Tandverzekering

Tandverzekering Vergelijken

Een mooie glimlach én een perfect gebit kosten handenvol geld. Nochtans zijn tanden één van onze gevoeligste lichaamsdelen. Een gebit springt onmiddellijk in het oog. Daarenboven krijgen we na onze kindertijd slechts één gebit waarmee we het hele leven moeten doorkomen. Hoe kan u tegemoetkomen aan de kosten van de tandarts en andere specialisten? En is een tandverzekering of tandartsverzekering essentieel?

>> Klik hier voor de meest gekozen tandverzekering <<
ProductDekkingTerugbetaling
Helan Dentalia Up
- Meest gekozen
- Uitgebreide dekking
- Aansluiten tot en met 64 jaar
- Vanaf € 3,91 per maand
Bekijk aanbod >
- Preventieve tandzorg
- Curatieve tandzorg
- Orthodontie
- Prothesen, implantaten & parodontologie
€ 4000Simuleer gratis >
DKV Smile
Bekijk aanbod >
Onder andere:
- Orthodontie
- Tandprotheses
€ 1500Simuleer gratis >
Dentaplan
- Orthodontie
- Paradontologie
- Tandimplantaten
- Tandprotheses
€ 1483,60Niet beschikbaar

Een basisdekking of aanvullende tandverzekering?

In België is een groot deel van de tandartsen en specialisten niet-geconventioneerd. Met andere woorden: deze tandartsen werken niet aan de tarieven van de conventie en zullen dus meer kosten aanrekenen dan geconventioneerde tandartsen. Ookal wordt de Belgische sociale zekerheid beschouwd als één van de besten ter wereld, via de wettelijk verplichte ziekteverzekering ontvangt u niet het gehele betaalde bedrag bij de tandarts terug. Er is steeds een remgeld, lees: het bedrag dat u zelf moet betalen voor de behandeling. Een pijnlijke zaak, zeker wanneer het gaat om dure behandelingen zoals een prothese of orthodontie. Een bijkomende tandartsverzekering kan onaangename verrassingen vermijden.

Al dan niet kiezen voor een tandverzekering

Tandverzekering via Simpel.be

Er bestaat geen ideale leidraad om te bepalen of u al dan niet een tandartsverzekering behoort af te sluiten. Veel zal afhankelijk zijn van uw eigen gebit. Hebt u regelmatig gaatjes of ongemakken? Dan zal een tandverzekering wellicht meer opleveren dan wanneer u nooit tandheelkundige ongemakken heeft. Overleg met uw tandarts deze gevoelige zaak. Uw tandarts kan vertellen wat de zwakke punten zijn van uw gebit, alsook welke tandheelkundige ingrepen mogelijks nodig zijn in de toekomst. Daarenboven is uw risicogehalte bepalend. Neemt u graag risico’s, of kiest u eerder voor zekerheid? Via een tandverzekering komt u nooit voor onaangename ongemakken te staan en kan u steeds terugvallen op een verzekeraar.

Hoe tandverzekeringen vergelijken?

1. Gedekte tandheelkundige behandelingen

De ene verzekeraar zal bepaalde kosten ten laste nemen, terwijl de andere verzekeraar deze behandeling niet in aanmerking neemt. De meeste tandverzekeringen dekken mond- en tandonderzoek, paradontaal onderzoek, tandsteenverwijdering, profylactische reiniging, dichting van barsten en gaatjes, preventieve raadplegingen, orthodontische behandelingen, prothesen en curatieve zorgen.

2. Dekkingspercentage

Bepaalde tandheelkundige behandelingen zullen niet voor de hele kostprijs van de behandeling worden gedekt, maar slechts voor een bepaald percentage. Zeker voor behandelingen van de orthodontist, prothesen en implantaten, en curatieve zorgen kan het dekkingspercentage schommelen rond ‘slechts’ 60 à 80 procent. De kostprijs van deze behandelingen loopt immers snel op. Benieuwd naar het dekkingspercentage van uw tandartsverzekering? Raadpleeg de algemene voorwaarden van uw verzekeraar.

3. Jaarlijks plafond

De meeste verzekeraars stellen een maximaal jaarbedrag voorop waarbinnen u op tandheelkundige behandelingen beroep kan doen. Gedurende het kalenderjaar kan u bijvoorbeeld voor 2500 EUR of 3000 EUR aan tandheelkundige behandelingen laten uitvoeren op kosten van de verzekeraar. Verzekeraars koppelen het jaarlijks plafond aan de wachtperiode (zie meer over de wachtperiode hierna). Na de wachtperiode zal het jaarlijks plafond periodiek stijgen. Zo kan er bijvoorbeeld een dekking van 2000 EUR zijn gedurende het eerste jaar na de wachtperiode, 2500 EUR gedurende het tweede jaar na de wachtperiode en vanaf het derde jaar 3000 EUR.

4. Verzekerde personen

Dekt de tandverzekering enkel behandeling van volwassen verzekerden, of worden andere gezinsleden en kinderen ten laste automatisch mee verzekerd? Zo kan de ene verzekeraar kosteloos de wettelijk samenwonende of gehuwde partner mee verzekeren alsook de kinderen tot een bepaalde leeftijd, terwijl de andere verzekeraar louter de verzekeringsnemer dekt. Opgelet: voor melk- en wijsheidstanden geldt vaak een afzonderlijke regeling. Nauwkeurig de kleine lettertjes lezen is met andere woorden de boodschap.

5. Wachtperiode

De meeste tandverzekering aanbieders zullen een wachtperiode vooropstellen. Dit is de periode dat u bij de verzekeraar bent aangesloten, maar nog geen tussenkomst van de verzekeraar kan inroepen. Bijvoorbeeld: verzekeraar X biedt een tandartsverzekering aan. Verzekerde personen genieten van de ruimst mogelijke dekking op de Belgische markt. Anna sluit een tandartsverzekering af met ingang 1 januari 2015. Verzekeraar X stelt een wachtperiode van 6 maanden voorop wat betreft ‘gangbare’ tandheelkundige behandelingen, zoals mond- en tandonderzoek, tandsteenverwijdering en profylactische reiniging. Voor atypische behandelingen zoals porthesen, implantaten en orthodontie geldt een wachtperiode van 12 maanden. Anna zal per 1 juli 2015 in aanmerking komen voor een dekking van de gangbare tandheelkundige behandelingen. Voor prothesen, implantaten en orthodontie komt ze pas per 1 januari 2016 in aanmerking.

6. België, Europa of wereldwijd?

Bent u actief als Belgische werknemer in het buitenland? Of reist u regelmatig voor uw werkgever naar andere landen binnen Europa of de wereld? Niets is irritanter dan sukkelen met tandpijn in een land waar u zich niet verstaanbaar kan maken met uw moedertaal. De meeste tandartsverzekering aanbieders bieden tevens een dekking aan bij erkende tandartsen in Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Voor een meerprijs komt u ook in aanmerking voor tandheelkundige behandelingen over de hele wereld. Opgelet: hoe meer dekking, hoe meer u zal betalen voor de tandartsverzekering. Een tandartsverzekering met wereldwijde dekking zal op jaarbasis meer kosten dan een lokale Belgische tandartsverzekering. Vergelijk de kosten van een wereldwijde dekking met het mogelijk gebruik dat u van deze verzekering zou kunnen maken.

7. Premie

Aanbieders van verzekeringen wensen winst te maken om hun onderneming rendabel te houden, de personeelskosten te betalen en al dan niet goede beursgenoteerde cijfers neer te zetten. Een verzekering is dan ook een kanscontract waarvoor de verzekeringsnemer een premie behoort te betalen. Geïnteresseerden hebben de keuze uit een maandelijks, driemaandelijkse of jaarlijkse premie. Wanneer u de premie in één maal jaarlijks betaalt, ontvangt u doorgaans een beter tarief. Verzekeraars hoeven daardoor niet langer op hun geld te wachten. Ookal lijkt de kostprijs de meest doorslaggevende factor in het tandverzekering vergelijken, staar u niet blind op dit element. Het kan belangrijker zijn om de wachtperiode, gedekte tandheelkundige behandelingen en jaarlijks plafond te vergelijken. Mogelijks hebt u het verschil in premieprijs al
terugverdiend na één of twee tussenkomsten van de verzekeraar.

Hoe een tandverzekering afsluiten?

Wat moet u doen wanneer u overtuigd bent van de meerwaarde van een tandartsverzekering? Verzekeraars werken op basis van twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid bestaat er in dat verzekeraars een gebitsonderzoek vooropstellen bij een tandarts. Op die manier kan de verzekeraar een juist risico linken aan uw gebit en de bijhorende premieprijs bepalen.

Bijvoorbeeld: Jos is 30 jaar en heeft steeds een perfect gebit gehad. Hij poetst twee maal per dag zijn tanden en heeft reeds tijdens zijn kindertijd de benodigde orthodontische behandelingen laten uitvoeren. Paulette is 45 jaar en sukkelt al een aantal jaar met haar gebit. Ze rookt gemiddeld één pakje sigaretten per dag en poetst maar af en toe haar tanden. Om de exacte premieprijs voor Jos en Paulette te bepalen, zal de verzekeraar de risico’s van de kandidaat-verzekerde onder de loep nemen. Paulette heeft in vergelijking met Jos meer risico om tandheelkundige behandelingen te moeten ondergaan, bijgevolg zal haar premieprijs ook hoger liggen. Een andere aansluitingsmogelijkheid is de online aansluiting, al dan niet gekoppeld aan een vragenlijst. De verzekeraar zal geen rechtstreeks onderzoek vereisen, maar de situatie trachten te schetsen door relevante vragen te stellen. Op basis van deze vragen doet de verzekeraar een (online) verzekeringsvoorstel.

Conclusie Tandverzekeringen

Een tandverzekering is momenteel in België een ondergewaardeerd verzekeringsproduct. Niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van een tandverzekering of tandartsverzekering, hoewel iedereen jaarlijks minstens één à twee maal naar de tandarts gaat. Door een tandverzekering af te sluiten kan u ettelijke honderden euro’s op jaarbasis besparen. Vergelijk tijdens het tandartsverzekering vergelijken vooral de wachtperiode, gedekte tandheelkundige behandelingen en het jaarlijks plafond.

Geen keuze kunnen maken?

75% van onze bezoekers kiest voor Dentalia Up.

Klik hier om het aanbod van Dentalia te bekijken >

×