Scooterverzekering Vergelijken

Verzeker je Scooter

Kijk je er naar uit om eindelijk met de scooter te kunnen rondtoeren en luchtige tochtjes te maken in de zomermaanden? Allemaal goed en wel, maar vooraleer je effectief op de baan kan toeren ben je verplicht een scooterverzekering af te sluiten. Nog geen scooterverzekering? Of heb je al een scooterverzekering, maar twijfel je over het feit of je al dan niet teveel betaalt?

> Klik hier voor de meest gekozen Scooterverzekering <<

VerzekeraarFormule
Yuzzu Bromfietsverzekering
- Voorheen Touring Verzekeringen
- Online Simulatie & Aanvraag binnen 5 minuten
- Zeer scherpe premie
- BA Bromfiets
- Rechtsbijstand (optioneel)
Niet beschikbaar

Scooterverzekering vergelijken wordt kinderspel na het lezen van onderstaande inleiding. Onder andere het begrip ‘scooterverzekering’ en de mogelijkheden op verzekeringsvlak worden uitgebreid besproken.

Scooterverzekering vergelijken

Een scooter kan gesitueerd worden onder één van de twee volgende types:

De klassieke scooter van 50CC

Samen met de bromfiets behoort deze scooter tot de klassen A en B. De maximaal toegelaten cilinderinhoud is 50CC voor dergelijke vervoersmiddelen. Het verschil tussen de klassen A en B ligt hem in de maximaal toegelaten snelheid. Bromfietsen en scooters van de klasse A halen maximaal 25 km/u, terwijl een model van klasse B tot 45 km/u mag halen. Het ‘voordeel’ van een bromfiets en scooter klasse A is echter wel dat er geen verplicht A3-rijbewijs is zoals bij een klasse B-voertuig.

De 125cc Scooter

Beschik je reeds twee jaar over een rijbewijs B? Dan kan je zonder bijkomende verplichting overschakelen naar een scooter van klasse 125CC. Zoals de cijfers al doen vermoeden, gaat een scooter klasse 125CC een stuk sneller dan een scooter van klasse 50CC. De scooter van klasse twee is dus een prima alternatief voor de wagen omdat file-, parkeer- en dure brandstofproblemen eenvoudig omzeilt worden.

Scooterverzekering vergelijken via Simpel.beOver welke type scooter je ook beschikt, elke bestuurder van een scooter is minimaal verplicht zijn scooter BA te verzekeren voor hij/zij op de openbare weg mag. De BA-verzekeraar, soms ook wel WA (wettelijke aansprakelijkheid)-verzekeraar genoemd, zal dekking geven overeenkomstig de WAM-wet (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen).

De verzekering zal dekking geven voor alle schade aan derden veroorzaakt door de fout van één van de verzekerden. Zowel de schade aan personen als aan zaken worden door de BA-verzekeraar gedekt. Wat is nu het nut van een BA-verzekeraar? In principe heeft elk slachtoffer van een ongeval het recht op een integrale schadeloosstelling. Met andere woorden: elke schade die hij heeft geleden door het ongeval moet door de dader vergoed worden.

Kosten

Onder andere het herstel naar de oorspronkelijke staat van het goed, de medische en verzorgingskosten van het slachtoffer, de door het slachtoffer en/of zijn nabestaanden geleden morele schade en verschuldigde intresten vanaf dat het ongeval zich voordeed moeten vergoed worden. Om al deze schadeposten vergoed te zien moet het slachtoffer enkel een fout, schade en oorzakelijk verband tussen de fout en de schade aantonen.

Omdat het bij een ongeval vaak om tienduizenden euro’s gaat en de wetgever wou vermijden dat slachtoffers door ondraagkrachtige daders in de kou bleven staan, werd de verplichting ingesteld om minstens een BA-verzekering af te sluiten voor een scooter of ander gemotoriseerd voertuig. De BA-verzekeraar zal met andere woorden tussenkomen wanneer een derde schade lijdt door een scooterongeval. Belangrijk om te weten: een scooterverzekering BA komt niet tussen voor de schade aan de eigen scooter, voor schade aan bezittingen van de scooterbestuurder, schade veroorzaakt door een bestuurder die geen toestemming had om met de scooter te rijden en schade aan lading die door de scooter vervoerd werd. Wil je graag wel een dekking van één van deze of alle zaken? Scooterverzekering vergelijken en een aanvullende verzekering sluiten is dan de boodschap.

Omnium verzekering

Eventueel kan er geopteerd worden voor een omnium (lees allrisk) verzekering. Een allrisk-verzekeraar zal ook de schade door een ongeval aan de eigen scooter, eventuele zelf veroorzaakte schade (bijvoorbeeld met de scooter tegen een muurtje schuren of botsen), diefstal, verduistering of oplichting van de scooter en de schade ontstaan toen de scooter gestolen was mee dekken. Een dief kan bijvoorbeeld aan joyriding doen, tientallen geparkeerde wagens rammen en daarna de scooter ergens dumpen. Vanuit het gemeen recht zal anders immers de schade op de eigenaar van de scooter verhaald worden. Allrisk-verzekeraars werken steeds met een franchise, lees eigen risico-bedrag. Om het aantal aanspraken op de verzekeraar zoveel mogelijk te minimaliseren zijn de eerste 250, 300 etc. euro voor eigen rekening van de scooterbestuurder.

Verschillen in scooterverzekeringen kunnen liggen in de al dan niet aanwezigheid van een aanvullende rechtsbijstandverlening, of er alleen dekking wordt gegeven in België of ook in andere Europese landen, of jonge bestuurders (jongeren tussen de 16 en 25 jaar) een hogere premie en franchise betalen, of er een makelaar tussenkomt of enkel beroep kan worden gedaan op de verzekeraar per telefoon of internet en dergelijke. Met andere woorden: genoeg zaken om te vergelijken en het hoofd over te breken. Zelf wanneer je al een scooterverzekering hebt is het geen overbodige luxe scooterverzekering vergelijken. De verzekeringsmarkt is immers een dynamisch iets dat steeds nieuwigheden en evoluties te weeg brengt.