Rechtsbijstandverzekering Vergelijken

Kies de juiste Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering kan kortweg samengevat worden als een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar instaat voor de rechtsbijstand van de verzekeringsnemer. Bij de term ‘Rechtsbijstandverzekering’ denken velen onmiddellijk aan kosten van advocaten en gerechtskosten, maar de dekking van een rechtsbijstandverzekering gaat veel verder. Rechtsbijstandverzekering vergelijken is dus een belangrijke kwestie.

ProductGedekte waarborgenUitsluitingenEigen risico
AG Insurance
Rechtsbijstand Auto - Basisformule
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijk verhaal
Insolventie van derden
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
AG Insurance
Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijk verhaal
Burgerrechtelijke verdediging
Contractuele geschillen
Administratieve bijstand
Insolventie van derden
Voorschot op schadevergoeding
Voorschot op vrijstelling contract
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Allianz
Rechtsbijstand Auto
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijk verhaal
Insolventie van derden
Geschillen met verzekeringsmaatschappij
Zie algemene voorwaarden€ 250
Allianz
Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijk verhaal
Insolventie van derden
Geschillen met verzekeringsmaatschappij
Geschillen met professionele hersteller
Geschillen met constructeur, invoerder, …
Burgerrechtelijke verdediging
Administratieve bijstand
Voorschieten fondsen
Zie algemene voorwaardenGeen
Arag
Rechtsbijstand Driver
Uitgaven veroorzaakt behandeling geschil
kosten, uitgaven en erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, andere aangestelde personen
Kosten gerechtelijke & buitengerechtelijke procedure
Kosten expertise
Kosten en erelonen van een bemiddelaar
Kosten en erelonen arbiter
Verplaatsingkosten
Kosten ten uitvoerlegging
Kosten vertaling gerechtelijke procedure
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Arag
Rechtsbijstand Mobility All In
Uitgaven veroorzaakt behandeling geschil
kosten, uitgaven en erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, andere aangestelde personen
Kosten gerechtelijke & buitengerechtelijke procedure
Kosten expertise
Kosten en erelonen van een bemiddelaar
Kosten en erelonen arbiter
Verplaatsingkosten
Kosten ten uitvoerlegging
Kosten vertaling gerechtelijke procedure
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Arag
Rechtsbijstand Family Mobility All In
Uitgaven veroorzaakt behandeling geschil
kosten, uitgaven en erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, andere aangestelde personen
Kosten gerechtelijke & buitengerechtelijke procedure
Kosten expertise
Kosten en erelonen van een bemiddelaar
Kosten en erelonen arbiter
Verplaatsingkosten
Kosten ten uitvoerlegging
Kosten vertaling gerechtelijke procedure
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Arag
One
Burgerlijk verhaal
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijke verdediging
Onroerende goederen
Onvermogen derden
Betaling borgtocht
Bijstand schadeloosstelling
Rechtsbijstand "na brand en aanverwante risico's"
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Arag
Access
Burgerlijk verhaal
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijke verdediging
Onroerende goederen
Onvermogen derden
Betaling borgtocht
Bijstand schadeloosstelling
Rechtsbijstand "na brand en aanverwante risico's"
Algemene contracten
Opsporingskosten vermiste kinderen
EOT
Personen- en familierecht
Erfenissenrecht
Fiscaal recht
Zakenrecht
Administratief recht
Zie algemene voorwaarden€ 250
Arag
Plus
Burgerlijk verhaal
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijke verdediging
Onroerende goederen
Onvermogen derden
Betaling borgtocht
Bijstand schadeloosstelling
Rechtsbijstand "na brand en aanverwante risico's"
Algemene contracten
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Argenta
Rechtsbijstand Basis
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijk verhaal
Zie algemene voorwaarden€ 125
Argenta
Rechtsbijstand Safe
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijk verhaal
Insolventie van derden
Geschillen met verzekeringsmaatschappij
Geschillen met professionele hersteller
Geschillen met constructeur, invoerder, …
Burgerrechtelijke verdediging
Administratieve bijstand
Zie algemene voorwaarden€ 125
Argenta
Rechtsbijstand Verzekerd wonen+
Burgerrechtelijk verhaal
Insolventie van derden
Strafrechtelijke verdediging
Contractuele geschillen brandverzekeraar
Voorschieten fondsen
Zie algemene voorwaarden€ 237
Axa
Rechtsbijstand e-protection
Identiteitsdiefstal
Frauduleus gebruik betaalmiddelen
Aantasting e-reputation
Aankoop van een materieel roerend goed bij een e-handelaar
Aankoop van een dienst bij een e-handelaar
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Axa
Rechtsbijstand auto - Formule basis
Strafrechtelijke verdediging
Insolventie van derden
Voorschieten fondsen
Strafrechtelijke borgtocht
Betwisting bij tegenexpertise
Burggerechtelijk verhaal
Douanerechten
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Axa
Rechtsbijstand auto - Formule Plus
Strafrechtelijke verdedigingZie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Baloise
Rechtsbijstand Verkeer & vervoer
All-risk motorvoertuigen
All-risk verkeersdeelnemer
Contractueel geschil met vervoersorganisatie
In- en uitlooprisico
Preventiewaarborg
Repatriëring voertuig
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Belfius
Rechtsbijstand Home & Family - Formule Basis
Schadegeval in uw privéleven
Extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een derde
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Belfius
Rechtsbijstand Home & Family - Formule Comfort
Schadegeval in uw privéleven
Extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een derde
Sommige contractuele geschillen
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Belfius
Rechtsbijstand Home & Family - Formule Prestige
Schadegeval in uw privélevenExtracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een derde
Geschillen intellectuele eigendom
Geschillen sociaal recht
Privaat recht
Erfenissen
Fiscaliteit
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaardenG
Belfius
Car Rechtsbijstand
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijk verhaal
Insolventie van derden
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
CBC Assurances
Assurance Familiale (optie Rechtsbijstand)
Kosten minnelijke regeling
Kosten advocaat
Kosten expertise
Kosten deurwaarder
Kosten gerechtelijke & buitengerechtelijke procedure
Reis- en verblijfskosten buitenlandse rechtbanken
Kosten procedure ten uitvoerlegging
Kosten indienen genadeverzoek of eerherstel
Rechtsplegingsvergoeding
Zie algemene voorwaarden€ 229.89
CBC Assurances
Assurance Auto Protection juridique
Terugvordering schade
Contractuele geschillen
Administratieve geschillen
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijke verdediging
Zie algemene voorwaardenGeen
CBC Assurances
Assurance Protection juridique KBC
Terugvordering schade
Contractuele geschillen
Administratieve geschillen
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijke verdediging
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
DAS
Rechtsbijstand Voertuigen
allrisk
Insolventie van derden
Borgstelling en voorschot op schade
Voorschot op vrijstelling BA
Expertise aankoop tweedehandswagen
Repatriëring voertuig
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
DAS
Rechtsbijstand Loon- en Weddetrekkenden
Burggerechtelijk verhaal
Strafrechtelijk verweer
Burgerlijk verweer
Insolventie van derden
Borgstelling en voorschot op schade
Contractuele geschillen BA Privéleven
Samenloop contractuele en buitencontractuele schade
Na Brand
Algemene contracten
Fiscaal recht
Personen & Familierecht
Erfenissen
Administratief recht
Huurrechtsbijstand
Zakenrecht
Arbeids- en sociaal recht
Zie algemene voorwaardenFiscaal recht: €250
Erfenissen: €250
Administratief recht: €250
Huurrechtsbijstand: €250
DAS
Rechtsbijstand Zelfstandigen en Firma's - Basis
Burggerechtelijk verhaal
Strafrechtelijk verweer
Burgerlijk verweer
Insolventie van derden
Borgstelling en voorschot op schade
Contractuele geschillen BA Privéleven
Samenloop contractuele en buitencontractuele schade
Zie algemene voorwaardenGeen
DAS
Rechtsbijstand Zelfstandigen en Firma's - Basis + uitbreiding
Algemene contracten
Verzekeringscontracten
Personen & Familierecht
Huurrechtsbijstand
Na Brand
Fiscaal recht
Administratief recht
Arbeids- en sociaal recht
Zie algemene voorwaarden€ 750
Dekra
Rechtsbijstand
Afhankelijk contact agentAfhankelijk contact agentAfhankelijk contact agent
Delta Lloyd
Rechtsbijstand Particulieren
Geschil waarin verzekerde juridisch moet voorzien in eigen behoeftenZie algemene voorwaarden€ 225
Delta Lloyd
Rechtsbijstand Professionelen
Geschil waarin verzekerde juridisch moet voorzien in eigen behoeftenZie algemene voorwaarden€ 450
DVV
Rechtsbijstandverzekering
Burggerechtelijk verhaal
Burgerlijk verweer
Strafrechtelijk verweer
Strafrechtelijke borgtocht
Contractuele geschillen
Beroepsactiviteit
Onroerende goederen
Verplaatsingen en vervoersmiddelen
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
DVV
Rechtsbijstandverzekering Auto
Strafrechtelijke verdediging
Burggerechtelijk verhaal
Zie algemene voorwaarden€ 150
Ergo
Rechtsbijstand
Zie voorwaarden DASZie voorwaarden DASZie voorwaarden DAS
Ethias
Auto Rechtsbijstand
Kosten onderzoek
Kosten expertise
Kosten advocaat
Kosten gerechtelijke procedure
Zie algemene voorwaarden€ 247.89
Ethias
Rechtsbijstand Plus
Kosten onderzoek
Kosten expertise
Kosten advocaat
Kosten deurwaarder
Kosten gerechtelijke procedure
Zie algemene voorwaardenGeen
Federale Verzekering
Rechtsbijstand voor professionelen
Kosten advocaat
Kosten expertise
Kosten van onderzoek
Kosten gerechtelijke procedure
Zie algemene voorwaarden€ 250
Federale Verzekering
Rechtsbijstand voor particulieren
Zie voorwaarden DekraZie voorwaarden DekraZie voorwaarden Dekra
Generali Verzekeringen
Rechtsbijstand Voertuigen
Kosten samenstelling dossier
Kosten beheer dossier
Kosten advocaat
Kosten gerechtelijke & buitengerechtelijke procedure
Kosten expertise
Kosten die tegenpartij heeft moeten dragen om belangen te verdedigen
Reis- en verblijfskosten buitenlandse rechtbanken
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
ING
Rechtsbijstandverzekering
Verlenen rechtsbijstand
Verlenen juridisch advies
Vergoeden of voorschieten juridische kosten
Risico onvermogen derden
Borgstelling en voorschot op schade
Zie algemene voorwaarden€ 225
KBC
KBC -Gezinspolis (optie Rechtsbijstand)
Kosten minnelijke regeling
Kosten advocaat
Kosten expertise
Kosten deurwaarder
Kosten gerechtelijke & buitengerechtelijke procedure
Reis- en verblijfskosten buitenlandse rechtbanken
Kosten procedure ten uitvoerlegging
Kosten indienen genadeverzoek of eerherstel
Rechtsplegingsvergoeding
Zie algemene voorwaarden€ 229.89
KBC
Autoverzekering rechtsbijstand
Terugvordering schade
Contractuele geschillen
Administratieve geschillen
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijke verdediging
Zie algemene voorwaardenGeen
KBC
Rechtsbijstand voor professionelen
Terugvordering schade
Contractuele geschillen
Administratieve geschillen
Strafrechtelijke verdediging
Burgerrechtelijke verdediging
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
P&V Verzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Kosten advocaat
Kosten expertise
Administratieve kosten
Zie algemene voorwaardenAfhankelijk bijzondere voorwaarden
Vivium
Rechtsbijstand bij ongeval
Gerechtskosten straf procedures
Gerechtskosten burgerlijke procedures
Contractuele en administratieve geschillen
Onvermogen derden
Betaling ereloon advocaat
Zie algemene voorwaardenAhankelijk bijzondere voorwaarden

Rechtsbijstandverzekering Vergelijken

Rechtsbijstandverzekering VergelijkenGrosso modo kunnen we twee vormen qua rechtsbijstandverzekering voor particulieren, gewone consumenten onderscheiden:
De gezinsrechtsbijstandverzekering: Deze vorm van rechtsbijstandverzekering gaat een gezin bijstaan bij alle mogelijke juridische problemen en vragen. Zowel de verzekeringsnemer zelf als zijn partner en eventueel thuiswonende of niet-thuiswonende kinderen vallen onder de verzekering. Kortom, alle leden van het gezin worden gedekt. Belangrijk is wel de kleine lettertjes van de verzekeringsovereenkomst na te lezen: bepaalde verzekeraars eisen immers dat voor een dekking van de niet-thuiswonende kinderen, de personen in kwestie ongehuwd zijn.

Als particulier kan je kiezen voor een totale of gesegmenteerde dekking. Een totaalpakket inzake gezinsrechtsbijstandverzekering bestaat meestal uit de modules consument, werk & inkomen, wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. Het hangt van de module(s) af in welke gevallen de verzekeraar zal tussenkomen en je aanspraak kan maken op hulp en ondersteuning. Ook niet te vergeten: de meeste gezinsrechtsbijstandverzekeringen gaan de verzekeringsnemer en zijn gezinsleden enkel dekken wanneer ze als particulier betrokken zijn bij het geschil. Ben je zelf actief als ondernemer, of één van de gezinsleden die in het geschil betrokken raakt? Sluit dan een gespecialiseerde rechtsbijstandverzekering voor professionelen af om problemen achteraf te vermeiden.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering inzake motorrijtuig/Verkeersrechtsbijstandverzekering: Deze eerste vorm van rechtsbijstandverzekering gaat juridische hulp verlenen in geval van problemen met een motorrijtuig. Bijvoorbeeld problemen met het verhalen van de schade na een ongeval veroorzaakt door een derde, of een garagist die opeens reparaties uitvoerde die helemaal niet nodig of torenhoog waren. Het is een vaak voorkomende fout dat mensen denken dat een dergelijke rechtsbijstandverzekering enkel van nut is voor automobilisten. Met de verkeersrechtsbijstandverzekering (lees de uitgebreide vorm van de rechtsbijstandverzekering inzake motorrijtuig) kan je, ongeacht hoe je deelneemt aan het verkeer (als automobilist, scooter, fietser, of voetganger), aanspraak maken op juridische hulp.

Een verkeersrechtsbijstandverzekering is absoluut een aanrader wanneer je regelmatig op de baan bent. In geval een ongeval of juridisch probleem in het buitenland, weet de verkeersrechtsbijstandverzekeraar ter plaatse een juridisch persoon die je met alle vragen en problemen kan te woord staan.

Goed om te weten:

Rechtsbijstandverzekeringen bevatten vaat een maximum voor juridische hulp in het buitenland. Vergeet dus de kleine lettertjes niet te lezen, en de rechtsbijstandverzekering vergelijken om onaangename verassingen te vermijden.

Zelfs wanneer je geldig BA of omnium verzekerd bent met het voertuig, is een verkeersrechtsbijstandverzekering niet overbodig. In geval van een BA zal de partij die niet in fout was steeds vergoed worden. Maar voor eventuele vragen of problemen word je vaak doorverwezen naar de eigen jurist of advocaat. De verkeersrechtsbijstandverzekeraar dekt al deze kosten.

Welke kosten dekt een rechtsbijstandsverzekeraar precies?

Zoals hierboven aangehaald, zal in de eerste plaats de rechtsbijstandverzekering traditionele advocatenkosten dekken. Ook de griffie- en gerechtskosten van een juridische procedure worden door de verzekeraar vergoedt. ‘Rechtsbijstand’ gaat echter nog verder dan dit. Zo kan je ook perfect beroep doen op de dienst voor het verlenen van advies en hulp. Hoe je bijvoorbeeld een juridisch correcte brief opstelt of een dagvaarding voorbereidt, kan kosteloos nagevraagd worden bij de rechtsbijstandsverzekeraar.

Wanneer je twee of meer rechtsbijstandverzekeringen met elkaar vergelijkt, zal je merken dat de verschillende overeenkomsten veel gelijkenissen vertonen. Dat komt omdat de meeste verzekeraars de feitelijk hulp uitbesteden aan één van de grotere organisaties als SAR, DAS en ARAG die met hun eigen juridisch personaal verzekerden te woord staan. Rechtsbijstandverzekering vergelijken is echter totaal niet overbodig omdat de hoogte van de premies, eventuele uitsluitingen en vrijstellingen, gedekte modules, de drempel/franchise (eerste som die door de verzekerde zelf moet worden betaald) en dergelijke nog kunnen verschillen. Ook als reeds verzekerde kan het aangeraden zijn om rechtsbijstandsverzekeringen te vergelijken. Afhankelijk van de looptijd en opzeggingstermijn van het contract, kun je na bepaalde tijd overstappen van rechtsbijstandsverzekeraar.

Wat dekt een rechtsbijstandsverzekeraar niet?

1. De verzekeraar zal geen dekking geven wanneer de verzekerde zelf de afhandeling van de zaak verhindert. De meeste geschillen die reeds hangende zijn vooraleer de rechtsbijstandverzekering wordt ondertekend, worden ook niet gedekt door de verzekeraar.

2. Geschillen met de overheid over algemeen geldende bepalingen worden niet gedekt.

3. Veelal dekken rechtsbijstandsverzekeraars ook niet de juridische kosten ten gevolge van een echtscheiding. Eventueel kan dit afzonderlijk nog mee verzekerd worden.