Kosten van ziekenhuisopname zelf dragen of hospitalisatie?

Kosten van ziekenhuisopname zelf dragen of hospitalisatie?
Kosten van ziekenhuisopname zelf dragen of hospitalisatie?
Leestijd: 2 minuten

Uit onderzoek blijkt dat één op de zeven Belgen jaarlijks wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een ongeval, ziekte of bevalling. Dient men als patiënt zelf al deze kosten te betalen, of bieden de mutualiteit en hospitalisatieverzekering redding?

Verschillende kosten bij ziekenhuisopname

Wanneer men met een ongeval, ziekte of bevalling wordt opgenomen in het ziekenhuis, zal men met verschillende kosten geconfronteerd worden. Dit kostenplaatje omvat de volgende elementen:

  • Dagprijs voor verpleging. Deze dagprijs omvat het verblijf, de maaltijden en verzorging ter plaatse. Als patiënt moet men daarbij alleen instaan voor een forfaitair deel van deze dagprijs. Het grote deel wordt immers vergoed door het ziekenfonds. Als doorsnee patiënt betaalt men bv. € 42,58 per dag, en vanaf de tweede dag € 15,31.De prijs per dag daalt met andere woorden naargelang men langer gehospitaliseerd is.
  • Kosten van geneesmiddelen. Geneesmiddelen die men in het ziekenhuis dient te ontvangen, worden vergoed door de Belgische wettelijke ziekteverzekering. Daarvoor betaalt men als patiënt standaard een forfait van € 0,62 per dag hospitalisatie. De mutualiteit of ziekenfonds vergoedt het restgedeelte van de kostprijs. Opgelet: bepaalde geneesmiddelen, bv. bij kankerbestrijding, worden niet vergoed door de wettelijke ziekteverzekering. Ook een mutualiteit zal daarbij niet tussenkomen. Bijgevolg zal men zelf deze geneesmiddelen dienen te bekostigen, of een hospitalisatieverzekering afsluiten die bijkomende geneesmiddelen dekt.
  • Honoraria van artsen. In het ziekenhuis is men meestal niet om uit te rusten. In het ziekenhuis worden meerdere (specialistische) onderzoeken uitgevoerd, in een poging de patiënt zo snel mogelijk te genezen. De mutualiteit zal daarbij het overgrote merendeel van de honoraria voor haar rekening nemen. Het remgeld is voor eigen rekening of de hospitalisatieverzekering.

Wat met extra’s?

Extra’s of de zogenaamde “supplementen” die men als patiënt zou wensen, zullen niet standaard vergoed worden door de wettelijke ziekteverzekering. Wie als koppel graag in een éénpersoonskamer zou wensen te bevallen, kan daardoor geconfronteerd worden met een hoge eigen bijdrage. Voor een klassieke bevalling in een tweepersoonskamer betaalt men bv. zelf gemiddeld € 242. Wie de voorkeur geeft aan een rustige bevalling en alleen op de kamer wenst te vertoeven, betaalt daarvoor € 300 aan eenpersoonssupplementen, € 800 honorariasupplementen en € 180 aan diverse kosten extra. Een bevalling in een eenpersoonskamer komt dus op een goede € 1.500, of € 1.300 meer dan een klassieke bevalling.

Gelukkig dekt een aanvullende hospitalisatieverzekering doorgaans wel deze supplementen. Zoals hierboven vermeld, kunnen ook geneesmiddelen die niet gedekt worden door de wettelijke ziekteverzekering ten laste genomen worden door de hospitalisatieverzekering. Het kiezen van een goede hospitalisatieverzekering, aangepast aan de eigen noden, kan dus zorgen voor een besparing van vele duizenden euro’s!

Hoe de beste hospitalisatieverzekering achterhalen?

Wanneer men als patiënt regelmatig opgenomen wordt in het ziekenhuis, kan het aanbevolen zijn een aanvullende hospitalisatieverzekering af te sluiten. Via volgende elementen achterhaal je de beste hospitalisatieverzekering:

Dekking van de eenpersoons- en honorariasupplementen. Komt de verzekeraar tussen voor deze supplementen?

  • Wachttijd. Bepaalde hospitalisatieverzekeringen stellen een wachtperiode in tussen de datum van het afsluiten van de verzekering en het ogenblik waarop men voor het eerst van de hospitalisatieverzekering kan gebruik maken. Hospitalisatieverzekeringen trachten op die manier te vermijden dat patiënten bewust bij een geplande ingreep of bevalling een hospitalisatieverzekering zouden afsluiten.
  • Beperking in tijd of bedrag. Stelt de hospitalisatieverzekering een maximumbedrag voorop dat jaarlijks ten gevolge van hospitalisatie niet kan overschreden worden? Beperkt de verzekering bepaalde diensten, zoals bv. revalidatie en geriatrie in tijd?
  • Dekking van ambulante kosten. Deze kosten omhelzen alle uitgaven van bv. doktersbezoeken en geneesmiddelen die men buiten de hospitalisatie zou maken.
  • Dekking van geest- en psychische stoornissen.
Related Posts