e-bike die je verzekert. Het is dus belangrijk om dit op de juiste wijze aan te pakken. Er zijn enkele zaken die volgens experts van belang zijn om in het oog te houden.

Voor korte of lange tijd?

De eerste vraag is of het beter is om voor een kortlopende of doorlopende fietsverzekering te gaan. De kortlopende duurt 1 tot 5 jaar. Je betaalt dan wel in één keer de gehele premie. Wordt de fiets in het begin van de looptijd gestolen, dan kost dat je meer dan op de wat langere termijn. Een doorlopende fietsverzekering is voor onbepaalde tijd en betaal je per maand. Het is wel zo dat je dan minimaal voor een jaar verzekerd moet zijn. Op enig moment kan je zelf bepalen of je de verzekering stopzet. Over enkele jaren uitgesmeerd zal deze verzekering wat duurder zijn dan de kortlopende.

Hoe zit het met de vergoeding?

Natuurlijk is het vooral belangrijk om te weten wat je vergoed krijgt. Je moet in ieder geval een goedgekeurd slot hebben, soms zelfs twee. Afhankelijk van je verzekering wordt de fiets gedurende de eerste 3 tot 5 jaar volledig vergoed. Het is ook mogelijk om accessoires, zoals fietscomputers en kinderzitjes hierin mee te verzekeren. Na 3 tot 5 jaar wordt de vergoeding wel flink lager. Dit kan dus ook een goed moment zijn om anders te verzekeren of het verzekeren volledig te stoppen. Let wel op de specifieke voorwaarden die in jouw polis zijn opgenomen.

Meer dan alleen diefstal

Het gaat je natuurlijk om meer dan alleen diefstal van de e-bike. Daarom is het goed om te weten dat verzekeraars meerdere pakketten te bieden hebben. Je kan dan denken aan dekking bij schade. Ook dekking bij ongevallen en rechtsbijstand is te krijgen. Daarnaast is het fijn om pechhulp te krijgen. Bedenk je dat het rijden op de e-bike heel anders is dan op de gewone fiets. Dit brengt dus ook hele andere potentiële problemen met zich mee. Daar wil je wel goed voor gedekt zijn.

De rol van je woonplaats

Tot slot is er nog de rol van de woonplaats. Hoe je verzekerd kan zijn en hoeveel het je gaat kosten hangt nu eenmaal ook af van waar je woont. Een e-bike verzekeren tegen de verschillende mogelijke problemen kost je in de grote steden van de randstad een stuk meer dan in een klein dorp in het Oosten van het land. Al kan het op sommige plekken in de grensstreek ook hoog oplopen. Juist omdat dit geliefde plekken zijn voor vakanties en hier dus veel kansen voor dieven liggen. Goed vergelijken is belangrijk.

Read More
Het nut van de familiale verzekering
Het nut van de familiale verzekering
Leestijd: 2 minuten

Het is vrij gebruikelijk in België om een familiale verzekering te hebben. Zo’n 80 procent van de Belgen heeft deze verzekering. De groep die deze niet heeft, denkt dat zonder kinderen en huisdieren deze geen nut heeft. Dit is echter niet het geval De verzekering dekt schade die in het privéleven onopzettelijk aan deren wordt berokkend. Dit geldt dus in alle gevallen, ook wanneer het om een huishouden zonder kinderen gaat. Wie deze verzekering dus niet heeft, zal het eigen vermogen moeten aanspreken om de schade te vergoeden.

Sterker in de schoenen staan

Het is belangrijk om te weten dat de familiale verzekering jou ook sterker in de schoenen laat staan. Zo is het bijvoorbeeld zo dat de fout moet worden aangetoond. Ook moet er een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade aan te tonen zijn. Is dit allemaal niet aan de orde, dan zal de betrokkene de schade zelf moeten betalen. Wanneer je echter niet verzekerd bent, dan zal je misschien eerder geld uit eigen vermogen storten om verdere problemen te voorkomen. Dit is dus eigenlijk een hele nadelige situatie te noemen.

De kosten in de hand houden

De kosten voor de familiale verzekering zijn goed in de hand te houden. Dit gaat om gemiddeld 100 euro per gezin, per jaar. Bovendien is door de FSMA een vergelijkstool gelanceerd. Daarin zijn de tien grote verzekeraars met elkaar te vergelijken. Dat betekent dus dat elke Belg onder elke omstandigheid de beste deal voor zichzelf kan vinden. De verzekering kan namelijk de werkelijke waarde van de materiële en lichamelijke schade terugbetalen. Bovendien is ook nog eens een wettelijk minimumbedrag verplicht. Dit allemaal samen biedt dus het nodige nut om toch de verzekering af te sluiten.

De dekking van de verzekering

Het fijne aan de familiale verzekering is dat alle personen die onder jouw dak wonen ermee verzekerd zijn. Dit hoeft dus niet alleen om eigen gezinsleden te gaan. Vang je iemand op, zoals een uitwisselingsstudent, dan kan die ook gedekt zijn. Mits dit bij de verzekeraar gemeld is. Hetzelfde geldt ook voor huisdieren. Wanneer die schaden berokkenen, dan kan dit ook gedekt worden. Ook hier zijn voldoende situaties voor te bedenken. Zelfs huispersoneel wordt vaak meegenomen in dit soort zaken. Zelfs vervoermiddelen en drones tellen mee in sommige familiale verzekeringen.

Voor iemand alleen

Het belangrijkste punt van aandacht is dat de familiale verzekering voor iedereen van toepassing kan zijn. Zelfs wanneer houw huishouden alleen uit jou bestaat en verder uit niets en niemand anders. Zelfs dan kan je met deze verzekering gedekt zijn wanneer je schade toebrengt aan andere of hun eigendommen. Laat de naam, familiale verzekering, je daar dus niet in foppen. Het is zeker de moeite waard om te bekijken op welke manier jij er voordeel van kan hebben om dit type verzekering af te sluiten. Wanneer je dit al gedaan hebt, dan kan de vergelijkingstool je inzicht geven in het soort verzekering dat voor jou de juiste optie is.

Read More
De rol van renovatie bij een brandverzekering
De rol van renovatie bij een brandverzekering
Leestijd: 2 minuten

Een brandverzekering is niet verplicht in België, al bestaan er wel veel uitzonderingen. Toch is het zo dat bijna elke Belg deze verzekering heeft. Het is echter wel zo dat veel Belgen niet beseffen wat er gebeurt wanneer de woning wordt gerenoveerd en hoe dit de verzekering beïnvloedt. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een warmtepomp of het verzorgen van dakisolatie. Het is slim om eens dieper in te gaan op de effecten die renovaties hebben op de brandverzekering en de hoogte ervan.

Uitleg over de brandverzekering

Het is eerst goed om te weten wat een brandverzekering eigenlijk precies is. Dit is een verzekering die je dekt bij brand en natuurgeweld. Het is te gebruiken voor de herstelkosten aan een gebouw of voor de herbouw van dat gebouw. De brandverzekering wordt vaak aangevuld met een inboedelverzekering. Het is wel belangrijk om te weten dat de verzekering niet bij elke vorm van brand is aan te spreken. Wanneer het gaat om opzet, of oorlog of terrorisme, dan is er geen mogelijkheid om de verzekering aan te spreken.

Op tijd duidelijkheid geven

Het is belangrijk om de verbouwing of renovatie op tijd aan te geven bij de verzekeraar. Het punt is namelijk dat de waarde van het gebouw kan toenemen door de bouw. Dit betekent dat de verzekering niet langer overeenstemt met het gebouw. In dat geval is het belangrijk om er zeker van te zijn dat dit op tijd wordt aangepast. Wanneer je namelijk niet goed verzekerd bent, dan is de evenredigheidsregel niet goed toe te passen. Dan zal slechts een deel worden gedekt. Dat is niet zo heel fijn om mee te maken. Aan de andere kant werkt het natuurlijk ook mee in de hoogte van je verzekeringspremie.

Opletten met oververzekering

Het is belangrijk om ook het omgekeerde mee te wegen. Het is ook mogelijk dat je jouw gebouw oververzekerd hebt. In dat geval zal je wel een hogere premie betalen, maar krijg je minder uitgekeerd op het moment dat je met schade door brand te maken krijgt. Het is dus wel heel belangrijk om alles op tijd te melden bij de verzekeraar. Zo kan je er altijd zeker van zijn dat je voor het juiste bedrag verzekerd bent en alles gewoon goed in orde komt.

De polis volledig doornemen

Wanneer je zekerheid wilt hebben, dan is dat gemakkelijk te verzorgen. Het is vooral belangrijk om de polis van de brandverzekering door te nemen. Wanneer je de bepalingen kent met betrekking tot renovatiewerken, dan kan je hier ook naar handelen wanneer het zover is. Denk bijvoorbeeld aan het op tijd melden. In sommige gevallen is melden zelfs in het geheel niet nodig. Wanneer je woningwaarde flink zal stijgen, dan is dat ook een reden om een melding te doen, kan je als stelregel gebruiken. Mocht je het niet zeker weten, dan kan het ook altijd slim zijn om gewoon de verzekeraar te raadplegen. Die heeft hier altijd wel een antwoord op klaar.

Read More
De verzekeringen bij een huurhuis
De verzekeringen bij een huurhuis
Leestijd: 2 minuten

Wie woont in een huurhuis moet vooral ook goed bekijken wat er nu eigenlijk wel en niet nodig is als het om verzekeren gaat. Het is belangrijk dat alles goed geregeld is, alleen al omdat je er zeker van moet zijn dat je alles op orde hebt voor het geval er wat gebeurt. Daarom is het zeker ook zaak om eens te bekijken wat je nu precies nodig hebt wanneer je huurt. Je komt dan in ieder geval bij drie verzekeringen uit die onmisbaar zijn. Het is slim om dit goed aan te pakken.

Wat regelt de huurbaas?

Wanneer je kijkt naar wat de huurbaas regelt, dan zijn dat de zaken die normaal onder een opstalverzekering vallen. Denk bijvoorbeeld aan schade door brand, storm of water. Dit zijn zaken die schade aan je huis toe brengen. Daarom is de huurbaas ook degene die dit oplost. Er zijn echter natuurlijk meer zaken die een rol spelen dan alleen de schades aan de woning. Daarom is het ook goed om enkele andere zaken goed op orde te hebben wanneer je een woning huurt. Zo weet je zeker dat je altijd goed zit als huurder.

Een goede inboedelverzekering

Een goede inboedelverzekering is altijd belangrijk. Daarmee verzeker je de spullen die je in je huis hebt. Alles wat je kan oppakken en meenemen, valt hieronder. Van je bank tot je televisie tot al je accessoires en sieraden is alles te dekken met deze verzekering. Het is dan wel slim om te bekijken welke spullen je nu precies hebt. Voor huurders geldt er ook zoiets als huurders belang. Denk aan verbeteringen aan je huurwoning die je zelf gefinancierd hebt. Daar kan je met deze verzekering ook het nodige van dekken. Dit is dus ook van belang om uit te zoeken.

Een aansprakelijkheidsverzekering

Ook de aansprakelijkheid die je hebt voor het toebrengen van schade aan anderen en hun spelen moet je verzekeren. Het is belangrijk om je te beseffen dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Maar ook als het niet om een klein hoekje gaat is het wel heel fijn wanneer je de zaken gewoon goed op orde hebt. Dit geldt niet alleen voor jou, maar voor je hele gezin. Denk aan wat er allemaal kan gebeuren als de kinderen fijn aan het spelen zijn. Deze kosten kunnen flink oplopen. Op deze manier voorkom je dat.

Het gebruik van de rechtsbijstandverzekering

Of je nu koopt of huurt, je kan altijd ruzie met de buren krijgen. Die kunnen soms ook flink uit de hand lopen. Daarnaast kan er natuurlijk ook altijd een ander soort conflict ontstaan. Bijvoorbeeld omdat je problemen hebt met een aankoop en de aflevering daarvan. Het is dan belangrijk dat je juridisch goed bijgestaan wordt. Bijvoorbeeld door een advocaat. Dan is het belangrijk dat die rechtsbijstand ook goed verzekerd is. De kosten hiervoor kunnen namelijk flink oplopen. Die wil je natuurlijk niet zelf moeten ophoesten. Dus ook wanneer je huurt is de rechtsbijstandverzekering een belangrijk onderdeel hiervan.

Read More
Wat is de juiste verzekering als je gaat sporten?
Wat is de juiste verzekering als je gaat sporten?
Leestijd: 2 minuten

Sporten is leuk en ook gezond. Sommige mensen zijn er ook heel goed in en kunnen er op een bepaalde manier hun beroep van maken. Het is alleen wel belangrijk dat zowel voor amateurs als professionals de kans op een blessure altijd aanwezig is. Daarom is het ook belangrijk om te weten in welke mate je verzekerd moet zijn als het om sportblessures gaat. Het is dus zaak om je hier wel eens in te verdiepen om zo een goed beeld te vormen van de noodzaak.

Regelingen voor professionals

Het is eerst belangrijk om te weten dat de regelingen voor professionals anders zijn dan voor mensen die het leuk vinden om in hun vrije tijd met sport bezig te zijn. Wanneer je een professional bent en je speelt bijvoorbeeld bij een voetbalclub, dan is het vaak zo dat hier specifieke verzekeringen voor zijn. Die worden via de club of de manager geregeld. Zo ben je er dus ook zeker van dat je goed verzekerd het veld op gaat. Dit is natuurlijk anders wanneer je gewoon op zaterdagmiddag bij de plaatselijke amateurclub speelt. Dan moet je veel meer zelf regelen.

De eigen hospitalisatieverzekering

Het is belangrijk om je hospitalisatieverzekering goed op orde te hebben. Hier zit natuurlijk ook een verplichting aan. Daarmee ben je er ook direct zeker van dat je de essentiële zorg krijgt die je nodig hebt. Wat veel consumenten niet weten is dat er nog veel meer mogelijk is met dit type verzekering. Zo kan je er bijvoorbeeld een aanvullende verzekering mee afsluiten. Dit is dan weer handig om voor specifieke vormen van aanvullende zorg verzekerd te zijn. Waarmee je ook zorgt dat je gedekt bent als je een sportblessure oploopt.

De risico’s inschatten

Het is wel belangrijk om de risico’s vooraf in te schatten. Afhankelijk van het soort sport dat je doet zijn niet alleen de soorten blessures in te schatten. Ook de mate waarin je hiermee te maken krijgt is goed in te schatten. Dit kan je helpen om de risico’s kleiner te maken. Ook kan het je helpen om te zorgen dat je goed op maat verzekerd bent. Het is voor de meeste mensen een goed idee om het op deze manier aan te pakken. Hoe meer je gericht bent op het dekken van de risico’s hoe gezonder je in het leven zal staan. Uiteindelijk is dat ook je doel.

De bekende zorg dekken

Het is ook goed om te weten dat al veel bekend is over het soort zorg dat je vaak nodig zal hebben als het om sportblessures gaat. In elke gevallen gaat het om een echte specialist. In de meeste gevallen zal het echter om het inschakelen van een fysiotherapeut gaan. Het is dan zo dat je er goed aan doet om met je aanvullende verzekering meer behandelingen per jaar vergoed te krijgen. Vaak ben je dan al snel weer goed op te lappen zodat je gewoon weer lekker kan gaan sporten.

Read More
Veiligheid online combineren met een verzekering
Veiligheid online combineren met een verzekering
Leestijd: 2 minuten

Het is tegenwoordig mogelijk om je veilig online te laten waarborgen en je daarbij dan ook direct goed te laten verzekeren. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer je aan de slag gaat met Eye Security. Daarmee wordt een nieuwe markt aangeboord waar ook al enkele andere aanbieders op actief zijn. De kleine IT-beveiliger hoopt op die manier veel meer klanten binnen te halen. Zeker ook omdat deze markt behoorlijk in beweging is. Het is dus zeker ook de moeite waard om te bekijken wat je hieraan kan hebben als consument.

Goede verzekering afsluiten is lastig

Het is de laatste jaren lastiger geworden om een goede cyberverzekering af te sluiten. Dat komt natuurlijk vooral ook doordat het aantal aanvallen met ransomware flink is toegenomen. Het gaat om meer dan een verdubbeling per jaar in recente jaren. Dit betekent dat de premies voor dit soort verzekeringen ook enorme sprongen hebben gemaakt. In sommige gevallen zijn die met wel 250% gestegen. Dit maakt het dus ook lastiger om een cyberverzekering af te sluiten. Er komt meer kijken bij het proces van acceptatie en verzekeraars gaan dit liever uit de weg.

Kans voor nieuwe aanbieders

Deze ontwikkelingen zijn niet direct aantrekkelijk. Aan de andere kant brengen ze ook kansen met zich mee. Zo is het bijvoorbeeld zo dat nieuwe spelers nu hun kans ruiken. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld specialisten op het gebied van IT-beveiliging. Door hier direct ook de verzekeringen bij te bieden wordt het voor klanten veel aantrekkelijker om de pakketten in één keer af te nemen. De moderne aanbieders kijken daarbij ook naar moderne technieken, bijvoorbeeld door data veel belangrijker te maken in het geheel. Zo is de juiste beveiliging aan de juiste verzekering te koppelen voor alle verschillende soorten klanten.

Minder kans op problemen

Door de data in te zetten is te bepalen welke technische maatregelen nodig zijn. Dit zijn dan de beveiligingstechnieken die in het pakket zijn opgenomen. Daarmee wordt de kans op cyberaanvallen al stevig teruggedrongen. Daar kan dan een goede verzekering op worden aangesloten die de risico’s die overblijven goed dekken. Het is daarmee zo dat dat de gevaren van cyberaanvallen volledig worden geneutraliseerd. Dit is voor allerlei soorten partijen interessant. Al wordt in de eerste plaats op kleine ondernemers en het middenbedrijf gemikt. Dit is dus wel ook belangrijk om in het hoofd te houden.

Voordelen voor de markt

Wanneer het aan de kenners gevraagd wordt, dan zijn die daar duidelijk over. De aanpak van de beveiliger wordt als heel innovatief gezien. Het is volgens de experts ook zo dat de prijzen omlaag zullen gaan op de markt door dit type nieuwkomers. Wel zijn er wat zorgen over de dubbelrol die bedrijven kunnen gaan spelen. Zo kan bijvoorbeeld volgens kenners het ontdekken van een lek in het systeem leiden tot het opzeggen van een verzekeringscontract van de zijde van de beveiliger. Het is dus wel belangrijk om dit soort belangen in kaart te blijven brengen.

Read More
Bestaan er verzekeringen voor zakelijke motorrijders?
Bestaan er verzekeringen voor zakelijke motorrijders?
Leestijd: 2 minuten

Op de motor naar het werk en naar klanten gaan is gebruikelijker dan je denkt. Daarom is het eigenlijk ook vreemd dat er nooit is nagedacht over zakelijke verzekeringen voor motorrijders. Dit is echter aan het veranderen. Verzekeraars komen steeds vaker met mogelijkheden voor dit soort specifieke doelgroepen. Dit is belangrijk, want daar zijn natuurlijk voor de consument ook de nodige voordelen uit te halen. De dekking heeft dan ook betrekking op verschillende zaken die je als zakelijke rijder tegen kan komen wanneer je op de motor stapt.

Read More
1 2 3 8