Kiezen voor hospitalisatieverzekering of cash loon?

Kiezen voor hospitalisatieverzekering of cash loon?
Kiezen voor hospitalisatieverzekering of cash loon?
Leestijd: 2 minuten

 

Wanneer men als werknemer werkt voor een (groter) bedrijf, zal men wellicht al van de term ‘extralegale voordelen’ hebben gehoord. Dit zijn voordelen, zoals bv. een bedrijfswagen, groepsverzekering of hospitalisatieverzekering, die naast het loon in geld worden toegekend. Specifiek wat betreft de hospitalisatieverzekering, is het daarbij altijd voordelig om te kiezen voor de hospitalisatieverzekering via het werk? Of loont soms de keuze voor cash loon?

Hospitalisatieverzekering via het werk

Uit recent onderzoek blijkt dat 75 à 80% van de werknemers in België gedekt is door een collectieve hospitalisatieverzekering. Niet alleen vormt het voor werkgevers een manier om nieuw talent aan te trekken of te behouden. Het is daarnaast een aantrekkelijke manier van belonen. De werknemer houdt netto gezien meer over bij extralegale voordelen dan bij extra brutoloon. Bij cash loon gaat circa 50% van het brutobedrag naar sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Ook de werkgever moet met minder geld over de brug komen, aangezien op brutoloon hogere RSZ-bijdragen moeten betaald worden. Tot slot geldt het voordeel dat de voorwaarden collectief worden vastgesteld voor de werkgever. De hospitalisatieverzekeraar bepaalt m.a.w. een (wellicht voordelige) prijs voor alle werknemers, ongeacht de gezondheidstoestand van 1 werknemer.

Wat bespaar ik met een professionele hospitalisatieverzekering?

Door te kiezen voor een hospitalisatieverzekering via het werk spaart men de premie uit. De kostprijs van deze premie wordt bepaald door verschillende factoren, zoals o.a. de leeftijd, de gezondheidstoestand, het aantal personen ten laste en de voorwaarden van de dekking. Gemiddeld genomen bedraagt de maandelijkse premie voor een 30-jarige 30 EUR. Rekent men dit uit op jaarbasis, dan komt men uit op 360 EUR die men zelf niet moet betalen.

Wat dekt de hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering vormt een aanvulling op de wettelijke ziekteverzekering. Kosten die m.a.w. via het ziekenfonds niet worden terugbetaald, worden wel vergoed door de hospitalisatieverzekeraar. De concrete dekking verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en kan volgende elementen bevatten:

  • De medische en paramedische kosten van een verblijf in het ziekenhuis. De meeste verzekeraars dekken ook dagopnames. Afhankelijk van de voorwaarden kan dit zowel een hospitalisatie in België als in het buitenland zijn.
  • De ambulante kosten vóór en na de hospitalisatie. Wanneer men bv. vóór de opname nog een raadpleging, radiografie of geneesmiddelen nodig zou hebben gehad, worden deze terugbetaald door de verzekeraar.
  • Behandelingskosten van ernstige ziekten, zoals bv. kanker, leukemie en Parkinson.
  • De kosten van thuisverpleging na een opname in het ziekenhuis.

Individuele hospitalisatieverzekering

Heeft men niet het geluk om een collectieve hospitalisatieverzekering via de werkgever te ontvangen? Dan heeft men nog steeds de mogelijkheid om individueel een hospitalisatieverzekering af te sluiten. Hierdoor contracteert men zelf rechtstreeks met een verzekeraar of ziekenfonds. Via Simpel.be ontdek je een praktisch overzicht van methodes om hospitalisatieverzekeringen te vergelijken.

Related Posts