Slachtoffers nationale betoging België en de verzekering

Slachtoffers nationale betoging België en de verzekering
Slachtoffers nationale betoging België en de verzekering
Leestijd: 2 minuten

De beelden van de nationale betoging in België pakweg een week geleden gingen vlot de televisieschermen rond. Verschillende personen hun wagen, winkelruimte of woning werd vernield of beschadigd tijdens de demonstratie. Enkele personen namen daarop het initiatief tot crowdfunden. Resultaat? De slachtoffers die door hun verzekeraars niet zouden vergoed worden, krijgen een vergoeding van 19.000 EUR. Zo blijkt althans uit de cijfers van de campagne.

In totaal namen 1.261 mensen deel aan het initiatief. “Het is een prachtig signaal tegen polarisatie en voor solidariteit”, zegt initiatiefnemer Bruno Dillen. “Een signaal dat een kleine minderheid relschoppers niet representatief is voor een hele groep. Maar ook een signaal dat we dit niet hoeven te accepteren en niet stil hoeven toe te kijken wanneer omwonenden een directe negatieve impact voelen van wat als een vreedzame protestactie had moeten doorgaan.”

Concept crowdfunding

Slachtoffers nationale betoging België hoeven niet alleen te rekenen op verzekeraarsCrowdfunding is een alternatieve vorm van financiering. Grosso modo gaan ondernemers of personen die een project op poten wensen te stellen, verhaal doen bij een bank of andere kredietinstelling. In plaats van beroep te doen op een tussenpersoon, kan ook het volledige bedrag verzameld worden door particulieren. Verschillende particulieren leggen een welbepaalde som uit, zodat ze in totaal de benodigde som bereiken. Vandaar het woord “crowd”, de Engelse vertaling van een mensenmassa. Het opgehaalde bedrag van de actie wordt nu min de kosten van het crowdfundingsplatform overgemaakt aan een notaris. De giften kunnen vervolgens transparant en belastingvrij verdeeld worden onder de begunstigden. Abdeslam, de elektricien die het boegbeeld was van de crowdfundingsactie zal als eerste vergoed worden voor zijn wagen en materiaal via het fonds. Ook de andere slachtoffers ontvangen nadien een financiële vergoeding.

Geen dekking verzekeraars

De initiatiefnemers trachten momenteel verschillende slachtoffers van de demonstratie in kaart te brengen. “Concreet houdt dit in dat we met een aantal experts in de materie, die hun tijd vrijwillig ter beschikking stellen, de mensen met ernstige schade aan hun auto en zonder dekkende autoverzekering gaan identificeren, hun dossiers gaan verzamelen en beoordelen. Omwille van de grote groep slachtoffers zal dit geen eenvoudige taak zijn. We zullen helaas niet alle schade kunnen vergoeden en iedereen kunnen helpen. We hopen dan ook dat men dit signaal op een hoger niveau oppikt.” Het idee van de initiatiefnemers staat dus los van de verplichtingen van verzekeraars. Doelstelling is voornamelijk particulieren te steunen die niet kunnen rekenen op een dekking van hun verzekeraar. Een gedeelte van de opgehaalde 19.000 EUR wordt ook gestort aan liefdadigheidsorganisatie uit het Brusselse. Op die manier hopen de initiatiefnemers ook de andere slachtoffers een gepast signaal te geven.

Related Posts