Schuldsaldoverzekering, op zoek naar nieuwe criteria?

Schuldsaldoverzekering, op zoek naar nieuwe criteria?
Schuldsaldoverzekering, op zoek naar nieuwe criteria?
Leestijd: 2 minuten

Bij het bepalen van de premie voor een schuldsaldoverzekering mag geen onderscheid meer gemaakt worden tussen mannen en vrouwen. Zo oordeelt aldus het Europees Hof van Justitie. De schrapping van het criteria sekse laat veel verzekeraars nadenken over andere onderscheidingscriteria, zoals bijvoorbeeld de gezondheidsbeleving.

Veranderingen aan de criteria van de schuldsaldoverzekering

Oorspronkelijk gezien hadden vrouwen een streepje voor bij schuldsaldoverzekeringen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek was gebleken dat vrouwen langer leefden dan mannen, en in se dus minder kans hadden om vroegtijdig te overlijden. Gevolg? De premie voor een schuldsaldoverzekering van vrouwen lag lager dan die van mannen. Volgens het Europees Hof van Justitie is dergelijk onderscheid uit den boze. Verzekeringsmaatschappijen moeten dus nu op zoek naar andere, creatievere oplossingen om een onderscheid te maken in hun verzekerden, zoals het BMI, de woonplaats, de aard van beroepsbezigheden etc.

Verandering criteria SchuldsaldoverzekeringenDe gezondheidsbeleving van verzekerden is geen vreemd element in de verzekeringswereld. Bij het bepalen van de kostprijs van verzekeringspremies moesten rokers steeds meer ophoesten dan niet-rokers. Weinig of geen personen klaagden over dit verzekeringselement omdat het feit of men al dan niet rookt weldegelijk een serieuze impact heeft op de gezondheid. In het verleden was er ook sprake van welgeteld één verzekeraar die rekening hield met het BMI van zijn verzekerden. Echter anno 2014 en voor de toekomst is het gezondheidsaspect compleet niet meer uit te sluiten. Het gezondheidsprofiel van klanten wordt een indicatie voor de hoogte van de premies. Iets zwaardere types hoeven echter niet onmiddellijk te vrezen. Wie bijvoorbeeld een zeer hoog BMI heeft, maar wel kan aantonen door middel van externe bewijzen dat hij of zij een gezonde levensstijl aanhoudt, hoeft van de verzekeraars niet meteen meer te betalen. Wel zal bijvoorbeeld de geografische woonplaats (dicht bij een stadscentrum of op het platteland) en de risicofactor van het beroep (beroep met een hoog gezondheidsrisico of rentenieren zonder stress) een impact hebben op de hoogte van de premie. Wat exact de criteria zullen worden ter bepaling van de schuldsaldoverzekering voor de toekomst is geen vast gegeven. De Vlaamse huisartsenvereniging is alvast terughoudend omtrent de evoluties. Volgens hen brengt het beroep arts of chirurg een zekere verantwoordelijk en stress met zich mee, waardoor deze beroepen onmiddellijk hoog zullen scoren op vlak van gezondheidsrisico’s. “Ik vrees dat bepaalde verzekeraars bepaalde bovengrenzen zullen hanteren”, aldus Rufij Baeke van het Vlaams Artsensyndicaat. De man dacht daarbij aan een bepaald cholesterolgehalte als bovengrens.

Related Posts