Ongeval bij autoverzekering aangeven niet populair via smartphone

Ongeval bij autoverzekering aangeven niet populair via smartphone
Ongeval bij autoverzekering aangeven niet populair via smartphone
Leestijd: 2 minuten

Vandaag kan een ongeval rechtsgeldig via een digitaal aanrijdingsformulier aangegeven worden. In België bestaat daarvoor onder andere de applicatie CrashForm (vrij vertaald: crashformulier). In de praktijk blijkt toch het merendeel van de verzekeringsnemers nog steeds een ongeval per papieren aangifte bij hun autoverzekeraar te melden. Wat zijn hiervan de oorzaken? En wat zijn de voordelen van digitaal een auto-ongeval aangeven?

CrashForm

Zoals de naam doet vermoeden is CrashForm een applicatie (app) die het mogelijk maakt om digitaal een aanrijdingsformulier in te vullen. Een papieren formulier is niet langer vereist. De app werd ontwikkeld door Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen. Momenteel is de app gratis beschikbaar in de App Store en Google Play Store.

Toch blijft het digitaal aangeven van een ongeval delicaat. Volgens cijfers van Assuralia downloadden sinds begin 2017 ongeveer 47.000 mensen de applicatie (in tegenstelling tot de meer dan 5 miljoen ingeschreven personenauto’s in België). Ook uit getuigenissen van verzekeraars blijkt dat momenteel nog 99% van de aangiftes verloopt op papier. In Nederland wordt een gelijkaardige tendens vastgesteld.

Wat zijn de voordelen van digitaal een ongeval melden?

  1. Tijdswinst. Dankzij CrashForm kan men vooraf reeds een aantal standaardvragen invullen zoals de namen van bestuurder, adres, enz. Wanneer men vervolgens bij een ongeval betrokken is, kan men via een sneltoets al deze info in het formulier opladen.
  2. Volledigheid. CrashForm geeft automatisch een melding wanneer bepaalde delen van het formulier niet werden ingevuld. Op die manier vermijdt men dus kleine maar belangrijke zaken over het hoofd te zien. Zeker nuttig wanneer men bij een ongeval emotioneel onder druk staat.
  3. Snelle afhandeling tussen verzekeraars. Dankzij de app worden de formulieren onmiddellijk aan de juiste verzekeringsmakelaar of –agent en verzekeraar doorgestuurd.

Waarom is digitaal aangeven van een ongeval nog niet populair?

Volgens verzekeraars kunnen de volgende redenen aangehaald worden:

  1. Psychologische drempel. Door het volledig digitaal aangeven van een aanrijding hebben bestuurders het gevoel dat ze niets tastbaar meer in handen hebben. Via o.a. CrashForm is het immers de bedoeling om ook digitaal de aangifte te ondertekenen. Dat kan bij veel bestuurders voor een psychologische drempel zorgen. Zeker wanneer men het aanrijdingsformulier invult op de smartphone of tablet van de andere bestuurder, terwijl die misschien volgens jou in fout was.
  2. Persoonlijke opmerkingen moeten via de applicatie. Zoals hierboven vermeld moet momenteel bij CrashForm alles via één smartphone of tablet ingevuld worden. Hierdoor moeten ook evt. persoonlijke opmerkingen (waar de 2 partijen niet noodzakelijk beiden mee akkoord moeten gaan), ingevuld worden op 1 toestel. Volgens AG Insurance zal de app mogelijk populairder worden van zodra het mogelijk is via 2 toestellen de aangifte te doen.
  3. Gewoonte. Veel bestuurders hebben de gewoonte om na het zelf invullen van het formulier dit nog eens voor te leggen aan hun makelaar of agent. Op die manier zijn ze zeker dat alles correct is ingevuld.
  4. Generatiekloof. Voor oudere autobestuurders (die niet opgegroeid zijn in de technologische wereld) kan het gebruik van een app vreemd overkomen. Jonge mensen zullen sneller bereid zijn om een ongeval digitaal aan te geven.
  5. Vrees voor ongevallen. Volgens Assuralia strooit ook het besef dat men bij een auto-ongeval betrokken kan zijn roet in het eten. Nochtans, uit statistieken blijkt dat 6% van de autobestuurders binnen het jaar bij een auto-ongeval betrokken raakt.

Op zoek naar een autoverzekering waarbij je de grootste bescherming geniet? Raadpleeg dan het overzicht van Omniumverzekeringen en Mini Omniumverzekeringen op Simpel.be.

Related Posts