Nieuwe verzekering in de lift: Gewaarborgd Wonen

Nieuwe verzekering in de lift: Gewaarborgd Wonen
Nieuwe verzekering in de lift: Gewaarborgd Wonen
Leestijd: 2 minuten

Begin deze maand publiceerde de Vlaamse overheid het cijfer dat al meer dan 6.300 gezinnen dit jaar een verzekering ‘Gewaarborgd Wonen’ afsloten. Dat aantal is het dubbel van het aantal verzekerden gedurende de eerste helft van vorig jaar. In totaal beschikken nu al 25.000 Vlaamse gezinnen over een dergelijke verzekering.

Wat is de verzekering ‘Gewaarborgd Wonen’ en wie kan het aanvragen?

De verzekering ‘Gewaarborgd Wonen’ is een gratis verzekering op initiatief van de Vlaamse overheid. De verzekerde betaalt dus geen enkele cent voor de verzekering, maar kan wel rekenen op steun en een tegemoetkoming wanneer het verzekerd risico zich voor doet. ‘Gewaarborgd Wonen’ loopt over een periode van tien jaar. Wordt de verzekerde tijdens deze periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wegens ziekte, dan neemt de verzekering met inachtneming van een wachtperiode de verdere aflossing van de hypothecaire lening gedurende drie jaar op zich. De tegemoetkoming schommelt tussen de 500 en 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro wordt enkel toegekend aan gezinnen die een woning hebben waarvan het energiecertificaat E70 bedraagt en daarnaast onder een bepaald netto belastbaar inkomen verkeren. In tegenstelling tot klassieke verzekeringen waar de premie wordt uitgekeerd aan de verzekerde, wordt de tegemoetkoming van ‘Gewaarborgd Wonen’ rechtstreeks uitgekeerd aan de kredietinstelling van de hypothecaire lening.

Verzekering Gewaarborgd WonenUit cijfers van de Vlaamse Overheid blijkt nu dat tijdens de eerste zes maanden van 2013, ruim dubbel zoveel personen een dergelijke verzekering aanvroegen dan gedurende diezelfde periode in 2012. Volgens Minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) is dat een goed signaal. “Een goeie evolutie maar we willen nog meer mensen bereiken. De afbetaling van de woning is voor de meeste Vlamingen de zwaarste maandelijkse kost. Wanneer ze dan plots ziek worden of buiten hun wil om hun baan verliezen, weegt die kost extra zwaar op het gezinsbudget. Op zulke momenten hebben mensen nood aan ondersteuning”, aldus de Minister. De groei zou vooral te wijten zijn aan nieuwe reclame-initiatieven om de verzekering bekend te maken bij het grote publiek. Daarnaast is vooral de inbreng van KBC van belang geweest. Elke ontlener die bij KBC een hypothecaire lening aangaat, krijgt van de bank automatisch een aanbod om in te gaan op de verzekering ‘Gewaarborgd Wonen’.

Related Posts