School en verzekeringen. Loopt het wel zoals het moet?

School en verzekeringen. Loopt het wel zoals het moet?
Leestijd: 2 minuten

Uit cijfergegevens van de Vlaamse overheid blijkt dat één kind op de twaalf jaarlijks betrokken wordt bij een ongeval op school. De schoolomgeving is dan ook een walhalla aan risico’s. Tientallen of honderden kinderen samen op een kleine ruimte, sportinspanningen in de turnzaal of een duwtje dat toch erger uitloopt dan gepland. Hoe zit het met de verzekering- en verzekeringsplicht van scholen wanneer ze kinderen ontvangen? En tegen welke risico’s zijn schoolgaande kinderen niet beschermd? Simpel.be zorgt het voor jou uit.

School en verzekeringen, welke verzekeringen?

In principe hebben scholen geen enkele verplichting om zich te verzekeren tegen ongevallen. Om verschillende juridische twisten en financiële katers te besparen, hebben echter veel scholen het initiatief genomen om zich wel te verzekeren tegen ongevallen op school eventueel met uitbreiding naar burgerlijke en juridische aansprakelijkheid. De schoolverzekering zal in zulke situaties tussenkomen voor 99,99% van alle ongevallen. Vooral als het gaat om kleine bedragen zal de school geen discussiepunt maken van het voorval. Bij grotere voorvallen, zoals bijvoorbeeld een overlijden, gaat het om duizenden of zelfs miljoenen euro’s. De verzekering van de school zal dan waarschijnlijk toch alles op alles stellen om toch maar niet te hoeven uitbetalen. De verzekering die scholen afsluiten bestaan doorgaans uit twee luiken:

  1. Een ongevallenverzekering. Deze verzekering dekt de lichamelijke schade, met inbegrip van medische kosten tot een welbepaald maximumbedrag. De uit te keren bedragen verschillen van school tot school. Het grote voordeel van een ongevallenverzekering is dat deze tussenkomt ongeacht de aansprakelijke. Het feit of er een ‘dader’/aansprakelijke persoon is, speelt hierbinnen School en verzekeringendus geen enkele rol.

  2. Een aansprakelijkheidsverzekering. Binnen dit type van verzekering zijn meestal de school zelf als het onderwijzend personeel en oudercomité verzekerd. De verzekering zal in geval van een schadegeval zich in de plaats stellen van de aansprakelijke persoon en het slachtoffer schadeloos stellen. De kleinste fout volstaat hiervoor. Bijvoorbeeld: een duwtje tijdens een partijtje voetbal op de speelplaats. Bijvoorbeeld 2: een tekort aan toezicht van een leraar tijdens een schooluitstap.

Een schoolverzekering zal zowel de materiële als lichamelijke schade door het ongeval vergoeden. Een doktersbezoek, de kosten van eventuele röntgenfoto’s, te volgen behandelingen, een gipsverband etc. worden idem door de schoolverzekering terugbetaald. Waarom zou je je dan als ouder nog verzekeren tegen ongevallen voor kinderen? Wel omdat er vaak nog enkele extra risico’s zijn die niet of onvoldoende gedekt worden door een schoolverzekering.

  • Een hospitalisatieverzekering kan bijvoorbeeld hulp bieden wanneer de schoolverzekering maar een maximum bedrag dekt. Kosten qua hospitalisatie lopen gauw op tot honderden euro’s, waar je met een maximumbedrag van 250 euro weinig gediend bent.

  • Een ongevallen verzekering op naam: gaat het over een ongeval met tijdelijke of blijvende invaliditeit of eventueel overlijden? Dan kan de individuele ongevallen verzekering voor een hoger bedrag tussenkomen.

  • Familiale verzekering en/of Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: Wordt je kind aangesproken voor een ongeval op school? Dan heb je er alle baat bij dat de aansprakelijkheid van je kind en familie gedekt is. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kan tussenkomen en de schade aan derden vergoeden.
Related Posts
Lees vorig bericht:
Man vrouw
Onderscheid man-vrouw in verzekeringen op de helling

Leestijd: 2 minuten Verzekeringen maken voor de bepaling van de te betalen premie vaak gebruik van criteria zoals geslacht, leeftijd,...

Sluiten