Kan ik mijn reis kosteloos annuleren zonder annulatieverzekering?

Kan ik mijn reis kosteloos annuleren zonder annulatieverzekering?
Kan ik mijn reis kosteloos annuleren zonder annulatieverzekering?
Leestijd: 3 minuten

Voor zij die in 2016 nog geen zomervakantie hebben gehad of later in het najaar nog een reis wensen te maken, is het belangrijk om te weten of men een reeds betaalde reis terugbetaald krijgt indien men voor vertrek de vakantie annuleert. Is er daarbij een onderscheid tussen de situaties waarin de touroperator, dan wel de reiziger de vakantie annuleert? En biedt een annulatieverzekering dekking in alle situaties?

(i) Vakantie zonder annulatieverzekering

Kan ik mijn reis kosteloos annuleren zonder annulatieverzekering?Wanneer men geen annulatieverzekering neemt én zelf de vakantie annuleert, zal men aan de touroperator een vergoeding dienen te betalen. Het bedrag van annulatie varieert tussen de touroperators en wordt steeds binnen de algemene voorwaarden van de vakantie vermeld. In praktijk blijkt het bedrag van annulatie afhankelijk van het moment waarop men de vakantie annuleert. Naarmate de vakantie de datum van afreis nadert, zal de vergoeding voor annulatie hoger liggen. Zo kan men in gevallen waarbij men zou wensen te annuleren binnen een week voor afreis, 100% van de reissom verschuldigd zijn.

Indien de touroperator de vakantie annuleert (bv. bij een begeleide rondreis wanneer er te weinig inschrijvingen zijn) en men over geen annulatieverzekering beschikt, is de touroperator verplicht de integrale reissom terug te storten. Wat betreft de bovenstaande situatie van begeleide rondreizen is de touroperator verplicht de reizigers minstens 15 dagen voor afreis te informeren omtrent het feit of de vakantie wel dan niet zal doorgaan. Bij wijziging van een vlucht per vliegtuig (bv. omdat de oorspronkelijke vlucht overboekt is), heeft men als passagier in elk geval recht op een vervoer in gelijkwaardig omstandigheden, dan wel de terugbetaling van het ticket én een gratis vervoer naar de plaats van vertrek. Ook bij aanzienlijke vertraging van meer dan 5u heeft men recht op een financiële compensatie.

Touroperators wensen soms in de periode tussen het boeken en de datum van afreis wijzigingen aan de reisovereenkomst aan te brengen. Zo kan de touroperator de accommodatie van de vakantie wijzigen of de prijs verhogen/verlagen. Een touroperator kan uitsluitend de prijs verhogen of verlagen wanneer deze verhoging of verlaging meer dan 20 dagen voor afreis kan toegepast worden. Wenst de touroperator de wijziging binnen de 20 dagen voor afreis toe te passen? Dan heeft men als reiziger het recht de aanpassing te weigeren. Een reisovereenkomst is immers bindend tussen twee partijen en kan slechts met wederzijdse toestemming gewijzigd worden. In elk geval zal de reisovereenkomst een dergelijke verhoging/verlaging moeten toestaan.

(ii) Vakantie met annulatieverzekering

Een annulatieverzekering kan voor één vakantie, dan wel op jaarbasis afgesloten worden bij een verzekeraar. De verzekeraar van de annulatieverzekering staat in beginsel los van de reisovereenkomst, tenzij de annulatieverzekering werd afgesloten bij de touroperator. Zo zal men dus als reiziger (A) een reisovereenkomst hebben met touroperator (B) en een annulatieverzekering met verzekeraar (C). Partij B staat in beginsel los van de annulatieverzekering, terwijl partij C geen rechtstreeks contracterende partij is bij de reisovereenkomst.

Het voordeel van een annulatieverzekering is dat men niet gebonden is aan bovenvermelde beperkingen van situaties waarin men zelf kosteloos kan annuleren.

De annulatieverzekeraar zal tussenkomen voor alle annulaties van de vakantie en dit binnen de grenzen zoals overeengekomen binnen de algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. In principe zal men een vakantie echter niet lukraak kunnen annuleren, maar dient men een gegronde reden te hebben, zoals bv. het overlijden van een naast familielid, een medische ingreep die men zelf of een naast familielid dient te ondergaan, of onvrijwillige werkloosheid na een vast dienstverband. De exacte dekkingsgronden variëren van verzekeraar tot verzekeraar, waardoor men uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden kan oordelen of men kosteloos een vakantie kan annuleren.

Conclusie: een annulatieverzekering is geen verplichte verzekering, maar kan in veel situaties duidelijkheid scheppen. Waar men in principe na het formaliseren van een reisovereenkomst als reiziger niet kosteloos kan annuleren, zal dit bij een annulatieverzekering wel mogelijk zijn. Bij een annulatie door de touroperator is men in elk geval gerechtigd op de betaalde reissom, los van het feit of men een annulatieverzekering afsloot.

Related Posts