Verzekeringen vergelijken - Simpel.be
Een verzekering opzeggen, wanneer?
Leestijd: 2 minuten

Regelmatig stellen gebruikers zich de vraag of ze een verzekeringspolis kunnen opzeggen tijdens de looptijd van de polis. Wanneer is het het uitgelezen moment om een verzekeringspolis op te zeggen? En bent u te laat wanneer u opteert om uw polis op te zeggen wanneer u reeds een vervaldagbericht met vraag tot betaling voor volgend jaar in de brievenbus ontving?

Read More
Stormschade Oost-Vlaanderen loopt op tot 185 miljoen euro
Leestijd: 2 minuten

Dat het Pinksterweekend allesbehalve een rooskleurig weekend was voor de Belgische verzekeraars, bewijst het meest recente schadecijfer. Het kabinet van gouverneur Jan Briers becijferde dat de onweersschade inmiddels voor 185 miljoen euro schade aanrichtte in Oost-Vlaanderen. Dat bedrag zou nog oplopen omdat nog maar 59 van de 65 steden inmiddels hun schade informatie meedeelden. Koplopers qua steden zijn Sint-Niklaas, Beveren en Evergem met respectievelijk  9.987 dossiers, 6.500 dossiers en 5.100 dossiers. Ook in Lokeren, Gent, Kruibeke en Gent werden voor miljoenen euro’s aan schadedossiers geopend. Het gaat daarbij vooral om hagelschade. Ook in andere provincies zoals Antwerpen en Brussel werden duizenden schadeclaims geopend. “Veel burgers, maar ook bedrijven, hebben de voorbije dagen een inventaris opgemaakt van de schade”, aldus gouverneur Briers. “Ondertussen zijn verzekeringen aangesproken voor een vergoeding, maar niet iedereen en alles zal op die manier kunnen worden vergoed.”

Read More
Verzekeringen terughoudender bij arbeidsongevallen
Leestijd: 2 minuten

Steeds meer verzekeringen weigeren ongevallen als ‘arbeidsongeval’ te erkennen. In 2012 bereikte het aantal geweigerde dossiers een record met meer dan 21.000 stuks. Het Fonds Arbeidsongevallen spreekt van een onrustwekkende toename en een onaangename tendens.

Read More
Hospitalisatieverzekering vergelijken - Simpel.be
Ondersteuning schuldsaldoverzekering chronisch zieken
Leestijd: 2 minuten

Per 2015 wordt het voor chronisch zieken en ex-kankerpatiënten eenvoudiger om een betaalbare schuldsaldoverzekering af te sluiten. Op die manier krijgen patiënten met dergelijke aandoeningen meer kansen op de Belgische immo-markt. Althans zo blijkt uit een nieuw KB, mede uitgewerkt door minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte.

Read More
Verzekering gewaarborgd wonen in de lift
Leestijd: 2 minuten

De verzekering gewaarborgd wonen doet het allesbehalve slecht in Vlaanderen. Steeds meer eigenaars verzekeren zich tegen inkomensverlies, en op die manier het risico hun woning te verliezen. Het aantal aanvragen verdubbelde tussen 2012 en 2013. Anno 2014 hebben 50.000 woningeigenaars een dergelijke verzekering gewaarborgd wonen. Zo blijkt althans uit cijfers van VRT.

Read More
Een ex die weigert alimentatie te betalen? Verzekeren is de boodschap
Leestijd: 2 minuten

Last van een ex-partner die regelmatig zijn alimentatie niet betaalt? De oplossing ligt volgens onderzoekers in het ontwerpen van een specifieke verzekering in geval van echtscheiding. Twee onderzoekers betogen dat een sociale echtscheidingsverzekering veel effectiever zal zijn dan de huidige klopjacht op ex-partners die weigeren te betalen.

Read More
Gratis verzekeren tegen ‘accidenteel overlijden’
Leestijd: 3 minuten

Het is een situatie waar velen onder ons waarschijnlijk niet hopen aan te denken, en toch het gebeurt in de praktijk. Een alleenstaande man of vrouw die een nieuwbouwwoning of appartement koopt en tussen het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en afgifte van de authentieke akte overlijdt. Wat dan met mogelijke nabestaanden: zijn ze gehouden tot de verkoopovereenkomst? Of kunnen ze ontsnappen met de boodschap ‘dat ze de koop niet hebben gewild’? De verzekering ‘accidenteel overlijden’ verhelpt veel van dit euvel.

Read More
regen
Verzekeren tegen het barre weer. Geen paraplu meer nodig?
Leestijd: 2 minuten

Een verzekering tegen slecht weer, het lijkt in België en Nederland geen overdreven beschermingsmaatregel. Jaarlijks zijn er aantal dagen waarop storm, regen of wind ons Belgenland teisteren. Gelukkig zijn er verschillende verzekeraars die sinds kort een verzekering tegen slecht weer aanbieden. Niet bepaald goedkoop, maar voor grote spelers zoals organisatoren van evenementen een noodgedwongen feit. Een uitstel of definitief einde van hun spektakel betekent geen inkomsten, maar wel nog verder lopende kosten. Met daarenboven de kosten voor het herstellen en vergoeden van slachtoffers, blijft er nog weinig geld in kas over.

Read More
Belgische ziekteverzekering komt tussen in euthanasieconsult
Leestijd: < 1 minuut

Als het van Chris Decoster, de directeur-generaal van Volksgezondheid, afhangt zal de ziekteverzekering vanaf binnenkort tussenkomen in het verplichte advies voor euthanasie. Het advies van een tweede arts, dat in bepaalde gevallen vereist is, zou op die manier na zes jaar van onzekerheid toch terugbetaald worden.

Read More
Nieuwe verzekering in de lift: Gewaarborgd Wonen
Leestijd: 2 minuten

Begin deze maand publiceerde de Vlaamse overheid het cijfer dat al meer dan 6.300 gezinnen dit jaar een verzekering ‘Gewaarborgd Wonen’ afsloten. Dat aantal is het dubbel van het aantal verzekerden gedurende de eerste helft van vorig jaar. In totaal beschikken nu al 25.000 Vlaamse gezinnen over een dergelijke verzekering.

Read More
1 13 14 15