Leerkrachten verzekeren zich massaal tegen nieuwe schooljaar

Leerkrachten verzekeren zich massaal tegen nieuwe schooljaar
Leerkrachten verzekeren zich massaal tegen nieuwe schooljaar
Leestijd: 2 minuten

Op basis van de cijfers van verzekeraar Ethias Verzekering blijkt dat maar liefst 38.764 leerkrachten inmiddels een persoonlijke verzekering hebben afgesloten voor het schooljaar 2014-2015. Op die manier hopen de leerkrachten zich te beschermen tegen schade en diefstal van hun schoolmateriaal.

Volgens Ethias zou het gaan om een nieuw record. En dat aantal zou de komende weken alleen nog maar toenemen. Veel leerkrachten verzekeren zich immers maar in de loop van de eerste weken van het schooljaar. Naast mogelijke schade en diefstal van schoolmateriaal, komt de verzekeraar persoonlijke verzekering ook tussen voor mogelijke gerechtskosten. Steeds meer leerlingen en hun ouders vechten anno 2014 hun schoolresultaten aan. Een feit waarvoor de gewone schoolpolis niet tussen komt. Een afzonderlijke verzekering voor gerechtskosten buiten schoolresultaten is echter veelal niet nodig. In principe zijn ze daar al door verzekerd door de school zelf.

Ben ik Verzekerd?

Willy Bombeek van de Katholieke Onderwijskoepel raadt leerkrachten aan eerst bij de directie te informeren alvorens ze zich verzekeren. “Het is belangrijk dat een personeelslid bij zijn directie langsgaat om te horen: hoe zit dat nu met mij? Ben ik verzekerd? In plaats van een afzonderlijke verzekering te sluiten, en eventueel dubbel verzekerd te zijn,” aldus de man.School

Leerkrachten en aansprakelijkheid

Daarmee kan de link gelegd worden met de aansprakelijkheid van scholen. Elk schooljaar gebeuren er vele duizenden ongevallen op de speelplaats en in klassen. Wat als een leerling een blijvend letsel aan het voorval over houdt, of nog slechter komt te overlijden? Biedt de klassieke schoolpolis dan dekking? Bij een latere gerechtelijke procedure zal de rechter toetsen of de leerkracht alle mogelijke veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen en of hij/zij al dan niet in de fout ging. Ook de school gaat niet altijd vrijuit. Bij mogelijke ongevallen zal nagegaan worden of zij als werkgever niet te kort geschoten heeft aan haar verplichtingen. Ten slotte kan ook de leerling zelf (deels) aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen. Wanneer de leerling enige maturiteit en leeftijd heeft opgebouwd, en desondanks onverantwoord gedrag vertoond, kan hij een deel van de aansprakelijkheid toegeschoven krijgen. Het feit dat een leerkracht aansprakelijk gesteld wordt voor een ongeval wil niet perse zeggen dat hij/zij moet opdraaien voor de financiële gevolgen. Op basis van de lastgevingsleer in het Belgisch recht kan een lasthebber slechts aansprakelijk worden gesteld voor een opzettelijke fout, zware fout, of zijn vaak voorkomende lichte fout. Een zware bewijslast waaraan moeilijk voldaan wordt, en bijgevolg leerkrachten vrijuit gaan.

Related Posts