Starten aan een bouwproject? Verzeker je project

Starten aan een bouwproject? Verzeker je project
Starten aan een bouwproject? Verzeker je project
Leestijd: 3 minuten

Standaard komt iedereen er eens, of sommigen zelfs meerdere keren, tijdens het leven mee in contact: bouwprojecten. Ongeacht of het nu gaat om een bouw- of renovatieproject, als geïnteresseerde zul je waarschijnlijk nauwgezet alle potentiële aannemers en makelaars met elkaar vergeleken hebben. Ook de huidige financieringscontext zal je waarschijnlijk benut hebben om voordelig te lenen. Maar is er ook sprake geweest van een projectverzekering? Wellicht niet.

Tijdens het afsluiten van een hypotheek voor de woning zal de bank wellicht gesproken hebben over een schuldsaldoverzekering. Een verzekering die dekking biedt wanneer de ontlener in kwestie tijdens de hypotheek komt te overleiden. Ook een brandverzekering zal waarschijnlijk aan tafel besproken geweest zijn. Maar heeft de bank ook gesproken over de verzekering alle bouwplaatsrisico’s? Vooral tijdens de meest recente Batibouw-beurs bleek deze verzekering meer aan belang in te winnen.

Een ABR-verzekering, what’s in a name?

De verzekering alle bouwplaatsrisico’s, ookwel ABR genoemd in het verzekeringsjargon, is weinig bekend bij de doorsnee burger. De bouwsector maakt echter aABR-verzekering voor je projectl geruime tijd gebruik van de verzekering. Een ABR-verzekering garandeert de onderschrijver een goede afloop van zijn bouwproject. Naast het eigenlijke bouwwerk (het neerplaatsen van een woning, aanbouwen van een bijgebouw of renovatie van de huidige woning), dekt ze ook schade die veroorzaakt kan worden aan derden tijdens de werken. In se hoeft een ABR-verzekering niet wanneer de onderschrijver louter beroep doet op één aannemer. Deze aannemer is immers volledig aansprakelijk voor de werf en eventuele onderaannemers. Wanner de onderschrijver echter gebruik maakt van verschillende aannemers die daarenboven nog eens gelijktijdig op de werf actief zijn, is het aangeraden een ABR-verzekering te ondertekenen. Wie heeft immers een bepaalde schade veroorzaakt, of nog moeilijker: wie zal het oplossen? Bij ernstige problemen dreigt het risico dat een expert de werken stillegt om de aansprakelijke partij te bepalen. Net iets wat de klassieke burger bij een bouw- of renovatieproject kan missen als kiespijn.

Een ABR-verzekering is voornamelijk een zaakschadeverzekering. Vanuit die idee vergoedt ze alle schade die van invloed kan zijn op het bouwproject. Gaande van vernietiging, beschadigingen, constructiefouten, tot diefstal van materiaal of uitrusting. Dit laatste is geen onbelangrijk gegeven, aangezien er op regelmatige basis materiaal gestolen wordt van Vlaamse werven. Ongeacht het feit of de schade veroorzaakt wordt door een aansprakelijke partij op de werf of een onbekende derde, de ABR-verzekering zal de bouwheer vergoeden en pas nadien een onderzoek starten naar de aansprakelijke partij. De werken dreigen dus nooit stil te vallen. Ook schade die veroorzaakt wordt aan derden wordt door de verzekeraar gedekt. Bijvoorbeeld: een aannemer plaatst een muur naast de muur van de buurman. Om de één of andere reden stort de muur van de onderschrijver in waardoor er schade wordt berokkend aan de muur van de buurman. De verzekeringsmaatschappij zal de buurman vergoeden.

Hoeveel kost een ABR-verzekering?

Hoeveel de premie van de ABR-verzekering exact bedraagt is afhankelijk van verschillende elementen. Met name de mogelijke schadeposten, verzekerde personen, potentiële risico en maximumdekking zullen de premie hoger of lager laten bedragen. In geval van bouwwerken aan een bijgebouw vergeet je ook beter niet de eigenlijke woning te verzekeren. Aangezien het bouwproject slechts slaat op het bijgebouw is de eigenlijke schade aan de oorspronkelijke woning niet gedekt.

Meerwaarde ABR-verzekering?

Een ABR-verzekering heeft als voordeel dat ze niet louter tot de opleveringsdatum geldt. Waar de aansprakelijkheid van aannemers loopt tot de opleveringsdatum, blijft een verzekering ABR ook later dekking bieden. Bijvoorbeeld een constructiefout die zich voordoet na de voorlopige opleveringsdatum kan voor enig juridisch weerwerk zorgen. Met een verzekering ABR worden dergelijke betwistingen flink beperkt. Opmerking: overleg steeds met de ABR-verzekeraar of alle gewenste schadeposten effectief gedekt zijn. Wens je specifiek dekking tijdens een uitbreidingsfase? Vermeldt dit dan tijdens het gesprek met de verzekeraar.

Related Posts