Takelkosten, wanneer komt een autoverzekering tussen?

Takelkosten
Takelkosten, wanneer komt een autoverzekering tussen?
Leestijd: 2 minuten

Nood hebben aan een takel- of sleepdienst kan om talloze redenen: een ongeval waarna de auto niet meer start, een fout geparkeerde auto, of een auto die vast zit in de modder na een festivalbezoek. Om opnieuw de baan te kunnen opgaan zal men nood hebben aan de tussenkomst van een takeldienst, en dat kost natuurlijk geld. Vraag daarbij is wie de kosten voor het takelen van de auto betaalt. Is er een situatie waarbij de autoverzekeraar de takelkosten ten laste neemt?

Kosten van het slepen

Om de partij die voor de kosten van het takelen zal instaan te bepalen, dient men een onderscheid te maken tussen de situaties waarvoor de takeldienst moet tussenkomen.

Dit betekent in het bijzonder:

  • Takelkosten, wanneer komt een autoverzekering tussen?Wegslepen na fout parkeren. Voor deze tussenkomst zal men volledig zelf moeten instaan. Wanneer men bijvoorbeeld “per ongeluk” tijdens een stadsbezoek de wagen voor de inrit van een parkeerplaats heeft geparkeerd, zal men volledig zelf de kosten van de takeldienst moeten betalen. Geen enkele autoverzekering, noch verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA), noch omniumverzekering zal deze kost vergoeden.
  • Vastzitten in de modder zonder ongeval. Net zoals het wegslepen na fout parkeren, zal men volledig zelf voor deze kost moeten instaan. Sleepkosten voor het vastzitten in de modder wordt beschouwd als eigen veroorzaakte schade en zal bijgevolg niet standaard vergoed worden door de autoverzekering.
  • Auto kan na een ongeval niet meer rijden. Wanneer de wagen niet meer rijwaardig is na een ongeval, ligt de situatie anders. In deze hypothese zal men het nood- of bijstandsnummer van de autoverzekeraar kunnen bellen met de vraag om gesleept te worden. De eigen autoverzekeraar zal er in die hypothese voor instaan dat de wagen naar de dichtstbijzijnde stelplaats wordt versleept. En wat met de kosten? Wel bij een ongeval, ongeacht of men in fout is, zullen de sleepkosten inbegrepen zijn in de eigen autoverzekering. Los van het feit of men met andere woorden opteert voor een BA-verzekering of omniumverzekering, men zal nooit zelf de kosten van het slepen moeten bekostigen.

Wat wanneer ik schade lijd door het slepen?

Het zou perfect kunnen dat de tussenkomende sleepmaatschappij geen al te beste dag heeft en accidenteel de gesleepte wagen tegen een andere wagen schuurt of laat vallen. Vraag daarbij is of men in dat geval rechtstreeks de autoverzekeraar kan aanspreken of zelf zijn pijlen dient te richten op de sleepmaatschappij.

Als verzekeringsnemer met uitsluitend een BA-verzekering zal de eigen autoverzekeraar enkel tussenkomen voor de lichamelijke en materiële schade van derden. Anders verwoord, de eigen BA-autoverzekering verzekeraar zal niet tussenkomen voor eigen materiële schade. Bij schade door de sleepmaatschappij zal men met andere woorden de sleepmaatschappij moeten aanspreken op grond van artikel 1382 BW (fout door een nalatige handeling – schade – én een oorzakelijk verband tussen deze drie elementen).

Opgelet: als autobestuurder zal je daarbij de volledige bewijslast dragen, wat niet steeds een eenvoudige opgave is. Beschikt men daartegenover over een omniumverzekering? Dan zal de verzekeraar van de omniumverzekering de schade dekken. Vervolgens zal de autoverzekeraar de uitbetaalde schade terugvorderen van de sleepmaatschappij. Het voordeel van de omniumverzekering is bijgevolg dat men rechtstreeks zal vergoed worden en de autoverzekeraar zelf de onderlinge twist met de sleepmaatschappij afhandelt.

Related Posts