Onderscheid man-vrouw in verzekeringen op de helling

Man vrouw
Onderscheid man-vrouw in verzekeringen op de helling
Leestijd: 2 minuten

Verzekeringen maken voor de bepaling van de te betalen premie vaak gebruik van criteria zoals geslacht, leeftijd, gezondheidsachtergrond, inkomen etc. Door een uitspraak van het Hof van Justitie eind 2012 mag echter het onderscheid man-vrouw niet meer gebruikt worden als criterium qua tarifering.

Man en vrouw, waar onderscheiden verzekeringen?

Man of vrouw, roker of niet-roker en leeftijd. Het zijn de drie meest gebruikte criteria om onderscheid te maken in de te verzekeren risico’s. Het lijkt bijvoorbeeld voor de hand te liggen dat een kettingroker die dagelijks twee pakjes sigaretten rookt en niet sport, een groter risico loopt op hart-, vaat- en andere aandoeningen dan een sportieveling die dagelijks 20km loopt. Grosso modo althans. Vaak hoor je immers nog verhalen van sportieveling die door een overprestatie in de sport of gewoon wegens pech vroeger overlijden. Verzekeraars werken voor de berekening van de te betalen premie volgens sterftetafels. Binnen deze sterftetafels zijn er twee types. Enerzijds is er het gewaarborgd tarief. Zoals de naam al doet vermoeden blijft gedurende de hele looptijd van de verzekeringsovereenkomst de te betalen premie constant. Andere mogelijkheid is te kiezen voor de ervaringstafels, waarbij iedere drie jaar de te betalen premie herbekeken wordt. Na deze driejarige periode worden de risico’s en premies volledig herberekend op basis van de verzekerde persoon. Door de uitspraak van het Hof van Justitie zou nu dit onderscheid tussen man en vrouw (wat geschat wordt op 30 à 40%) niet meer gebruikt mogen worden. Vrouwen betaalden in dat systeem fors minder omdat ze langer leven en daardoor minder kans lopen op vroegtijdig overlijden.

Wat zijn de mogelijke oplossingen?Man en vrouw, waar onderscheiden verzekeringen?

  1. Opteren voor het tarief van de mannelijke of vrouwelijke bevolking. Op die manier betalen mannen en vrouwen evenveel voor de te verzekeren risico’s en is het onrechtvaardig onderscheid tussen man en vrouw teniet gedaan. Waarschijnlijk zullen de verzekeringsmaatschappijen opteren voor het tarief van de man omdat dit 30 à 40% extra inkomsten genereert.

  2. Een tussenoplossing tussen het tarief van de mannen en vrouwen proberen vinden. Verzekeringsmaatschappijen zouden kunnen opteren voor een 80/100 verhouding voor vrouwen ten aanzien van mannen. Op die manier zouden mannen minder moeten betalen en vrouwen iets dieper in de buidel moeten tasten.

  3. Op basis van eigen cijfergegevens gaan berekenen hoeveel mannen en vrouwen op welke leeftijd en met welk eindkapitaal overlijden. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat 75% van alle overlijdens mannelijk is, dan kunnen ze het tarief voor mannen gaan afstellen op 75% van het oude voor mannen.

Kortom, het verhaal van de schuldsaldoverzekering is nog lang niet uitverteld. Nieuwe oplossingen om het (verboden) onderscheid in de berekening van schuldsaldoverzekeringen tussen mannen en vrouwen teniet te doen, dringend zich op. De vergelijking tussen tarieven en premies is dus voor 2013 en 2014 nog niet overbodig.

Related Posts