Stormschade Oost-Vlaanderen loopt op tot 185 miljoen euro

Stormschade Oost-Vlaanderen loopt op tot 185 miljoen euro
Stormschade Oost-Vlaanderen loopt op tot 185 miljoen euro
Leestijd: 2 minuten

Dat het Pinksterweekend allesbehalve een rooskleurig weekend was voor de Belgische verzekeraars, bewijst het meest recente schadecijfer. Het kabinet van gouverneur Jan Briers becijferde dat de onweersschade inmiddels voor 185 miljoen euro schade aanrichtte in Oost-Vlaanderen. Dat bedrag zou nog oplopen omdat nog maar 59 van de 65 steden inmiddels hun schade informatie meedeelden. Koplopers qua steden zijn Sint-Niklaas, Beveren en Evergem met respectievelijk  9.987 dossiers, 6.500 dossiers en 5.100 dossiers. Ook in Lokeren, Gent, Kruibeke en Gent werden voor miljoenen euro’s aan schadedossiers geopend. Het gaat daarbij vooral om hagelschade. Ook in andere provincies zoals Antwerpen en Brussel werden duizenden schadeclaims geopend. “Veel burgers, maar ook bedrijven, hebben de voorbije dagen een inventaris opgemaakt van de schade”, aldus gouverneur Briers. “Ondertussen zijn verzekeringen aangesproken voor een vergoeding, maar niet iedereen en alles zal op die manier kunnen worden vergoed.”

Stormschade en de verzekering

Personen die schade leden aan hun voertuig, kunnen enkel de schade rstormschadeecupereren op voorwaarde dat ze een mini-Omnium of full-Omnium afsloten met hun verzekeraar. Voor schade aan andere niet-gedekte goederen en wagens met louter een Burgerlijke Aansprakelijkheid-verzekering biedt het Rampenfonds een oplossing. Inmiddels is een dossier geopend bij de directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken voor de erkenning van de onweersschade als natuurramp. Het is uiteindelijk de Federale Ministerraad die oordeelt over het al dan niet rampenkarakter van de gebeurtenis. “Het is moeilijk in te schatten wanneer de beslissing tot al dan niet erkennen wordt genomen. De laatste erkende algemene ramp in Oost-Vlaanderen was de windhoos van 5 februari 2013 die vooral Oosterzele trof. Deze werd na 9 maanden erkend. De langdurige regenval en overstromingen van 11 tot 17 november werden echter al binnen de maand erkend”, verklaart de gouverneur.

Wanneer het voorval niet erkend wordt als ramp, blijven veel gedupeerde slachtoffers zonder vergoeding achter. Aanbevolen is het om in de toekomst voor wagens een mini-Omnium of full-Omnium af te sluiten, en te opteren voor een uitgebreide woningpolis met stormschadedekking. Een uitleg en vergelijking van deze types polissen vind je binnen Simpel.be.

Related Posts