Motorverzekering Vergelijken

Kies de juiste Motorverzekering

Als beginnende of ervaren motard op zoek naar een motorverzekering? Dan doe je er goed aan om aan motorverzekering vergelijken te doen op de verzekeringsmarkt. Vergelijk hier de verschillende motorverzekeringen en sluit deze direct online af.

VerzekeraarFormules
DVV MotorverzekeringDVV Motorverzekering

Bekijk aanbod >
- Motor BA
Simuleer gratis >

Een moto hebben en mee kunnen touren is een droom, maar een kwetsbare en kostbare droom wanneer je de pech hebt van een ongeval. Motards zijn veel kwetsbaarder dan autobestuurders in het verkeer. Tel maar bijvoorbeeld eens het aantal dodelijke slachtoffers statisch per duizend: jammer genoeg pieken motards in vergelijking met autobestuurders. Uit bovenvermelde tekst kan je dus afleiden dat een motorverzekering hebben, een absolute must is.

Motorverzekering vergelijkenNet als bij een autoverzekering is er geen één echte vaste motorverzekering. Iedere bestuurder van een motorrijtuig dat op de openbare weg rijdt (of het nu gaat om een auto of motor) is verplicht een verzekering BA (Burgerlijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Eventueel kan elke bestuurder nog vrijblijvend een aanvullende motorverzekering afsluiten. Omdat deze verzekering niet verplicht is en bij elke verzekeraar een andere dekking heeft, worden de motorverzekering BA en optionele motorverzekering afzonderlijk behandeld.

Motorverzekering Vergelijken

1. Motorverzekering BA

De BA-verzekeraar zal tussenkomen wanner vaststaat dat een door hem gedekt persoon een ongeval heeft veroorzaakt. De verzekeraar zal enkel tussenkomen voor de schade die derden door de verzekerde (of één van zijn gerechtigden) heeft geleden. In principe heeft het slachtoffer recht op een volledig herstel van de schade. Overeenkomstig het gemeen recht (met zijn artikel 1382 BW) moet het slachtoffer aantonen dat hij schade heeft geleden (bv. blikschade, een lichamelijk letsel), de fout van de verzekerde (fout in de zin van een gedraging die een normaal zorgvuldig en bedachtzaam persoon nooit zou hebben begaan) en een oorzakelijk verband tussen deze twee factoren. Vanaf dat het slachtoffer deze drie componenten kan aantonen, heeft hij recht op een volledig schadeherstel. De goederen zullen hersteld of vervangen worden naar hun oorspronkelijke staat, medische kosten en zorgen van de slachtoffers worden betaald en ook intresten vanaf de datum van het voorval worden vergoed.

Belangrijk: de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid komt niet tussen in de eigen gelegen schade. Daarvoor moet de verzekerde een omnium- of andere aanvullende verzekering afsluiten.
De verzekeraar BA zal zowel dekking geven in België, als in andere landen op de groene kaart vermeld. Dit op eender welk moment van de dag en het jaar.

2. Aanvullende motorverzekering

a) Omnium motorverzekering, allrisk motorverzekering of motorverzekering plus

Gemeenschappelijk aan al deze motorverzekeringen is dat verzekeraar niet alleen de lichamelijke en materiële schade dekt van de slachtoffers van het ongeval (wanneer jij dus als bestuurder in fout bent), maar ook de eigen geleden schade. De allrisk motorverzekering zal zowel de eigen lichamelijke schade door bijvoorbeeld een valpartij dekken, als de schade aan eigen materialen. De kostprijs van een nieuwe motorhelm, -jas, stel –laarzen, -broek en –handschoenen loopt immers snel op.

De personen gedekt door deze verzekering zijn zowel de verzekerde in zijn hoedanigheid als bestuurder als zijn gerechtigden. Bepaalde motorverzekeraars geven bovendien ook dekking aan alle bestuurders die met toestemming van de verzekerde diens motor besturen (familieleden, buren, vrienden,…). Belangrijk is wel dat de bestuurder van het motorrijtuig over een motorrijbewijs moet beschikken. Deze optie is niet aanwezig in elke aanvullende motorverzekering. Vergeet dus motorverzekering vergelijken niet te doen wanneer je twee verzekeraars raadpleegt rond een allrisk verzekering.

b) Diefstal- en brandverzekering

Deze aanvullende verzekering zal tussenkomen wanneer het motorrijtuig gestolen wordt, of vernietigd raakt door brand. Bepaalde verzekeraars eisen een verplicht antidiefstalsysteem, andere verzekeraar eisen deze dan weer niet. Motorverzekering vergelijken is dus een must.

c) Rechtsbijstand verzekering

Deze aanvullende verzekering zal dekking geven voor alle juridische kosten ten gevolge van het motorgebruik. Bijvoorbeeld voor de overtreding van wetten en reglementen, doodslag ten gevolgen van een ongeval, of om zelf een schadevergoeding te verkrijgen van de schade verwekkende partij. De kosten van bijvoorbeeld een advocaat of gerechtsdeskundige kunnen immers al snel in de duizenden euro’s oplopen. Bepaalde verzekeraars werken met forfaitaire maxima, terwijl andere verzekeraars werkelijk alle kosten dekken.

Opmerking: beschik je zowel over een wagen als motor? Pols dan eens als verzekerde naar de voordelen van het combineren van een auto- en motorverzekering. Wanneer je bij eenzelfde verzekeraar meerdere polissen afsluit, zul je vaak gunstigere tarieven en clausules voorgeschoteld krijgen dan wanneer je elke verzekering afzonderlijk afsluit. Gelet op de economische crisis anno 2013 kan elke cent tellen.