De autoverzekering aanspreken bij een uitgeleende auto
De autoverzekering aanspreken bij een uitgeleende auto
Leestijd: 2 minuten

Een auto uitlenen aan een vriend is natuurlijk nooit onder risico’s. Uit onderzoek blijkt echter dat veel van de Belgen geen idee hebben hoe het zit met de autoverzekering wanneer de auto wordt uitgeleend en je krijgt te maken met een ongeval of diefstal. Daarom kiezen de verzekeraars ervoor om de nodige informatie naar buiten te brengen. Aan de hand daarvan moet meer duidelijkheid verschaft worden over wat nu wel en niet te verwachten valt wanneer je in deze situatie terechtkomt. Kijk daarom naar de volgende punten.

Verschil tussen kort of lang uitlenen

Er zit een verschil in de vormen van uitlenen. Wanneer je de auto kort uitleent, bijvoorbeeld omdat een buurman iemand moet ophalen, dan is het niet nodig om de verzekeraar op de hoogte te stellen. De autoverzekering dekt dan de burgerlijke aansprakelijkheid, ook wanneer je niet zelf rijdt. Mits je natuurlijk aan de voorwaarden, zoals een geldig rijbewijs, voldoet. Is het zo dat je de auto langere tijd, of vaker dan eens aan dezelfde persoon uitleent, dan is het wel slim om de verzekeraar hiervan op de hoogte te stellen. De aansprakelijkheid verandert dan immers.

Het betalen van de schade

Wanneer je de auto uitleent en degene die erin rijdt raakt betrokken bij een ongeluk, dan is het wel belangrijk om te weten wie de schade gaat vergoeden. Daar zijn verschillende scenario’s voor denkbaar. Zo kan het zijn dat de bestuurder in zijn recht is. Dat betekent dus dat de schade voor rekening van de tegenpartij komt. Het maakt dan ook niet uit of de eigenaar of iemand anders achter het stuur van jouw auto zat. Wanneer de bestuurder van jouw auto wel de schuldige is, dan ben jij verantwoordelijk als je full omnium hebt, de bestuurder zal jou dan franchise moeten terugbetalen. Wie geen full omnium heeft, moet rechtsbijstand aanspreken.

Diefstal van de auto

Stel dat de auto gestolen wordt, dan is de verwijtbaarheid ook een belangrijke factor. Valt de bestuurder niets te verwijten, dan zal deze niet aansprakelijk worden gesteld. Het zal hooguit om een schadevergoeding via diefstalwaarborg gaan. Is de bestuurder wel aansprakelijk? Dan is het vaak zo dat verzekeraars niet willen vergoeden, ook al heb je zelf geen schuld hieraan. Leen je de auto aan iemand uit voor een testrit en wordt de auto op die manier gestolen? Dan zou het best weleens kunnen zijn dat er niet uitbetaald wordt.

Lichamelijk letsel van de bestuurder

Wanneer de bestuurder lichamelijk letsel oploopt, dan is er een vergoeding wanneer de tegenpartij verantwoordelijk is voor het ongeluk. In andere gevallen kan je bestuurdersverzekering uitbetalen. De bestuurder kan ook de eigen ongevallen verzekering aanspreken om de schade van het letsel te vergoeden. Mocht het een fout van de bestuurder zijn, dan zijn er geen verzekeringen om te steunen. Dan is deze afhankelijk van zijn ziekenfonds. Het is dus belangrijk om in alle situaties goed te bepalen wie welke verantwoordelijkheid draagt, om zo te bepalen welke verzekering nodig is.

Read More
Veel Belgen zijn beter verzekerd dan ze denken
Veel Belgen zijn beter verzekerd dan ze denken
Leestijd: 2 minuten

Veel Belgen blijken de verzekeringen beter op orde te hebben dan ze zelf denken. Wie bijvoorbeeld verzekerd is bij een ziekenfonds, is al vaak goed verzekerd in het geval van medisch kosten in het buitenland. Bovendien gelden veel andere verzekeringen in België ook internationaal. Niet alles wordt dan perse gedekt, maar wel veel meer dan gedacht. Daardoor is het ook belangrijk om bijvoorbeeld goed na te denken over het afsluiten van een reisverzekering en de inhoud daarvan. Dit geldt vooral wanneer je buiten Europa gaat reizen.

De verplichte ziekteverzekering

Een belangrijke factor is de verplichte ziekteverzekering. Daarmee ben je in Europa al goed verzekerd tegen medische kosten die onverwacht komen. Wie via HZIV of een ziekenfonds is verzekerd zit wel goed. Naast landen in de EU geldt dit ook in Australië, het VK en Zwitserland. Wie een Europese ziekteverzekeringskaart heeft, kan bewijzen gedekt te zijn door BSZ. Dit betekent dat de wettelijke medische kosten worden terugbetaald. Ziekenfondsen leveren ook aanvullende medische bijstand indien dit nodig is. Denk dan aan advies, eventuele repatriëring en de administratieve zaken die een rol spelen in het afhandelen van de zaak.

Oppassen met uitzonderingen

Er zijn ook enkele uitzonderingen. Mutas bijvoorbeeld. Dit is er enkel wanneer je dringende medische problemen tijdens een reis in de vrije tijd ervaart. Een zakenreis valt daar dus niet onder. Ook hele andere zaken, zoals autopech of bagage die kwijtgeraakt is valt hier niet onder. Dit zijn dus stuk voor stuk redenen om toch een aparte reisverzekering af te sluiten. Zoals het ook slim is om een reisverzekering af te sluiten buiten de EU en de eerdergenoemde andere landen waar Belgische ziekenfondsen erkend worden. In zo’n verzekering zitten vaak ook nog andere zaken waar je jouw voordeel mee kan doen.

Overal verzekerd zijn

Verzekeringen die in België zijn afgesloten reizen gewoon met je mee. Wie bijvoorbeeld een ongeluk krijgt, kan de BA daarvoor gebruiken. Dit is in meer dan 50 landen gewoon geldig. Wie in het buitenland een ongeluk krijgt, kan dan de verzekering aanspreken, ook wanneer het de eigen schuld betreft. Wie schade berokkent bij anderen in het buitenland, spreekt juist de familiale verzekering aan. Wie met kosten te maken krijgt door een ongelukkige samenloop, kan deze dan via deze weg laten vergoeden. De meeste van deze verzekeringen zijn wereldwijd geldig. Dit maakt het dus ook wel zo gemakkelijk voor jou.

Zorg voor een annulatieverzekering

Het kan wel slim zijn om een annulatieverzekering af te sluiten. Het is dan mogelijk om  de schade te laten vergoeden wanneer je eventueel niet op reis zou kunnen. Het is wel belangrijk om te weten dat de voorwaarden per polis wel kunnen verschillen. De meeste verzekeringen dekken schade bij ziekte, een plots overlijden, herexamens van de kinderen en meer van dergelijke zaken. In totaal gaat het om zo’n 30 verschillende redenen die als geldig worden beschouwd. Een annulatieverzekering zit vaak ook vast inbegrepen bij kredietkaarten zoals die van Visa en Mastercard. Dit is natuurlijk ook goed om te weten.

Read More
Hoe zit het met speciale verzekeringen voor elektrische auto’s?
Hoe zit het met speciale verzekeringen voor elektrische auto’s?
Leestijd: 2 minuten

De elektrische auto werd tot nu toe behandeld als een gewone auto door verzekeraars. Daar gaat verandering in komen. Meer en meer verzekeraars kiezen ervoor om een aparte autoverzekering voor deze voertuigen op te tuigen. Daar zit onder andere pechhulp in voor wanneer de bestuurder met een lege accu komt te staan. Dit gaat dus ook een stap verder dan veel pechhulporganisaties op dit moment willen gaan. Welke ontwikkelingen zitten er op dit gebied aan te komen op dit moment?

Steeds meer particulieren

Een belangrijke reden waarom er meer en meer verzekeraars voor een aparte optie voor de elektrische auto kiezen, is dat deze door meer particulieren wordt aangeschaft. Dat de accu bijvoorbeeld door weers- en verkeersomstandigheden beïnvloed wordt, maakt het interessant om deze voertuigen anders te behandelen als het om verzekeren gaat. Hoewel het nu nog om een klein bestand gaat, is de verwachting dat dit wel gaat groeien in de komende periode. Sommige verzekeraars willen er daarom nu alvast op inspelen.

De rol van de accu

Een belangrijk probleem bij elektrisch rijden is de beperkte actieradius. Die afhankelijk van de weersomstandigheden soms zelfs ook nog eens verder beperkt kan worden, vooral door kou. Dit maakt dat er vaker onverwacht niet verder gereden kan worden door de bestuurder. Het is dan belangrijk om een monteur erbij te halen die de auto kan laden. Dit kan net genoeg zijn om tot een laadstation te komen. Het is dan ook fijn wanneer dit soort problemen in een specifieke verzekering opgenomen kunnen worden. Dit soort zaken spelen een rol bij de keuze om deze voertuigen apart te verzekeren.

Grotere schade aan elektrische auto’s

Het is ook zo dat elektrische auto’s duurder zijn en dit dus ook tot een hogere premie leidt. Daarnaast is er bij een stevige botsing ook vaak meer schade, vooral door de schade aan de accu. Die daardoor ook hierin een rol speelt. Het is echter niet zo dat de verzekering duurder is. Juist doordat deze specifiek op elektrische auto’s gericht is, kan de prijs iets omlaag ten opzichte van een gewone autoverzekering voor een elektrisch model. Dit moet het ook aantrekkelijker maken om voor de EV te kiezen, zo stellen de verzekeraars. Bovendien verwachten verzekeraars zo meer ervaring op te doen voor de toekomst.

Steeds meer aanbieders

Nu de eerste verzekeraars ervoor gekozen hebben om dit product aan te bieden, volgen de concurrenten al snel. Meer en meer verzekeraars kiezen ervoor om een specifiek aanbod voor elektrische modellen te doen. Waar in 2022 slechts één kleine verzekeraar dit deed, is het begin 2024 al zo dat verschillende grote aanbieders de mogelijkheden in hun aanbod hebben opgenomen. Vooral de opkomst van de Tesla-modellen heeft hier een grote rol in gespeeld. Ook de echte grote verzekeraars denken erover om aparte diensten voor EV’s aan te bieden. Zij zien bijvoorbeeld ook dat 20 procent van de huidige verzekeringen betrekking heeft op een elektrische auto en dat hier op ingespeeld moet worden voor de klanten.

Read More
Tegen vandalisme verzekeren blijkt lastig
Tegen vandalisme verzekeren blijkt lastig
Leestijd: 2 minuten

Wie schade oploopt door vandalisme, kan vaak geen beroep doen op de verzekering. Zelfs niet wanneer de schade flink groot blijkt te zijn. Het is dan vaak zo dat er niets vergoed wordt. Dat komt vooral doordat verzekeraars verschillend denken over wat onder vandalisme valt. Daardoor kan het voor de consument vaak nadelig uitpakken. Het is wel belangrijk om te weten hoe dit precies zit. 

Het soort problemen

Wanneer het gaat om vandalisme, dan gaat het vooral om schade aan de woning of de tuin. Het is het opzettelijk beschadigen of kapotmaken van spullen. Dit kan dus ook heel divers zijn. Van een kapot gegooide tuinstoel tot een steen door de ruit. Ook het spuiten van graffiti op de muur van de woning kan hieronder gerekend worden. Dit geeft al aan hoe breed of smal de definitie kan zijn. Een ander probleem is dat het niet heel veel voorbijkomt. In een recent onderzoek onder meer dan 2000 consumenten kwam bijvoorbeeld naar voren dat de meesten er al meer dan 5 jaar niet meer te maken hadden. Het gaat wel vooral om vernielingen in de tuin, al worden ook ramen en muren vaak aangepakt. 

Vaak geen schade

Een ander probleem als het om vandalisme gaat, is dat er vaak geen schade is die te verhalen is. Het is dan bijvoorbeeld zo dat de ramen en muren besmeurd zijn en dat dit slechts schoongemaakt hoeft te worden. De kosten zijn dan heel laag, maar de tijd en het werk kosten wel veel. Slechts een derde van de gevallen kost meer dan 500 euro. In zeven procent van de gevallen gaat het om schades van meer dan 3000 euro. De dader is in 75% van de gevallen ook niet bekend. Dat maakt het verhalen van de schade ook lastig. 

Meestal geen claim

In de meeste gevallen is de schade niet op de dader te verhalen, dus denken mensen de woonverzekeraar te kunnen inschakelen. 60 procent van de consumenten doet dit echter niet. Dit komt omdat het te veel gedoe is, het bedrag te klein is of omdat de schade zelf kosteloos te herstellen is. Het bedrag is ook vaak kleiner dan het eigen risico van de verzekering. Sommige mensen beseffen ook simpelweg niet dat de schade bij de verzekeraar neergelegd kan worden. Dit is ook een reden om het dan maar achterwege te laten.

Verschillen in de definitie

Een klein deel van de consumenten is niet verzekerd voor vandalisme. Dat neemt niet weg dat zij die wel verzekerd zijn vaak niet binnen de definitie van de verzekeraar vallen. Daardoor kan het gemakkelijk zo zijn dat de verzekeraar bepaalt dat niets te vergoeden valt. Dit lijkt in sommige gevallen ook nogal willekeurig te gebeuren. Definities als het bewust stukmaken van eigendommen, of wederrechtelijk binnendringen, zijn dan ook lastig te omvatten. Ook kan nog wel eens verschillen hoeveel wordt vergoed. Soms is dit het gehele bedrag, maar vaker is dit slechts een deel van de schade die geleden is.

Read More
Verschillende verzekeringen van belang bij stormschade
Verschillende verzekeringen van belang bij stormschade
Leestijd: 2 minuten

In het jaar 2023 zijn al verschillende stormen over het land geraasd, zoals Ciarán en Poly. Daardoor is de aandacht voor stormschade en hoe deze gedekt wordt ook een stuk groter dan voorheen. Het is belangrijk om deze schade op tijd aan de verzekering door te geven. Uit onderzoek is echter gebleken dat veel mensen niet weten welke verzekering aangesproken moet worden. Dit heeft ook te maken met de verschillen in schade die door de stormen worden aangericht. Dit betekent dat verschillende verzekeringen een rol spelen. Het is belangrijk om hier inzicht in te hebben.

Materiële schade en letselschade

In de eerste plaats is het belangrijk om de schade die door storm ontstaat in hoofdlijnen in twee groepen in te delen. In de eerste plaats is er natuurlijk veel materiële schade. Denk aan bomen die omvallen, maar denk vooral ook aan schade aan huizen en auto’s. Het is daarnaast ook zo dat er veel letselschade kan zijn. Mensen raken gewond en in sommige gevallen zijn er zelfs dodelijke slachtoffers tijdens een storm. Het is dan ook belangrijk om te weten welke verzekering voor welke vorm van schade moet worden aangesproken.

Werken met de brandverzekering

In elke woning- of brandverzekering is storm verplicht opgenomen. De brandverzekering is op zich niet verplicht, maar 90% van de Belgische inwoners is ermee verzekerd. Je bent dan niet alleen verzekerd voor schade die je hebt aan je woning door eigen elementen. Ook wanneer bijvoorbeeld de dakpannen van de buren wegwaaien en tegen jouw woning komen, dan dekt de brandverzekering de schade. Ook waterschade als gevolg van de regen bij stormen wordt op deze manier gedekt, net als schade door een overstroming. Ook schade door omgewaaide bomen, tuinmeubelen of loskomende zonnepanelen is gedekt.

De autoverzekering aanspreken

Wanneer een storm voor schade aan de auto zorgt, dan is het natuurlijk mogelijk om de autoverzekering aan te spreken. Wie een omniumverzekering heeft, kan daar zonder problemen een beroep op doen. Ook in andere verzekeringen zijn natuurkrachten opgenomen. Wie geen omnium heeft in de verzekering, zal zelf de schade moeten betalen. Tenzij het bijvoorbeeld om dakpannen gaat en je weet waar deze vandaan komen. Dan kan het mogelijk zijn om via een andere verzekering de schade te verhalen op basis van aansprakelijkheid. Ga hier echter nooit zomaar van uit. Dit is namelijk lang niet altijd het geval.

Werken met andere verzekeringen

Wanneer je met letselschade te maken hebt, dan moet je andere verzekeringen aanspreken, zoals de hospitalisatie- en levensverzekering. Veel letsel komt bijvoorbeeld door takken die afbreken en vallen in de storm. Het is belangrijk om dan deze verzekering aan te spreken voor de schade die jouw revalidatie met zich meebrengt. De persoonsverzekeringen kunnen dus in sommige gevallen ook een grote rol spelen in het geheel als het om stormen gaat. Wees er dus ook zeker van dat je al deze verzekeringen goed op orde hebt, voor jezelf en je spullen. Dit maakt het allemaal een stuk geruster tijdens een heftige storm.

Read More
Gaat de verzekering voor de speed pedelec verdwijnen?
Gaat de verzekering voor de speed pedelec verdwijnen?
Leestijd: 2 minuten

In België was het tot nu toe verplicht om een fietsverzekering af te sluiten voor een speed pedelec. Elektrische fietsen die hogere snelheden dan 25 km/u haalden vielen hier onder. Nu echter in Europa besloten is dat deze verzekering niet meer nodig is, lijkt deze dus ook in België te gaan verdwijnen. Dit heeft natuurlijk een grote impact op alle gebruikers van dit type fietsen. Dat maakt het dus ook meer dan interessant om eens te bekijken hoe dit precies zit en welke kant dit op gaat.

Huidige regelgeving

Op dit moment is het niet verplicht om elektrische fietsen die onder de 25 m/u blijven te verzekeren. Dit komt doordat deze fietsen onder de familiale verzekering valt. De wet stelt dat de ondersteuning alleen werkt wanneer de fietser zelf meetrapt. Het vermogen is niet hoger dan 250 W en de snelheid ligt niet hoger dan 25 km/u. Wanneer al deze zaken bij elkaar worden genomen, dan is dit elektrische model nog altijd een fiets en valt dit dus niet onder bromfietsen. Er zijn echter ook modellen die hier wel onder vallen volgens de wet.

De snelle modellen

Er zijn ook veel snellere elektrische fietsen. Dit worden ook wel speed pedelecs genoemd. Deze kunnen snelheden tot wel 45 km/u halen. Dit is dan ook de reden waarom zo onder de categorie bromfietsen zijn gaan vallen in België. Dit brengt met zich mee dat de fiets alleen bereden mag worden met een gelm. Ook is het zo dat er een specifieke burgelijke aansprakelijkheidsverzekering voor nodig is. Alleen wanneer je deze afsluit ben je veilig op de weg. Dit heeft echter wel tot enige vragen geleid in de afgelopen jaren.

Veranderingen in Europa

Er lijkt nu iets te gaan veranderen. Dat komt doordat het Europese hof uitspraak gaat doen over een prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie. De zaak is naar Europa gekomen omdat een fietser in Brugge werd aangereden door een auto. De fietser overleed uiteindelijk enkele maanden later. Dit leidde tot een discussie tussen twee verzekeraars. De vraag was of de fiets waarop de fietser zich voortbewoog nu eigenlijk als voertuig gezien moest worden of niet. Dit lijkt onbelangrijk, maar het is natuurlijk wel van belang om te bepalen wie in deze kwestie de zwakke weggebruiker is. Dit is dan ook wat uiteindelijk voor het vergoeden van de schade van belang zal zijn.

Geen verzekering meer nodig?

De uitspraak van het Europese hof houdt in dat de richtlijn over wat een fiets is, nu iets anders wordt dan hoe er in België over werd gedacht. In België wordt nu geen duidelijke aanwezig gegeven wat nu eigenlijk een motorvoertuig is. Gaat het dan bijvoorbeeld uitsluitend om mechanische kracht? Wanneer dit zo is, de voertuigen die deels door menskracht worden aangedreven, inclusief speed pedelecs, dus beter beschermd moeten worden. Zij zijn dan immers de zwakke weggebruikers en kunnen niet dezelfde schade berokkenen als bijvoorbeeld een auto of een vrachtwagen wel zou kunnen doen.

Read More
Kiezen tussen één of meerdere verzekeraars
Kiezen tussen één of meerdere verzekeraars
Leestijd: 2 minuten

Korting op bulkproducten is heel gebruikelijk. Veel mensen denken dus ook dat dit het geval is wanneer het om verzekeringen gaat. Wie meer verzekeringen bij dezelfde verzekeraar afsluit, zou dan voordeliger uit kunnen zijn. Het is echter uit onderzoek van Independer gebleken dat dit lang niet altijd het geval is. Het kan best slim zijn om toch ook te blijven vergelijken tussen verzekeraars en verzekeringen. In dit artikel worden de uitkomsten van het onderzoek besproken.

De manier van berekenen

Een belangrijke reden waarom de voordelen van het combineren van verzekeringen lang niet altijd opgaan, is dat de berekenmethode per verzekeraar sterk kan verschillen. De verzekeraars kunnen voor gelijke contracten toch verschillende prijzen rekenen. Dit heeft te maken met de methode die gekozen wordt, maar ook met de korting die erbij gegeven wordt. De korting kan dan echter wel weer betrekking hebben op het aantal verzekeringen dat bij dezelfde verzekeraar wordt afgesloten. Wie bijvoorbeeld een jaarlijkse full omnium-autoverzekering en een brandverzekering bij dezelfde verzekeraar afsluit, zo een premiereductie kunnen verwachten.

Mag je op korting rekenen?

Het is niet zo dat een nieuwe verzekering bij dezelfde verzekeraar toevoegen automatisch betekent dat je meer korting krijgt. Het is wel belangrijk dat je duidelijk maakt dat je al een contract bij deze verzekeraar hebt. Dit maakt het vragen naar korting wat gemakkelijker. Bovendien verschilt dit ook sterk per verzekeraar. Elke aanbieder voert een eigen beleid over het geven van korting en de omvang ervan. Dit is dus op zich al een reden om goed onderzoek naar de mogelijkheden te doen. Overigens blijkt uit het onderzoek dat een verzekering met korting niet perse ook de beste optie op de markt betekent. Daarnaast kan de korting slechts tijdelijk zijn, bijvoorbeeld een jaar.

De verschillen in de premies

Meer dan de helft van de Belgische bevolking is nog nooit van verzekeraar veranderd. Dit is vreemd, want het vergelijken van prijzen voor bijvoorbeeld de auto of in de supermarkt is heel gebruikelijk geworden in België. Als het om verzekeringen gaat, wordt dit echter veel minder gedaan. Het hernieuwen van het verzekeringscontract is heel normaal, terwijl er veel winst is te behalen. Daarbij moet wel aangetekend worden dat het onderzoek door een vergelijkingswebsite werd uitgevoerd. Dat er een belang bij vergelijken en overstappen is, is dus wel duidelijk. Dat neemt niet weg dat de premieverschillen wel kunnen oplopen tot 50 procent.

Kiezen voor meerdere verzekeraars

Door de uitkomsten van het onderzoek mag dus duidelijk zijn dat per situatie de keuze anders kan uitpakken. Het kan zo zijn dat de korting ervoor zorgt dat het afsluiten van meerdere verzekeringen bij een verzekeraar voor veel voordeel kan zorgen. Het is echter net zo goed mogelijk dat de premieverschillen zo groot zijn dat het beter is om verschillende verzekeraars voor verschillende verzekeringen aan te spreken. Het wordt daarom ook aangeraden om altijd eerst alle opties te vergelijken en niet alleen de afzonderlijke verzekeringen naast elkaar te leggen om de premies goed uit te kunnen zoeken.

Read More
Zo besparen Belgen op hun verzekeringen
Zo besparen Belgen op hun verzekeringen
Leestijd: 2 minuten

Verschillende onderzoeksbureaus hebben recentelijk onderzoek gedaan naar veranderingen in het uitgavenpatroon van Belgen. Daarbij is ook bekeken hoe er bespaard wordt op verzekeringen. Daarin is veel meer mogelijk dan veel consumenten denken. Wie kijkt naar de mogelijkheden zal ontdekken dat de kosten voor verzekeringen veel lager kunnen. Een gemiddeld Belgisch gezin is momenteel jaarlijks zo’n 2.046 euro aan verzekeringen kwijt. Dit hoeft echter niet zo te zijn, wie handig met de zaken omgaat. De volgende zaken worden vaak aangegrepen om minder kwijt te zijn.

Overzicht om keuzes te maken

Het is belangrijk om goed overzicht te hebben van de zaken. Wie dus een goede basis wil hebben, begint met het oplijsten van alle verzekeringen. Aan de hand daarvan kan je dan keuzes gaan maken. Je bekijkt wat je echt wilt verzekeren. Er zijn natuurlijk verplichte verzekeringen, zoals de burgerlijke aansprakelijkheid. Wie echter verder kijkt, ziet dat er ook allerlei verzekeringen tussen zitten die je uit eigen beweging hebt afgesloten. Sommige daarvan hebben uiteindelijk helemaal niet de waarde gehad die je toen dacht dat deze zouden hebben. Het kan dan slim zijn om ze op te zeggen en zonder deze verzekeringen verder te gaan.

Dubbele en overbodige verzekeringen

Er zijn veel verzekeringen die de nodige overlap vertonen. Dit betekent dus dat je meerdere keren verzekerd bent tegen hetzelfde risico. Je betaalt twee premies, maar kan maar één keer laten uitbetalen indien je in deze situatie komt. Dat betekent dus dat je hier iets aan moet doen. Denk bijvoorbeeld aan huishoudens met zowel een eigen hospitalisatieverzekering, als één die via de werkgever loopt. Ook verzekeringen met betrekking tot reizen zijn vaak dubbel. Denk daarnaast ook aan verzekeringen bij grote aankopen. Dit klinkt heel interessant, maar vaak zitten ze al in een meer algemene verzekering die je al hebt.

Vergelijken voor afsluiten

Het is natuurlijk ook mogelijk om op nieuwe verzekeringen te besparen. In dat geval is het goed om vergelijkingstools die je online kan vinden te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het vergelijken van de tarieven van de verschillende verzekeraars. Kijk echter wel ook naar de verschillen in dekking en de voorwaarden bij diverse verzekeraars. Ook is het goed om te kijken naar speciale deals, kortingen of bundels die mogelijk zijn. Daar is vaak ook het nodige mee te bereiken. Zo hoef je dus nooit te veel kwijt te zijn voor een verzekering.

Zelf de prijs beïnvloeden

Tot slot zijn er ook Belgen die zelf de prijs durven te beïnvloeden. Daarvoor kan je bijvoorbeeld een hoger eigen risico kiezen. Dit betekent wel dat je dus zelf meer van de kosten draagt wanneer je met schade te maken krijgt. Dit kan echter wel de kostprijs van je verzekering flink terugdringen. Een hele andere manier om de kosten omlaag te krijgen is door te onderhandelen. Er is vaak veel meer ruimte om de prijs lager te krijgen dan je denkt. Het is dus zeker mogelijk om bij een bank of verzekeringsagent de nodige korting te krijgen als consument.

Read More
De juist wijze van een e-bike verzekeren
De juist wijze van een e-bike verzekeren
Leestijd: 2 minuten

De elektrische fiets is steeds vaker op de Belgische wegen te zien. Dit betekent ook dat er meer risico’s zijn. De e-bike is bijvoorbeeld heel interessant voor de gemiddelde fietsendief. Het is dus ook belangrijk om deze op de juiste wijze te verzekeren. De verschillen in voorwaarden die je kent van andere fietsverzekeringen en autoverzekeringen, gelden ook voor de e-bike die je verzekert. Het is dus belangrijk om dit op de juiste wijze aan te pakken. Er zijn enkele zaken die volgens experts van belang zijn om in het oog te houden.

Voor korte of lange tijd?

De eerste vraag is of het beter is om voor een kortlopende of doorlopende fietsverzekering te gaan. De kortlopende duurt 1 tot 5 jaar. Je betaalt dan wel in één keer de gehele premie. Wordt de fiets in het begin van de looptijd gestolen, dan kost dat je meer dan op de wat langere termijn. Een doorlopende fietsverzekering is voor onbepaalde tijd en betaal je per maand. Het is wel zo dat je dan minimaal voor een jaar verzekerd moet zijn. Op enig moment kan je zelf bepalen of je de verzekering stopzet. Over enkele jaren uitgesmeerd zal deze verzekering wat duurder zijn dan de kortlopende.

Hoe zit het met de vergoeding?

Natuurlijk is het vooral belangrijk om te weten wat je vergoed krijgt. Je moet in ieder geval een goedgekeurd slot hebben, soms zelfs twee. Afhankelijk van je verzekering wordt de fiets gedurende de eerste 3 tot 5 jaar volledig vergoed. Het is ook mogelijk om accessoires, zoals fietscomputers en kinderzitjes hierin mee te verzekeren. Na 3 tot 5 jaar wordt de vergoeding wel flink lager. Dit kan dus ook een goed moment zijn om anders te verzekeren of het verzekeren volledig te stoppen. Let wel op de specifieke voorwaarden die in jouw polis zijn opgenomen.

Meer dan alleen diefstal

Het gaat je natuurlijk om meer dan alleen diefstal van de e-bike. Daarom is het goed om te weten dat verzekeraars meerdere pakketten te bieden hebben. Je kan dan denken aan dekking bij schade. Ook dekking bij ongevallen en rechtsbijstand is te krijgen. Daarnaast is het fijn om pechhulp te krijgen. Bedenk je dat het rijden op de e-bike heel anders is dan op de gewone fiets. Dit brengt dus ook hele andere potentiële problemen met zich mee. Daar wil je wel goed voor gedekt zijn.

De rol van je woonplaats

Tot slot is er nog de rol van de woonplaats. Hoe je verzekerd kan zijn en hoeveel het je gaat kosten hangt nu eenmaal ook af van waar je woont. Een e-bike verzekeren tegen de verschillende mogelijke problemen kost je in de grote steden van de randstad een stuk meer dan in een klein dorp in het Oosten van het land. Al kan het op sommige plekken in de grensstreek ook hoog oplopen. Juist omdat dit geliefde plekken zijn voor vakanties en hier dus veel kansen voor dieven liggen. Goed vergelijken is belangrijk.

Read More
Het nut van de familiale verzekering
Het nut van de familiale verzekering
Leestijd: 2 minuten

Het is vrij gebruikelijk in België om een familiale verzekering te hebben. Zo’n 80 procent van de Belgen heeft deze verzekering. De groep die deze niet heeft, denkt dat zonder kinderen en huisdieren deze geen nut heeft. Dit is echter niet het geval De verzekering dekt schade die in het privéleven onopzettelijk aan deren wordt berokkend. Dit geldt dus in alle gevallen, ook wanneer het om een huishouden zonder kinderen gaat. Wie deze verzekering dus niet heeft, zal het eigen vermogen moeten aanspreken om de schade te vergoeden.

Sterker in de schoenen staan

Het is belangrijk om te weten dat de familiale verzekering jou ook sterker in de schoenen laat staan. Zo is het bijvoorbeeld zo dat de fout moet worden aangetoond. Ook moet er een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade aan te tonen zijn. Is dit allemaal niet aan de orde, dan zal de betrokkene de schade zelf moeten betalen. Wanneer je echter niet verzekerd bent, dan zal je misschien eerder geld uit eigen vermogen storten om verdere problemen te voorkomen. Dit is dus eigenlijk een hele nadelige situatie te noemen.

De kosten in de hand houden

De kosten voor de familiale verzekering zijn goed in de hand te houden. Dit gaat om gemiddeld 100 euro per gezin, per jaar. Bovendien is door de FSMA een vergelijkstool gelanceerd. Daarin zijn de tien grote verzekeraars met elkaar te vergelijken. Dat betekent dus dat elke Belg onder elke omstandigheid de beste deal voor zichzelf kan vinden. De verzekering kan namelijk de werkelijke waarde van de materiële en lichamelijke schade terugbetalen. Bovendien is ook nog eens een wettelijk minimumbedrag verplicht. Dit allemaal samen biedt dus het nodige nut om toch de verzekering af te sluiten.

De dekking van de verzekering

Het fijne aan de familiale verzekering is dat alle personen die onder jouw dak wonen ermee verzekerd zijn. Dit hoeft dus niet alleen om eigen gezinsleden te gaan. Vang je iemand op, zoals een uitwisselingsstudent, dan kan die ook gedekt zijn. Mits dit bij de verzekeraar gemeld is. Hetzelfde geldt ook voor huisdieren. Wanneer die schaden berokkenen, dan kan dit ook gedekt worden. Ook hier zijn voldoende situaties voor te bedenken. Zelfs huispersoneel wordt vaak meegenomen in dit soort zaken. Zelfs vervoermiddelen en drones tellen mee in sommige familiale verzekeringen.

Voor iemand alleen

Het belangrijkste punt van aandacht is dat de familiale verzekering voor iedereen van toepassing kan zijn. Zelfs wanneer houw huishouden alleen uit jou bestaat en verder uit niets en niemand anders. Zelfs dan kan je met deze verzekering gedekt zijn wanneer je schade toebrengt aan andere of hun eigendommen. Laat de naam, familiale verzekering, je daar dus niet in foppen. Het is zeker de moeite waard om te bekijken op welke manier jij er voordeel van kan hebben om dit type verzekering af te sluiten. Wanneer je dit al gedaan hebt, dan kan de vergelijkingstool je inzicht geven in het soort verzekering dat voor jou de juiste optie is.

Read More
1 2 3 18