Tegen vandalisme verzekeren blijkt lastig

Tegen vandalisme verzekeren blijkt lastig
Tegen vandalisme verzekeren blijkt lastig
Leestijd: 2 minuten

Wie schade oploopt door vandalisme, kan vaak geen beroep doen op de verzekering. Zelfs niet wanneer de schade flink groot blijkt te zijn. Het is dan vaak zo dat er niets vergoed wordt. Dat komt vooral doordat verzekeraars verschillend denken over wat onder vandalisme valt. Daardoor kan het voor de consument vaak nadelig uitpakken. Het is wel belangrijk om te weten hoe dit precies zit. 

Het soort problemen

Wanneer het gaat om vandalisme, dan gaat het vooral om schade aan de woning of de tuin. Het is het opzettelijk beschadigen of kapotmaken van spullen. Dit kan dus ook heel divers zijn. Van een kapot gegooide tuinstoel tot een steen door de ruit. Ook het spuiten van graffiti op de muur van de woning kan hieronder gerekend worden. Dit geeft al aan hoe breed of smal de definitie kan zijn. Een ander probleem is dat het niet heel veel voorbijkomt. In een recent onderzoek onder meer dan 2000 consumenten kwam bijvoorbeeld naar voren dat de meesten er al meer dan 5 jaar niet meer te maken hadden. Het gaat wel vooral om vernielingen in de tuin, al worden ook ramen en muren vaak aangepakt. 

Vaak geen schade

Een ander probleem als het om vandalisme gaat, is dat er vaak geen schade is die te verhalen is. Het is dan bijvoorbeeld zo dat de ramen en muren besmeurd zijn en dat dit slechts schoongemaakt hoeft te worden. De kosten zijn dan heel laag, maar de tijd en het werk kosten wel veel. Slechts een derde van de gevallen kost meer dan 500 euro. In zeven procent van de gevallen gaat het om schades van meer dan 3000 euro. De dader is in 75% van de gevallen ook niet bekend. Dat maakt het verhalen van de schade ook lastig. 

Meestal geen claim

In de meeste gevallen is de schade niet op de dader te verhalen, dus denken mensen de woonverzekeraar te kunnen inschakelen. 60 procent van de consumenten doet dit echter niet. Dit komt omdat het te veel gedoe is, het bedrag te klein is of omdat de schade zelf kosteloos te herstellen is. Het bedrag is ook vaak kleiner dan het eigen risico van de verzekering. Sommige mensen beseffen ook simpelweg niet dat de schade bij de verzekeraar neergelegd kan worden. Dit is ook een reden om het dan maar achterwege te laten.

Verschillen in de definitie

Een klein deel van de consumenten is niet verzekerd voor vandalisme. Dat neemt niet weg dat zij die wel verzekerd zijn vaak niet binnen de definitie van de verzekeraar vallen. Daardoor kan het gemakkelijk zo zijn dat de verzekeraar bepaalt dat niets te vergoeden valt. Dit lijkt in sommige gevallen ook nogal willekeurig te gebeuren. Definities als het bewust stukmaken van eigendommen, of wederrechtelijk binnendringen, zijn dan ook lastig te omvatten. Ook kan nog wel eens verschillen hoeveel wordt vergoed. Soms is dit het gehele bedrag, maar vaker is dit slechts een deel van de schade die geleden is.

Related Posts