Pensioenspaarverzekering Vergelijken

Verzeker uw Pensioen

Pensioenspaarverzekering is een handig appeltje voor de dorst. De Belgische wettelijk uitgekeerde pensioenen zijn eerder aan de beperkte kant in vergelijking met het loon tijdens de actieve periode. Wil je dus met andere woorden later op de oude dag je huidige levensstandaard behouden of je ook nog iets groter kunnen permitteren dan het minimum, is het belangrijk om aan aanvullend pensioensparen te doen.

In België kun je voor pensioensparen terecht bij vrijwel alle banken en verzekeringsmaatschappijen. Pensioenspaarverzekering vergelijken is dus een must.

Klik hier om uitgebreid Pensioenspaarverzekeringen te vergelijken

De drie pijlers

 1. De eerste pijler: het wettelijk pensioen. Dit is het pensioen waarop je recht hebt door de beroepsloopbaan die je aflegde. Zoals hierboven vermeld is deze verre van uitgebreid, waardoor je het beste kiest voor een aanvullende spaarvorm.

 2. De tweede pijler: het extralegale pensioen. Dit is het pensioen dat de werkgever opbouwt als extraatje op het loon.

 3. Derde pijler: het eigenlijke individuele pensioensparen. Dankzij de fiscaalvriendelijke benadering in België is sparen via de tweede en derde pensioenpijler een absolute aanrader.

Individueel pensioensparen in België:

 1. Via een pensioenspaarverzekering kent de verzekerde vooraf het jaarlijks minimumrendement. De verzekerde spreekt vooraf met zijn verzekeraar een vast rendement af waartegen het opgebouwde bedrag zal toenemen. Eventueel kan er (aanvullend) ook een extra bedrag uitgekeerd worden op basis van de winstdeelname van de gekozen verzekeraar. Natuurlijk hangt deze laatste af van de beleggingsresultaten van de verzekeraar.

 2. Pensioenspaarverzekering vergelijken

  Bij een pensioenspaarrekening, met zijn meest gekende vorm ‘het pensioenspaarfonds’, kent de verzekerde vooraf zijn minimumrendement niet. Pensioenspaarfondsen gaan immers het ontvangen bedrag investeren in aandelen en obligaties. Daardoor ligt hun potentieel rendement hoger dan een basis pensioenspaarverzekering. Aangezien het potentieel rendement hoger ligt, zijn er voor de verzekerde natuurlijk ook hogere risico’s. Om de risico’s zo eerlijk mogelijk te kunnen inschatten, worden de fondsen opgedeeld over de categorieën dynamisch, neutraal en defensief. Het spreekt voor zich dat bij een dynamisch pensioenspaarfonds de verzekerde meer risico draagt om zijn verzekerd kapitaal te verliezen dan bij een defensieve variant.

Zowel het aangaan van een pensioenspaarverzekering als een pensioenspaarrekening heeft verschillende voordelen. Niet alleen spaar je op een relatief eenvoudige manier een mooie cent bij elkaar, het systeem van pensioensparen wordt ook fiscaal aangemoedigd. Belgische inwoners hebben onder een aantal voorwaarden recht op een belastingvermindering wegens pensioensparen.

De voorwaarden:

 1. de spaarrekening is geopend of de spaarverzekering is aangegaan:

  1. door een rijksinwoner of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte vanaf de leeftijd van 18 jaar en vóór de leeftijd van 65 jaar

  2. voor een looptijd van ten minste 10 jaar

 2. de voordelen bij het aangaan van het contract bedongen zijn:

  1. bij leven, ten gunste van uzelf

  2. bij overlijden:

   1. wanneer het spaarverzekeringscontract dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden:

    1. ten belope van het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening, ten gunste van de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van dat onroerend goed verkrijgen;

    2. ten belope van het verzekerde kapitaal dat niet dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening, ten gunste van de echtgenoot of van bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige.

   2. in alle andere gevallen, ten gunste van de echtgenoot of van bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige;

Pensioenspaarverzekering Vergelijken

Pensioenspaarverzekering vergelijken is niet altijd eenvoudig. De grootste verschillen tussen de verzekeraars kunnen op de volgende vlakken gesitueerd worden:

 1. Het maximale bedrag dat je jaarlijks op de pensioenspaarverzekering kan storten (bv. 900 euro/jaar).

 2. Of de rentevoet die jaarlijks op het gestorte bedrag wordt gegeven, stabiel blijft of afhankelijk is van de evolutie op de financiële markten.

 3. Komt er bovenop het minimumrendement nog een extra bonus op basis van de bedrijfsresultaten? Met andere woorden: delen verzekerde pensioenspaarders mee in de winst van de verzekeraar.

 4. Werkt met de verzekeraar met een vast spaarbedrag, of is de verzekerde vrij het te storten bedrag te kiezen?

Opmerking: tot voor kort was er een systeem van directe belastingen op sommige pensioenspaaruitkeringen. Echter omdat België dringend nood had aan vers kapitaal, en de pensioenspaarmarkt boomde, zag de regering een gat in de markt met de zogenaamde ‘taks op het langetermijnsparen’. Deze taks wordt automatisch ingehouden op het bijeen gespaarde bedrag wanneer de verzekerde de leeftijd van 60 jaar bereikt, zelfs wanneer de verzekeraar op dat moment nog geen uitkering heeft gegeven. Deze taks op het langetermijnsparen is een definitieve taks, met andere woorden: wanneer het bedrag uiteindelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd zijn er nog 0 belastingen op het bedrag verschuldigd.

Klik hier om uitgebreid Pensioenspaarverzekeringen te vergelijken