Ondersteuning schuldsaldoverzekering chronisch zieken

Hospitalisatieverzekering vergelijken - Simpel.be
Ondersteuning schuldsaldoverzekering chronisch zieken
Leestijd: 2 minuten

Per 2015 wordt het voor chronisch zieken en ex-kankerpatiënten eenvoudiger om een betaalbare schuldsaldoverzekering af te sluiten. Op die manier krijgen patiënten met dergelijke aandoeningen meer kansen op de Belgische immo-markt. Althans zo blijkt uit een nieuw KB, mede uitgewerkt door minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte.

Ondersteuning Schuldsaldoverzekering

Hoewel een schuldsaldoverzekering naar Belgisch recht niet wettelijk verplicht is, eisen toch veel kredietverstrekkers een dergelijke verzekering. Op die manier proberen kredietverstrekkers zich veilig te stellen tegen het plotse overleiden van één de partners, of wanneer slechts één partij het krediet aanging de enige ondertekenende partij. Een schuldsaldoverzekering is niet enkel in het voordeel van de kredietverstrekker die van de verzekeraar het hele geleende kapitaal terugbetaald krijgt, maar ook in dat van de erfgenamen. Bij een vroegtijdig overlijden hoeven ze zelf niet in te staan voor de zware last van een hypothecair krediet. Grosso modo wordt de premie van een schuldsaldoverzekering berekend op basis van het geleend kapitaal en overlijdensrisico. Des te hoger het ontleend kapitaal via de hypothecaire lening, des te hoger de premie. Uit de praktijk blijkt echter dat de premie niet altijd evenredig evolueert met het kapitaal. Het bedrag van een schuldsaldoverzekering kan toch nog verschillen wanneer twee partijen opteren voor eenzelfde leenbedrag, louter op basis van de terugbetalingstermijn. De tweede factor, het overlijdensrisico, is eerder maatwerk. Hoe oud men is, hoeveel men rookt, hoe gevaarlijke sporten men beoefend, of simpelweg zijn negatievhospitaale medische historiek: allemaal factoren die de prijs van een schuldsaldoverzekering de hoogte in stuwen. En net daar wringt het schoentje bij chronisch zieken en ex-kankerpatiënten. Chronisch zieken en ex-kankerpatiënten vertonen een groter risico op hervallen en vroegtijdig overlijden. Schuldsaldoverzekeraars weigeren hen te verzekeren, en bijgevolg ontzeggen de kredietverstrekkers hen de hypotheek. Enkele gelukkigen onder hen krijgen wel een schuldsaldoverzekering en hypotheek, mits strenge waarborgen en hoge premies.

Het nieuw voorgestelde KB moet komaf maken met dergelijke praktijken. Enerzijds zal het mogelijk worden de negatieve beslissing van schuldsaldoverzekeraars aan te vechten, anderzijds zal een compensatiekas de chronisch zieken en ex-kankerpatiënten bijspringen in het dragen van de zware premies. Vooral minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte was actief bij het ontwikkelen van het ontwerp.

Related Posts