Is een kilometerverzekering iets voor mij?

Is een kilometerverzekering iets voor mij?
Is een kilometerverzekering iets voor mij?
Leestijd: 3 minuten

Wie op internet zoekt naar een autoverzekering voor een nieuwe auto of tweedehandswagen, zal wellicht de keuze hebben tussen een klassieke autoverzekering of autoverzekering per kilometer. Is één van beide keuzes steeds voordeliger? En hoe wordt gecontroleerd hoeveel kilometer men werkelijk aflegt?

Wat is een kilometerverzekering?

Is een kilometerverzekering iets voor mij?Een kilometerverzekering of autoverzekering per kilometer is een verzekering waarbij de premie van de autoverzekering afhankelijk is van het aantal kilometers dat men werkelijk tijdens het jaar aflegt. Door een kilometerverzekering aan te bieden, beperken autoverzekeraars hun risico en daalt de premie mee. Een verzekerde kan immers enkel een ongeval en schade berokkenen tijdens het aantal afgelegde kilometers. Bij een klassieke autoverzekering kunnen verzekerden onbeperkt rondtoeren en lopen ze dus meer kans op een ongeval.

Voor wie is een autoverzekering per kilometer interessant?

Een kilometerverzekering is vooral aanbevolen voor verzekerden die relatief weinig kilometers afleggen, bv. wanneer men de auto enkel gebruikt voor boodschappen of als tweede auto. Toch kan een kilometerverzekering ook voor verzekerden met veel kilometers op een jaar, zoals bv. 25.000 of 30.000 kilometer, interessant zijn. Veel zal afhankelijk zijn van de voorwaarden die men bij de individuele verzekeraars kan verkrijgen.

Werking kilometerverzekering

Bij elke kilometerverzekering dient men op voorhand aan te geven hoeveel kilometer men dat jaar denkt af te leggen. Wanneer men minder kilometers dan het geschatte aantal aflegt, krijgt men het verschil van de autoverzekeraar terug. Legt men daartegenover meer kilometers af? Dan moet men bijbetalen.

Op het einde van de verzekeringsperiode (in principe 1 jaar) wordt de kilometerstand gecontroleerd en wordt vastgesteld of men terugkrijgt of moet bijbetalen. Andere verzekeringsmaatschappijen, zoals Ethias, Touring, Argenta, P&V en Generali, werken met een vastgesteld aantal kilometers, zoals bv. 8.000, 10.000 of 15.000 kilometer. Bij deze autoverzekeringen ontvangt men bij aanvang van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid of BA een korting op de gewone prijs. Wanneer men het maximumaantal kilometers naleeft, behoudt men de overeengekomen prijs. Indien men toch meer kilometers zou afgelegd hebben, zal men het verschil tussen de voordeelprijs en de gewone prijs moeten bijbetalen.

Autoverzekeringen per kilometer zijn er niet enkel voor BA-formules. Zo bieden verschillende verzekeraars ook een BA met kleine omnium of BA met grote omnium aan.

Hoe controleert de autoverzekeraar hoeveel kilometers ik afleg?

Bij elke autoverzekering per kilometer zal men bij aanvang van het verzekeringscontract een formulier moeten invullen met de huidige kilometerstand. Op het einde van de verzekeringsperiode zal de verzekeraar vragen om opnieuw de kilometerstand door te geven. Het is mogelijk dat de autoverzekeraar tijdens de verzekeringsperiode vraagt om regelmatig de huidige kilometerstand in te geven. De autoverzekeraar volgt daardoor op of het aantal kilometers realistisch stijgt.

Wanneer men een ongeval tijdens de verzekering zou hebben én men meer kilometers zou afgelegd hebben dan steeds doorgegeven (bv. wanneer men jaar na jaar verklaart weinig kilometers te rijden, terwijl dit in werkelijkheid 10.000 kilometer is), kan de verzekeraar de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst inroepen. Belangrijk daarbij is dat het dan gaat om opzettelijk verzwijgen van informatie betreffende het risico. De autoverzekeraar zal dan de mogelijkheid hebben om zijn prestaties te verminderen naar verhouding tussen (i) de premie die hij nu heeft toegepast en (ii) de premie die hij zou hebben toegepast voor het werkelijke risico. In worst case kan de verzekeraar argumenteren dat hij nooit zou gecontracteerd hebben met de verzekeringsnemer, en dient hij enkel de reeds betaalde premies terug te betalen. Probeer dus steeds een realistische schatting te maken van het aantal kilometers dat je dat jaar zal afleggen en vermijd in elk geval om te liegen bij aanvang van het verzekeringscontract.

Ook op Simpel.be vind je een heleboel informatie omtrent autoverzekering vergelijken en kilometerverzekeringen in het bijzonder. Mocht je vinden dat je écht te veel voor je autoverzekering betaalt, kan je de huidige overeenkomst steeds beëindigen en een nieuwe afsluiten.

Related Posts