Individuele levensverzekering krijgt zwaar te verduren

Individuele levensverzekering krijgt zwaar te verduren
Individuele levensverzekering krijgt zwaar te verduren
Leestijd: 2 minuten

De verhoging van de taks op individuele levensverzekering heeft een flinke impact gehad op het aantal afgesloten levensverzekeringen. De federale regering voerde begin 2013 de verhoging in als bron van extra inkomsten, met een abrupte daling tot gevolg. Zo meldt althans verzekeringsfederatie Assuralia.

De oorspronkelijke taks op individuele levensverzekeringen dateert van 2006Individuele levensverzekering krijgt zwaar te verduren. Toen was al merkbaar dat een verhoging, aldus invoering, van de taks tot een directe daling leidde van het aantal afgesloten verzekeringscontracten van dergelijke aard. Tussen 2006 en 2013 heeft het aantal individuele levensverzekeringen nooit het aantal behaald als voor 2006. Eind 2012 was er wel een korte opstoot van het aantal verzekeringscontracten “individueel leven”, aangezien per 2013 de verhoging zou doorgeschoven worden naar nieuwe contractanten.

Federale taks

Begin 2013 besloot de federale regering de taks te verhogen van verzekeringsproducten individueel leven van 1,2 naar 2 procent. Gevolg: de premie-inkomens voor de tak daalden van 21,47 naar 16,55 miljard euro. Een verschuiving van iets meer dan 22 procent. “De regering Di Rupo dacht extra inkomsten te kunnen halen uit een verhoging van de taks op individuele levensverzekeringen. Dat in combinatie met de lage rente heeft consumenten echter doen afzien van het sluiten van een levensverzekering”, aldus woordvoerder Wauthier Robyns van Assuralia. “Men had dat beter niet gedaan, want de maatregel was een slag in het water, behalve dan dat de verzekeraars een derde van de omzet op individuele levensverzekeringen zien verdwijnen.”

Niet alleen de directe omzet van verzekeraars werd beïnvloed door de verhoging, ook het marktaandeel van veel verzekeraars leed onder de verhoging. Verschillende verzekeraars zoals AG Insurance, KBC, Axa en Ethias halen een groot deel van hun omzet immers uit individuele levensverzekeringen. Verzekeraar AG Insurance blijft marktleider (21,4 procent marktaandeel algemeen, 24,9 procent bij levensverzekeringen) op de verzekeringsmarkt. Axa en Ethias stijgen op de ranking qua verzekeringen en bekleden nu de plekken twee en drie. KBC kreeg flinke klappen door verhoging van de taks. Hun globale marktaandeel daalde van 14,8 procent in 2012 naar 8,7 procent in 2014. Op vlak van levensverzekeringen daalde het van 18,2 naar 9 procent. Het blijft dan ook de vraag of de federale regeling door de verhoging de verwachte inkomsten ophalen. Een andere impact van de dalende omzet van verzekeraars is de daling op de beleggingsmarkt van Belgische staatsobligaties. Verzekeraars, standaard één van de grootste beleggers in beleggen in Belgische Staatsfondsen, zullen minder omzet genereren en dus ook minder kunnen investeren. Momenteel bezitten de verzekeringsondernemingen, als institutionele beleggers in overheidspapier, ruim 18 procent van de Belgische Staatsschuld. Wanneer minder verzekeraars geïnteresseerd zijn in Belgische staatspapieren, dreigt het probleem van gebrekkige financiering van de Belgische staat en bijgevolg een verhoging van de rente die België moet betalen wanneer het geld ophaalt.

De totale premie-inkomsten op de verzekeringsmarkt daalden met 14,2 procent in waarde tot 27,79 miljard euro. Enige positieve tendens in het verhaal: het aantal verzekeringen “niet-leven” steeg met 2,8 procent tot 11,2 miljard euro.

Related Posts