Hospitalisatieverzekering Vergelijken

Kies de juiste Hospitalisatieverzekering

Ooit al enkele weken opgenomen geweest in het ziekenhuis? Dan zal je waarschijnlijk achterover gevallen zijn van alle kosten die tijdens je verblijf gemaakt werden. Een hospitalisatieverzekering kan voor dergelijke voorvallen de kosten vergoeden. Vergelijk hier alle hospitalisatieverzekeringen.

>> Klik hier voor de meest gekozen Hospitalisatieverzekering <<

 ProductBasiswaarborgenMax. dekking 
DKV Hospi PremiumDKV Select
* Online offerte & aanvraag
* Meest Gekozen
Onder andere:
- Onbeperkt Hospitalisatiekosten
- Medische kosten 30 dagen voor
- Rechtstreekse betaling factuur

Geen MaximumAanvraag
DKV Medi PackDKV Medi PackOnder andere:
- 80% Kosten
- Onbeperkte Hospitalisatiekosten
Verschillende maximaAanvraag
DKV Hospi FlexDKV Hospi FlexiOnder andere:
- Vrije Kamerkeuze
- Medische kosten 30 dagen voor
- Rechtstreekse betaling factuur
Verschillende maximaAanvraag>
Partena hospitalisatiePartena Ziekenfonds Hospitalia
*Toegankelijk t/m 65 jaar
Onder andere:
- Verblijfskosten
- Daghospitalisatie
€12.500
Partena hospitalisatieverzekeringPartena Ziekenfonds Hospitalia
Plus

* Toegankelijk t/m 65 jaar
* Online offerte & aanvraag
Onder andere:
Verblijfskosten (eigen kamer)
Daghospitalisatie / Remgelden
Ereloonsupplementen
Geen Maximum
Partena Hospitalia ContinuïteitPartena Ziekenfonds Hospitalia Continuïteit
* Toegankelijk t/m 65 jaar
* Online offerte & aanvraag
Onder andere:
Verblijfskosten (eigen kamer)
Daghospitalisatie / Remgelden
Ereloonsupplementen
Dekking buitenland
Geen Maximum

Hospitalisatieverzekering vergelijken - Simpel.beIedereen, jong of oud, beland eens of meermaals tijdens zijn leven in het ziekenhuis. Uit cijfers blijkt dat elke Belg een kans van één op zes heeft om in het ziekenhuis te belanden. Diezelfde cijfers tonen bovendien aan dat de helft van gezinnen met kinderen jonger dan vijf jaar in aanraking komt met het ziekenhuis. Een hospitalisatieverzekering nemen is dus zeker geen overbodige luxe.

Het Belgische ziektesysteem betaalt niet alle medische kosten terug. Bijvoorbeeld remgeld (het eerste bedrag dat je zelf voor medische verzorging en medicatie moet betalen om overconsumptie tegen te gaan), geneesmiddelen op zich, erelonen van dokters en kamersupplementen in hopsitaals worden niet of slechts gedeeltelijk terugbetaalt. Grosso modo worden de kosten van een ziekenhuisfactuur vooral bepaald door de aard van de aandoening, de behandeling, keuze qua ziekenhuis (privé of publiek) en gekozen kamertype. Hospitalisatieverzekering vergelijken is dus geen eenvoudige opdracht. Nochtans is het zeker de moeite waard wanneer je weet dat elke patiënt gemiddeld 500 euro eigen kosten heeft aan een hospitalisatie.

In België is er de keuze tussen een hospitalisatieverzekering via de ziekenfondsen/mutualiteiten en privéverzekeraars. Het grote voordeel aan een hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds is dat de drempel tot toetreding enorm laag is. Lage premies, maar dat feit vertaalt zich dan onmiddellijk weer in minder uitgebreide dekkingen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid een individuele hospitalisatiepolis af te sluiten bij een externe verzekeraar. Misschien een iets duurdere verzekering, maar wel een verzekering die in meer situaties tussenkomt. Externe verzekeraars moeten immers niet alleen dekking geven van alle mogelijke hospitalies, ook hun werkingskosten en winsten moeten gedekt worden. De meeste verzekeraars zijn immers op de beurs genoteerd en vol honger naar winstmarges.

Vergelijk uw Hospitalisatieverzekering

Verschillende Belgische werkgevers geven aan hun werknemers als extraatje een gratis hospitalisatieverzekering. Hou wel steeds voor oog dat deze verzekering enkel loopt tot zolang je bij de werkgever tewerkgesteld bent. Eventueel zal de werkgever bij ontslag de mogelijkheid geven om zelf privé de polis verder te zetten. Echter aangezien deze vaak enorm duur zijn, is het overnemen van een polis quasi onmogelijk.

Doorsnee kan gezegd worden dat elke hospitalisatieverzekering duurder wordt doorheen de jaren. Oudere personen hebben immers meer risico op hospitalisatie dan jongere personen. Dat verhoogd risico vertaalt zich in een duurdere premie. Andere punten die in aanmerking genomen zullen worden voor het bepalen van de premie zijn de woonplaats, geslacht, gekozen formule en persoonlijke levensstijl. Kettingrokers en personen met overmatig drankgebruik lopen immers een verhoogd risico tot ziektes en dus hospitalisatie.

Hospitalisatieverzekering Vergelijken, waar let ik op?

Hospitalisatieverzekeringen vergelijken lijkt eenvoudig, maar is het allesbehalve. Niet alleen de kostprijs van de verzekering bepaalt immers of een verzekering al dan niet goed is. Andere mogelijke punten van verschil:
1. Is er een geplafonneerd maximum? (Met andere woorden: betaalt de verzekeraar maar terug tot een bepaald bedrag per jaar)

2. Komt de verzekeraar ook tussen wanneer de patiënt kiest voor een hospitalisatie in een privékamer, of enkel ingeval van een gedeelde kamer?

3. Dekt de verzekeraar ook andere vlakken, zoals de kosten van een prothese of kunstledemaat?

4. Zijn transport per helikopter of ziekenwagen inbegrepen?

5. Biedt de verzekeraar enkel dekking in België, of ook andere landen in Europa en de wereld?

6. Wordt enkel effectief de verzekeringsnemer gedekt, of ook zijn partner en mogelijke kinderen?

7. Komt de hospitalisatieverzekeraar ook tussen in de zogenaamde ‘zware ziekten’ die buiten een hospitalisatie behandeld worden?

8. Behoud je het recht op een vrije keuze qua ziekenhuis, kamer en behandelende arts?

Voorts zijn er nog talloze verschilpunten. Vooraleer je effectief een krabbel onder een hospitalisatieverzekering zet, moet je dus absoluut aan hospitalisatieverzekering vergelijken doen.