Prijzen Belgische hospitalisatieverzekering mogen stijgen

Prijzen Belgische hospitalisatieverzekering mogen stijgen
Prijzen Belgische hospitalisatieverzekering mogen stijgen
Leestijd: 2 minuten

Krachtens een recent wetgevend initiatief mogen de tarieven van een hospitalisatieverzekering sinds 1 juli laatsleden stijgen op basis van de prijsevolutie op de medische markt. In geval de algemene kostprijs van medische zorgen stijgt, zal bijgevolg ook de jaarlijkse kostprijs van de hospitalisatieverzekering stijgen. Zijn er door de wetgever grenzen gesteld in welke mate de prijs kan fluctueren? Of hebben verzekeraars van een hospitalisatieverzekering nu vrij spel?

Situatie vóór 1 juli 2016

Prijzen Belgische hospitalisatieverzekering 2016Tot vóór 1 juli 2016 bestond in België uitsluitend een regeling dat verzekeraars de tarieven van de hospitalisatieverzekering konden wijzigen op basis van evoluties het indexcijfer der consumptieprijzen. Evenwel bleek er tussen 2012 en 2016 nagenoeg geen wijziging geweest te zijn aan deze index, hoewel de gemiddelde prijs van medische zorgen flink steeg. Eventuele stijgingen waren onderworpen aan een strenge controle van de toezichthouder, de Nationale Bank van België (NBB). In dit proces dienden hospitalisatieverzekeraars die toch hun tarief wensen aan te passen, ondanks dat het indexcijfer der consumptieprijzen hiervoor geen ruimte bood, aan te tonen dat zonder enige tariefverhoging de rentabiliteit zwaar onder vuur kwam te staan.

Verzekeraars van hospitalisatieverzekeringen waren daardoor al meerdere jaren vragende partij om een afzonderlijke “medische index” in te voeren waardoor consumenten van te voren wisten met hoeveel de maximale premieprijs kan stijgen. Ook Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V) stemde in met het gegeven, aangezien het ten goede kwam van de consument. Consumenten met een hospitalisatieverzekering vermeden daardoor situaties als in 2014 waarbij DKV (goed voor circa 800.000 verzekerden) de premieprijs fors onverwacht verhoogde.

Situatie na 1 juli 2016: nieuwe medische indexen

De Wetgever heeft niet geopteerd voor de introductie van één medische index, maar vier medische indexen op basis van het type medische zorgen dat via de hospitalisatieverzekering wordt gedekt. Zo is er een onderscheid tussen een dekking eenpersoonskamer, een twee- of meerpersoonskamer, ambulante zorg of tandzorg. De nieuwe medische indexen gelden uitsluitend voor particulieren en worden uitgesplitst op leeftijd.

Wie bijvoorbeeld op de leeftijd van 21 jaar een eerste eigen hospitalisatieverzekering zou afsluiten, kan slechts geconfronteerd worden met een stijging van 0,34% gedurende 1 juli 2016 en 30 juni 2017. Is men in deze zelfde situatie daartegenover 65+, dan kan het tarief van de hospitalisatieverzekering met 6,45% verhoogd worden. Voor de ambulante zorgen en tandverzorging kan er het aankomende jaar geen tariefverhoging worden toegepast.

Concluderend kan bijgevolg gesteld worden dat vooral de klasse 50 – 65 jarigen en 65+ door de nieuwe medische indexen geviseerd worden. De FOD Economie heeft evenwel benadrukt dat verzekeraars van de hospitalisatieverzekering uitsluitend het tarief kunnen verhogen wanneer zij vooraf de verzekeringsnemer hebben ingelicht. Een onverwachte stijging is dus niet mogelijk. De berekening en publicatie van de medische indexen zal elk jaar in juli plaatsvinden.

Voor een overzicht in detail van de medische indexen:

LeeftijdEenpersoonskamerTwee- of MeerpersoonskamerAmbulante ZorgenTandverzorging
0 - 19 jaar102,34100,15100,00100,00
20 - 34 jaar100,34100,00100,00100,00
35 - 49 jaar106,08100,00100,00100,00
50 - 64 jaar106,33102,79100,00100,00
+65 jaar106,45103,83100,00100,00
Globaal:104,32100.37100,00100,00
Related Posts