Schade door noodweer: wie dekt wat?

Schade door noodweer: wie dekt wat?
Schade door noodweer: wie dekt wat?
Leestijd: 3 minuten

De onheilspellende aankondigingen dat de huidige milieuvervuiling zorgt voor de opwarming van de aarde en super stormen, komen niet zonder een verzekeringsluik. Steeds meer consumenten stellen zich de vraag of ze verzekerd zijn tegen schade door noodweer. Geniet je als slachtoffer van zwaar noodweer van een vergoeding, of dien je zelf voor deze kosten op te draaien?

Zwaar noodweer brengt doorsnee verschillende schadeposten met zich mee. Schade aan de woning, een ingedeukte delen van de wagen, vernield meubilair, etc. In de meeste van de gevallen zal er geen enkele aansprakelijke bij het noodweer kunnen aangeduid worden. Als slachtoffer dien je dus zelf alle schade te bekostigen. Dit tenzij er een verzekering tussen beiden komt, of het noodweer erkent wordt als natuurramp. In dat laatste geval zal het rampenfonds tussen komen ter vergoeding van de schade.

Schade aan de wagen Schade door noodweer: wie dekt wat?

Schade aan de wagen kent twee types van schadegevallen. Enerzijds de schade door onrechtstreekse impact, anderzijds de rechtstreekse impact van noodweer. Onrechtstreekse impact wordt, zoals het woord zelf duidt, indirect door bijvoorbeeld hagel veroorzaakt. Bijvoorbeeld: Pieter rijdt met zijn wagen door de Kerkstraat. Opeens slipt hij ten gevolge van hagel en botst tegen de wagen van Prem. De autoverzekering van Pieter zal de schade van Prem vergoeden, ookal was er sprake van hagel.

Rechtstreekse impact wordt niet vergoed via de verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld: Pieter zijn voorruit wordt aan diggelen geslagen door instormende hagelbollen. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid vergoed enkel de tegenligger in geval van een ongeval in fout door de verzekerde. Zoals het eerste gestelde voorbeeld zal de verzekeraar van Pieter dus enkel de schade van Prem vergoeden. Wanneer Pieter beschikt over een Omniumverzekering, dan wordt de schade wel vergoed. Alle polissen Omnium bevatten een clausule voor hagelschade. Opmerking: vrijwel elke Omniumverzekering hanteert een franchise of vrijstelling. Dit is het bedrag dat de verzekerde zelf dient te betalen in geval van een schade verwekkende gebeurtenis.

Schade aan de woning

De Woningverzekering zal dekking bieden wanneer de woning schade lijdt door noodweer, bijvoorbeeld door hagel. Wanneer de veranda aan diggelen zou geslagen worden door instormende hagelbollen of de zonnepanelen op het dekking schade hebben geleden, zal de woningverzekeraar alle schade op zich nemen. Een Woningverzekering is echter geen verplichting, waardoor niet iedereen door deze polis gedekt is.

Opmerking: wat buitenhuis staat is in principe niet gedekt door de Woningverzekering. Schade aan bijvoorbeeld meubilair buiten of de tuinkabouter worden niet vergoed, behoudens afwijkend beding. Hier gaat men uit van het goede huisvader-principe. Een goede huisvader zou op tijd zijn tuinmeubilair in veiligheid gebracht hebben, waardoor er ook geen mogelijke schade was.
Wanneer het tuinmeubilair gaat vliegen ten gevolge van een storm en schade berokkend aan de woning van de buren, zal de verzekeraar Familiale verzekering tussen komen.

Kortom, de ene schade bij storm of noodweer is de andere niet. Ga goed na welke gebeurtenis de schade exact heeft veroorzaakt, en of er sprake is van directe of indirecte impact. Bekijk ook telkens over welke polissen je als gezin beschikt. Een aanrader is het zowel te beschikken over een Familiale verzekering, Omniumverzekering als Woningverzekering.

Rampenfonds

Kan je de schade niet verhalen op enige verzekering? Dan bestaat er nog als laatste instantie het rampenfonds. Het rampenfonds biedt vergoeding voor gebeurtenissen wanneer deze door de Ministerraad erkend worden als natuurramp. Op basis van verschillende wetenschappelijke criteria en de financiƫle impact wordt uiteindelijk vastgesteld of er al dan niet sprake is van een natuurramp.

Related Posts