Overstroming vaker in verzekeringspakket te vinden
Leestijd: 2 minuten

De schade die aan woningen wordt toegebracht door toedoen van overstromingen, is steeds vaker in het pakket van woonverzekeraars te vinden. Het is dan wel zo dat er de nodige voorwaarden aan zitten. Wanneer je als inwoner op een plek woont waarvan bekend is dat de waterlast bovenmatig is, dan is het vaak zo dat de verzekeraar hier juist niet in mee gaat. Het is dus niet zo dat iedereen zomaar kan profiteren van de moderne blik die verzekeraars op het watergeweld hebben aangemeten.

Read More
Brandverzekeringen en droogte
Leestijd: 2 minuten

Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn. Daar zijn dan ook de nodige verschillende verzekeringen voor in het leven geroepen. Denk bijvoorbeeld aan de brandverzekering. Daarmee is te zorgen dat schade door brand bij jou gedekt wordt. Je hoeft daardoor niet in het geval van een kleine ramp bang te zijn dat je ook direct alles kwijt bent. Het is echter wel zo dat er ook een probleem is. Het is namelijk niet zo dat deze verzekering ook goed werkt wanneer er droogte in het spel is. Dit blijkt uit een praktijkstudie.

Read More
Belg heeft 7 verzekeringen of meer
Leestijd: 2 minuten

Verzekeren is belangrijk voor de gemiddelde de Belg. Zo blijkt uit onderzoek dat meer dan de helft tenminste 7 verschillende verzekeringen heeft afgesloten. Een deel heeft er zelfs nog meer. Dit blijkt uit een marktonderzoek dat in opdracht van verzekeraars is uitgevoerd. Wanneer het aantal op 5 verzekeringen wordt gesteld, dan blijkt dat dit zelfs voor driekwart van de Belgen geldt. De brandverzekering is door bijna 90 procent van de landgenoten afgesloten. Het beschermen van de woning wordt als de belangrijkste reden aangedragen. Daarnaast vallen ook andere zaken op. Dit is interessant om te zien.

Read More
Cyberverzekering steeds meer vanzelfsprekend in België
Leestijd: 2 minuten

Cyberproblematiek wordt steeds groter in de wereld. Ook in België worden steeds meer cyberaanvallen gepleegd. Dat is voor verzekeringsmaatschappijen ook reden om meet met cyberpolissen te doen. Tegelijkertijd is er ook een duidelijke ontwikkeling te zien in de manier waarop deze polissen in elkaar steken. De voorwaarden voor Belgen worden bijvoorbeeld ook steeds strenger. Aan de andere kant wordt bijvoorbeeld door Belgische bedrijven al gesteld dat een cyberverzekering net zo vanzelfsprekend is als een brandverzekering. Het is belangrijk om eens te bekijken wat dit precies gaat betekenen in de komende tijd.

Read More
Verzekeraar gaat samenwerking aan voor pechverhelping
Leestijd: 2 minuten

Om de pechverhelping beter te laten verlopen kan een verzekeringnemer van Belfius Insurance voortaan rekenen op de hulp van Europ Assistance. Dat geldt ook voor de verzekeringsnemers die zich bij DVV hebben aangesloten. Daardoor wordt het gemakkelijker om toegang te krijgen tot de juiste hulp en specialisten op het moment dat dit nodig is. Daarmee moet het ook gemakkelijker worden om snel te zorgen dat de nood verholpen wordt op het moment dat dit optreedt. Er is op deze manier veel sneller en gerichter te zorgen dat de zaken goed op orde komen.

Read More
Voorkomen dat de hospitalisatieverzekering flink duurder wordt?
Voorkomen dat de hospitalisatieverzekering flink duurder wordt?
Leestijd: 2 minuten

Wie handig naar de mogelijkheden kijkt, kan voorkomen dat de hospitalisatieverzekering flink duurder wordt. Er zijn namelijk allerlei manieren waarop de torenhoge premies vermeden kunnen worden. Bijvoorbeeld door van een collectieve naar een individuele verzekering over te stappen. Daarvoor is een wachtpolis afsluiten dan ook een slimme zet. Die moet wel zelf betaald worden, maar kan wel ook het nodige opleveren. Het is zeker ook slim om al deze zaken eens goed te bekijken. Dit geeft inzichten die de nodige besparingen opleveren die van grote waarde kunnen zijn. Let op het volgende.

Read More
Mogelijkheden voor goedkopere autoverzekeringen zijn groter dan gedacht
Leestijd: 2 minuten

De mogelijkheden om de autoverzekering goedkoper te maken, zijn veel groter dan velen denken. Dat komt omdat uit onderzoek blijkt dat één op de vier Belgen na het aangaan van de verzekering nooit meer de premie bekijkt. Eén op de drie laat hier lange tijd overheen gaan voor er nog eens naar gekeken wordt. Terwijl er juist veel mogelijkheden zijn. Mede ook omdat de verschillende verzekeraars flink met elkaar aan het concurreren zijn op het gebied van autoverzekeringen. Daardoor zou juist het in de gaten houden van de premie veel kunnen betekenen.

Read More
Vooral Belgische bedrijven moeten meer betalen aan verzekeringen
Vooral Belgische bedrijven moeten meer betalen aan verzekeringen
Leestijd: 2 minuten

De eerste onderzoeken wijzen erop dat vooral Belgische bedrijven volgend jaar meer gaan betalen aan verzekeringen. Dit heeft een opvallende oorzaak. Doordat op andere plekken op de wereld zich meer problemen zoals natuurrampen zich voordoen, is het dus ook zo dat ook in België door bedrijven meer betaald moet worden om de zaken goed te kunnen verzekeren. Als voorbeeld wordt de brandverzekering aangehaald. Dit maakt het belangrijk voor ondernemers om alvast goed inzicht op te doen in wat er gaat veranderen. Daarop is dan alvast in te spelen.

Read More
De rol van een hospitalisatieverzekering bij een bevalling
De rol van een hospitalisatieverzekering bij een bevalling
Leestijd: 2 minuten

Zwangerschap en bevallingen zijn ook een belangrijk onderdeel van de hospitalisatieverzekering. De ziekenhuiskosten kunnen hier immers ongemerkt flink bij oplopen. Het is dan fijn om hier goed voor verzekerd te zijn. Daarbij hoeft het ook niet uit te maken of je thuis bevalt, of toch ervoor kiest om naar het ziekenhuis te gaan. Het is slechts belangrijk om dit allemaal op tijd met de verzekering te verzorgen. Het is dan zeker ook goed om eens te kijken welke mogelijkheden er allemaal liggen. Er is namelijk veel meer mogelijk dan je denkt.

Zorgen voor een goede kamer

Er zijn verschillende mogelijkheden als het om kamers gaat tijdens je ziekenhuisopname. Zo zijn er de eenpersoons- en de tweepersoonskamers. Daarnaast is er ook de gemeenschappelijke kamer. De keuze die je voor ogen hebt, is belangrijk met het oog op het soort hospitalisatieverzekering dat je moet afsluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de integrale terugbetaling van de kosten die je gemaakt hebt voor de kamer. De eenpersoonskamer geniet vaak de voorkeur. Al komen hier vaak wel veel specifieke extra kosten bij kijken. Het is dus zeker ook zaak om dit allemaal goed af te dichten met de verzekering.

Volledige dekking van nazorg

Het is ook goed om te weten dat er veel mogelijkheden zijn om de kosten van de nazorg van zwangerschap en bevalling te dekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten voor en na de bevalling die je bij een kinesist maakt. Dit is in grote mate van belang. De artsen schrijven dit dan ook vaak voor. In de maand voor de bevalling en de drie erna kan je veel beurten vergoed krijgen. Soms zijn deze periodes zelfs langer. Dat geldt ook voor de consultaties die je bij een gynaecoloog doet. Dit is per hospitalisatieverzekering apart geregeld.

De zaken met betrekking tot kraamzorg

Wanneer je de bevalling eenmaal achter de rug hebt, dan begint de kraamzorg. Daar is zelfs op dagelijkse basis sprake van. Daar zullen ook veel kosten mee gemaakt worden. Je hebt daar dan ook echte specialisten voor nodig hebben. Deze helpen je met allerlei taken, niet alleen met de baby, maar ook in het huishouden. Het is dan juist ook fijn wanneer hier in een bepaalde mate de kosten voor worden gedekt. Dat maakt het juist ook belangrijk om de goede hospitalisatieverzekering uit te kiezen. Zo haal je er alles uit in de eerste periode na de bevalling.

Regelingen bij thuisbevallingen

Niet alleen de ziekenhuisbevallingen en alle hulp die daarbij komt kijken wordt gedekt met een goede hospitalisatieverzekering. Er zijn ook steeds meer goede verzekeraars die oog hebben voor wat er nodig is bij een thuisbevalling. Daarmee zijn honderden euro’s aan kosten te dekken. De verzekeraars bieden vaak verschillende pakketten. Waarbij het ene pakket zich meer richt op het ziekenhuis, terwijl het andere pakket goed geschikt is voor thuis. Het is dus altijd van belang om dit goed bijtijds te regelen. Zo kan je zonder zorgen de bevalling in als moeder.

Read More
Goedkopere autoverzekering? Ga niet scheiden!
Goedkopere autoverzekering? Ga niet scheiden!
Leestijd: 2 minuten

Als het gaat om een autoverzekering, dan kunnen wel heel veel factoren invloed hebben op de hoogte van de premie. Wat je misschien niet wist, is dat zelfs een echtscheiding daarin een grote rol speelt.

Read More
1 2 3 16