Prijs autoverzekering stijgt in snel tempo

Prijs autoverzekering stijgt in snel tempo
Prijs autoverzekering stijgt in snel tempo
Leestijd: 2 minuten

Prijs autoverzekering stijgt in sneltempoAutoverzekeringen zijn de voorbije maanden flink duurder geworden. Op basis van een analyse van verschillende Nederlandse en Belgische vergelijkingswebsites, blijken zowel de verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA), mini omnium als full omnium duurder te zijn geworden. Op jaarbasis kost een verzekering BA nu bijna 90 EUR meer dan één jaar geleden. Tot op heden hebben nog niet alle autoverzekeraars hun premieprijs bijgeschaafd. Naar verwachting zou dit wel nog kunnen gebeuren later dit jaar, waardoor wel alle autoverzekeraars duurdere prijzen hanteren.

Stijging alle types autoverzekering

De stijging van de premieprijs heeft betrekking op alle types van autoverzekering. Zoals hierboven verduidelijkt, steeg de prijs van de BA-verzekering met 20% tot bijna 90 EUR extra. De beperkte omniumverzekering of mini omniumverzekering steeg met gemiddeld 73 EUR (15%). De full omniumverzekering steeg met gemiddeld 65 EUR (9%). Globaal gezien steeg daardoor de prijs van een autoverzekering met 13%.

De grootste stijging binnen autoverzekeringen valt vast te stellen binnen de categorie van autoverzekering voor jongeren. Waar jongeren in 2015 gemiddeld 844 EUR betaalden voor een autoverzekering, is dit in 2016 1.012 EUR. Percentagegewijs betekent dit een stijging met 23%.

Oorzaak stijging

Grote vraag bij deze vaststelling is waarom de prijs van autoverzekeringen plots gestegen is. De koepelorganisaties van verzekeraars heeft al meermaals opgeroepen om de premies van autoverzekeringen te doen stijgen. Zeker wat betreft BA-verzekeringen. De voornaamste reden bleek de jarenlange opbouw van verlies te zijn. Autoverzekeraars maakten de voorbije jaren verlies door het aanbieden van autoverzekeringen, waar dit voordien een winstgevende activiteit was.

Hoewel het aantal schadegevallen stagneerde of zelfs afnam, bleek de kostprijs per schadegeval gestegen te zijn. Vroeger beschikte een wagen over een bumper en verlichting, terwijl de wagen nu beschikt over sensoren, een achteruitrijcamera en andere snufjes. Volgens statistieken bedroeg de gemiddelde kost van een schadegeval 1.360 EUR in 2010, terwijl dit in 2015 opgelopen was tot 1.900 EUR. De grootste schadestijging valt op te merken binnen de letselschades. In 2015 was er sprake van 65.000 schadegevallen met letselschade tot gevolg. Dit resulteert in uitkeringskost van 1,2 miljard EUR per jaar. Eén vijfde daarvan wordt besteed aan kosten van advocaten.

Toekomstperspectief

Door het feit dat nu zowel de BA-verzekering, mini omnium- en full omniumverzekering stijgt, doet vermoeden dat de individuele verzekeraars gevolg hebben gegeven aan de oproep van de koepelorganisatie.

Volgens enkele critici bestaan er ook andere oplossingen dan het doen stijgen van de premieprijs. “Verzekeraars zouden kunnen kijken hoe ze hun kosten verder kunnen verlagen. Ook kan innovatie een kostenbesparing opleveren. Met bijvoorbeeld rijgedrag verzekeringen snijdt het mes aan twee kanten. Automobilisten worden beloond voor correct rijgedrag en de schadelast kan daardoor dalen,” aldus Ruud Martens, algemeen directeur van Independer.

Related Posts