Overstroming vaker in verzekeringspakket te vinden

Overstroming vaker in verzekeringspakket te vinden
Overstroming vaker in verzekeringspakket te vinden
Leestijd: 2 minuten

De schade die aan woningen wordt toegebracht door toedoen van overstromingen, is steeds vaker in het pakket van woonverzekeraars te vinden. Het is dan wel zo dat er de nodige voorwaarden aan zitten. Wanneer je als inwoner op een plek woont waarvan bekend is dat de waterlast bovenmatig is, dan is het vaak zo dat de verzekeraar hier juist niet in mee gaat. Het is dus niet zo dat iedereen zomaar kan profiteren van de moderne blik die verzekeraars op het watergeweld hebben aangemeten.

De grote verzekeraars

De woonverzekeringen van de grote verzekeraars gingen al in 2019 en 2020 over op het anders aanpakken van schade door overstromingen. Dat wordt het falen van de niet-primaire waterkeringen bedoeld. Dit zijn keringen langs regionale kanalen en rivieren. Het is dus voor veel gebieden zo dat zij hieronder vallen, vaak met uitzondering van de keringen van de echte grote rivieren zoals de maas. De overstromingen die in die gebieden voorkomen worden dan ook gedekt door de verzekeraars in recente jaren. Steeds meer partijen volgen dit voorbeeld ook. Het is goed om te zien wat de verschillen hierin zijn.

Verschillen in de dekking

Nu steeds meer verzekeraars de dekking hebben aangepast met het oog op overstromingen is het goed om te zien hoe deze zich tot elkaar verhouden. De verzekeraars zijn het erover eens dat België steeds vaker getroffen wordt door extreem weer. Dit heeft grote gevolgen voor de klanten. Hoe die gevolgen precies in elkaar steken, daarover verschillen de meningen van de verzekeraars nog. Dit is dan ook de reden waarom de verschillende partijen ook verschillend tegen de dekking aankijken. Dit is dus ook in de toekomst een punt om op te vergelijken.

Hoe zit het met primaire waterkeringen?

Het is belangrijk om te weten dat de primaire waterkeringen op dit moment in vrijwel alle gevallen buiten de dekking vallen. Dit is slechts voor 2 verzekeringen niet het geval. Wanneer de waterkeringen overlopen falen of bezwijken, dan zal er toch uitgekeerd worden. Het is echter dan wel zo dat het om hele specifieke verzekeringen van hele specifieke verzekeraars gaat. Wie dicht bij zee woont, of aan de rivier een woning heeft, kan er dan echter wel ook voordeel van hebben om met deze partijen te werken. Het is goed om dit uit te zoeken.

Meer dan alleen woningen

Het is goed om te bekijken hoe de verzekeraars omgaan met de schadingen. Het is niet zo dat alleen maar naar woningen en bedrijfspanden wordt gekeken op het moment dat er overstromingen zijn. Ook de manier waarop auto’s hierdoor geraakt worden, wordt steeds belangrijker. Al hangt dit wel van het soort autoverzekering af. Ook voor auto’s geldt dat de verzekeraars onderling ook weer van elkaar verschillen. Dat is het onderzoeken dus wel ook waard. Een volgende stap is het kijken naar de inboedel. Er wordt meer en meer mogelijk op dit vlak in de komende jaren. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor een grote groep consumenten in watergebieden.

Related Posts