Oldtimerverzekering Vergelijken

Vergelijk alle Oldtimerverzekeringen

Beschik je over een wagen die al een geruime tijd op de Belgische wegen rondtoert? Mogelijks voldoet de wagen aan de vereisten om als zogenaamde ‘oldtimer’ ingeschreven te worden. Zowel het inschrijven als gewone personenwagen of als effectieve ‘oldtimer’ heeft zijn voor- en nadelen.

Klik hier om alle autoverzekeringen te vergelijken
ProductDekking buitenlandEigen risicoMaximale dekking
Belfius
Verzekering voor een ander voertuig
Landen groene kaartAfhankelijk besprekingen kantoorAfhankelijk besprekingen kantoor
BFOV
Oldtimerverzekering
Landen groene kaart2,50% verzekerde waardeNiets nader bepaald
DVV
Vrachtauto, Oldtimer, Classic-car
België, of tot maximum 30km over de grensAfhankelijk besprekingen kantoorAfhankelijk besprekingen kantoor
Erard Verzekeringen
Oldtimerverzekering
Landen groene kaartNiets nader bepaaldNiets nader bepaald
Erard Verzekeringen
Hobytimer verzekering
Landen groene kaartNiets nader bepaaldNiets nader bepaald
Ethias
Verzekering Andere voertuigen
- België
- het Groothertogdom Luxemburg
- tot maximum 25 km buiten onze grenzen
€ 247.89€ 495787.05
Piette & Partners
Oldtimerverzekering
Landen groene kaartNiets nader bepaaldNiets nader bepaald

Beschik je over een wagen die al 25 jaar of langer inschreven is? Dan kan de wagen zonder weinig bijkomende formaliteiten erkend worden als oldtimer. Het volstaat dat de wagen regelmatig naar de autokeuring is en gedurende 25 jaar ingeschreven is geweest, om een echte oldtimer in huis te hebben.

Oldtimerverzekering vergelijkenDoor middel van een ministeriële omzendbrief van eind 2013 werden de prijzen van deze periodieke keuring met gemiddeld 3 procent verhoogd. Ook het principe dat voertuigen ouder dan vier jaar jaarlijks gecontroleerd moeten worden, wordt binnenkort aangepast. Volgens de nieuwe regels van het Europees Parlement moet een wagen een eerste keer gecontroleerd worden na vier jaar en nadien om de twee jaar. Het huidig Belgische regime van een jaarlijkse keuring voor wagens ouder dan vier jaar dreigt dus te evolueren. Vanaf dat de oldtimer beschikt over een O-nummerplaat is er ook geen keuringsbewijs meer vereist. Een O-nummerplaat betekent automatisch dat het voertuig vrijgesteld is van een periodieke technische keuring.

Oldtimer regeling

Voor 1 juli 2013 gelde de regeling dat oldtimers enkel in uitzonderlijke omstandigheden de toelating kregen om de openbare weg te betreden. Oldtimers mochten tot dan rondtoeren tussen zonsopgang en zonsondergang, in een straal van 25km rond de woning en om deel te nemen aan speciale oldtimer-meetings. De Belgische wetgever gaf daarvoor als tegemoetkoming een lagere verkeersbelasting. Oldtimers met een O-nummerplaat betaalden geen volledige verkeersbelasting, maar enkel een jaarlijks geïndexeerde forfaitaire belasting. Anno 2013 werd dit statuut gewijzigd. Oldtimers mogen dacht en nacht rijden, ongeacht het aantal af te leggen kilometers en zonder de verplichte context van een behoorlijk toegelaten manifestatie of oldtimermeeting. Omdat een oldtimer ook op de baan gaat, is het verplicht hem te verzekeren tegen ongevallen en andere risico’s. Oldtimerverzekering vergelijken is dus net als bij een gewone personenwagen een must.

Oldtimerverzekering vergelijken

De zogenaamde oldtimerverzekering werd vroeger in de volksmond ookwel ‘klassieke verzekering’ genoemd. De klassieke verzekering werd immers specifiek opgericht voor klassieke wagens. Net als bij traditionele personen- en vrachtwagens geldt in België de verplichting voor oldtimers om zich te verzekeren tegen ongevallen. Een autoverzekering wil alle mogelijk schadelijdende partijen door de fout van een derde, van een schadevergoeding voorzien. Idem voor bestuurders van een oldtimer. Ook zij kunnen betrokken raken bij een ongeval en schade berokkenen aan derden. Of de verzekeraar enkel dekking zal geven voor de schade aan andere bestuurders en derden of ook aan het eigen voertuig, is afhankelijk van het gekozen type qua oldtimer verzekering. Doorsnee onderscheiden we op de verzekeringsmarkt twee types van oldtimerverzekeringen:

 • De BA oldtimerverzekering

  De verzekeraar zal tussenkomen voor alle schade die door de oldtimer is veroorzaakt en waarvoor de eigenaar van de wagen wettelijk aansprakelijk is. Het verplicht gedeelte van de Belgische verzekering slaat enkel op dit aspect. Elke bestuurder van een motorrijtuig, en met andere woorden dus ook een oldtimer, is verplicht zich BA te verzekeren.

 • De Omnium oldtimerverzekering

  Eigen aan deze verzekering is dat de verzekeraar zal tussenkomen voor alle schade ongeacht een eigen of andermans wagen, met uitzondering van de franchise. Deze franchise is het eigen risico dat een autobestuurder draagt bij ongevallen of schade. Verzekeraars willen daarmee het beroep doen op autoverzekeringen zoveel mogelijk afremmen.

Verzekeringsovereenkomsten kunnen steeds afwijkende regels voorzien. Of een verzekeraar dus al dan niet een franchise hanteert, werkt met bijzondere uitsluitingsgronden of andere zaken, is een kwestie van oldtimer verzekering vergelijken. De ene oldtimer verzekeraar is immers de andere niet. Omdat een oldtimer meestal veel minder gebruikt wordt dan een doorsnee personenwagen, en daardoor het risico op ongevallen aanzienlijk verminderd wordt, heeft een Oldtimerverzekering lagere premies dan een eigenlijke autoverzekering. Eigenaars van een oldtimer doen niet alleen veel minder kilometers dan gewone autobestuurders, ze zijn bovendien ook nog eens extra voorzichtig net omdat ze met een oldtimer op de baan zijn. Oldtimers worden immers niet meer dagelijks geproduceerd en de vervangstukken voor een defect of ongeval zijn schaars.

Goede Aanbiedingen

De goede aanbieders qua oldtimerverzekeringen vergelijken met de minder goede, lijkt als zoeken naar een speld in een hooiberg. Gelukkig is de ene aanbieder de andere niet. Punten van verschil kunnen betrekking hebben op:

 • Al dan niet een beperking qua aantal kilometers. Bepaalde verzekeraars hebben een maximum aantal kilometers dat jaarlijks door de oldtimerverzekering gedekt wordt. Bijvoorbeeld: 3.000 of 6.000 kilometer per jaar. Vrij onlogisch aangezien de kilometerbeperking om met een oldtimer de baan op te mogen, per 1 juli 2013 gewijzigd werd. Andere verzekeraars hanteren dan weer geen beperking en bieden dekking ongeacht het aantal afgelegde kilometers dat jaar.

 • Al dan niet gebruik van de oldtimer voor woon-werkverkeer. Oldtimerverzekering vergelijken kan ook betrekking hebben op de gelegenheden waarvoor de oldtimer van onder het stof mag gehaald worden. Bepaalde verzekeraars dekken naast het hobbymatig-karakter, ook het woon-werkverkeer.

 • Al dan niet dekking in heel Europa. Aangezien oldtimers vroeger maar 25 kilometer van huis mochten rondrijden, was een dekking buiten België onbestaande. Tenzij voor autobestuurders die op de grens van verschillende lidstaten woonden. Een verzekeraar kan echter nu ook stellen dat ze er dekking is in België, de Benelux of heel Europa.

 • Al dan niet dekking van andere bestuurders. Sommige verzekeraars stellen, gelet op het risico van een ongeval met de oldtimer, voorop dat enkel de effectief verzekerde met de oldtimer mag rondrijden. Begaat met andere woorden een vriend(in) of familielid een ongeval met de wagen? Dan zal de verzekeraar niet tussenkomen.

 • Al dan niet aanwezigheid van een taxatierapport. Bepaalde verzekeraars berekenen de jaarlijks verschuldigde premie op basis van de resultaten van een taxatierapport. Onder andere de waarde van de wagen en de momentele staat van de wagen worden daarbij in aanmerking genomen.

 • Al dan niet inbegrip van een pechdienst. Oldtimerverzekeraars kunnen beschikken over een eigen pechverhelpingdienst of aanverwante firma die paraat staat bij pech of ongevallen. Soms is deze dienst gratis inbegrepen in de Oldtimerverzekering, in andere gevallen volstaat het een jaarlijkse extra bijdrage te storten.

Conclusie

Naast deze verschilpunten zijn er nog talrijke verschillen tussen aanbieders qua oldtimerverzekering. Vooraleer je een verzekeringsovereenkomst effectief ondertekent, vergelijk je dus beter eens alle aanbiedingen. Bovenstaande inleiding geeft je alvast een goede introductie van oldtimers, de voorwaarden om als oldtimer in aanmerking te komen, de recente wetswijzigingen en verschilpunten qua oldtimerverzekeringen.