Hospitalisatieverzekering wordt wellicht duurder

Wat is een hospitalisatieverzekering?
Hospitalisatieverzekering wordt wellicht duurder
Leestijd: 2 minuten

Door de publicatie van de nieuwe medische index kunnen verzekeraars en ziekenfondsen de premies van hun hospitalisatieverzekering opnieuw verhogen. De grootste stijgingen kunnen teruggevonden worden binnen de waarborg ‘eenpersoonskamer’ en ‘tandverzorging’. In het meest nadelige geval kan dit voor verzekeringsnemers leiden tot een verhoging van 10% van hun premie.

Wat is de medische index?

Sinds 2016 kunnen de premies van een hospitalisatieverzekering aangepast worden op basis van de prijsevoluties in de gezondheidszorg. Dit is de zogenaamde medische index. Tot dan dienden verzekeraars en ziekenfondsen verplicht gebruik te maken van de index der consumptieprijzen. Dit is de index die eveneens wordt toegepast voor het verhogen van het loon en andere vergoedingen. Omdat de index der consumptieprijzen de laatste jaren niet gestegen was, hadden verzekeraars en ziekenfondsen ook geen mogelijkheid om de prijs van hun hospitalisatieverzekering te verhogen. Daartegenover stegen de algemene kosten in de gezondheid wel. Het waren dus vooral de verzekeraars en ziekenfondsen die vragende partij waren voor een eigen indexmechanisme.

De FOD Economie berekent nu jaarlijks de stijging van de medische index voor 4 specifieke waarborgen. Dit zijn de waarborgen eenpersoonskamer, twee- en meerpersoonskamer, ambulante zorgen en tandverzorging. Het concrete percentage van verhoging wordt nadien bepaald op basis van de leeftijdsklasse van de verzekerde.

Waar een hospitalisatieverzekering afsluiten?

Zoals hierboven verduidelijkt, kan je een private hospitalisatieverzekering afsluiten bij een verzekeraar of ziekenfonds. Vooral Partena Ziekenfonds is gekend voor zijn soepele aanvaarding en eenvoudige online registratie. Waar andere verzekeraars geen nieuwe verzekeringsnemers meer aanvaarden van zodra het risico op medische kosten te hoog wordt, aanvaardt Partena Ziekenfonds wel flexibel nieuwe  klanten tot 65 jaar. Ook de dekking in het buitenland is interessant en kan je dus een afzonderlijke reisverzekering besparen.

Hoeveel mag mijn hospitalisatieverzekering stijgen?

Dit is afhankelijk van de waarborgen die door de hosptailisatieverzekering gedekt worden. De waarborg die het zwaarste doorweegt in jouw premie, zal bijgevolg bepalen welke maximale stijging kan toegepast worden. Hou er rekening mee dat de medische index een maximumverhoging is. Een verzekeraar kan dus steeds besluiten om geen of een minder grote verhoging toe te passen.

Onthou ook dat de premie van de hospitalisatieverzekering niet verschillende keren per jaar kan worden verhoogd. Enkel op de jaarlijkse vervaldag van de premie kan de verzekeraar overgaan tot een indexering. De verzekeraar moet je als verzekeringsnemer ook vooraf informeren.

Stijging hospitalisatieverzekeringen 2017

Toegepast op de medische index van juli 2017 kunnen de volgende verhogingen toegepast worden:

  • Waarborg eenpersoonskamer. De grootste stijging vindt plaats in de leeftijdsklasse 0 tot 19 jaar met een stijging van 5,41%. Op plaats 2 en 3 staan de leeftijdsklassen 35 tot 49 jaar en 50 tot 64 jaar met een verhoging van elk 4,69% en 4,48%.
  • Waarborg twee- of meerpersoonskamer. De grootste stijging ligt hier bij de oudste leeftijdscategorie (65 jaar en meer). Want voor deze ouderen kan de premie stijgen met 6,69%. De premie voor 50 tot 64 jaar kan stijgen met 3,37%.
  • Waarborg ambulante zorgen. De FOD Economie besloot deze waarborg niet te indexeren. Ziekenfondsen en verzekeraars mogen hier dus geen prijsstijging doorvoeren.
  • Waarborg tandzorg. De grootste stijging over alle categorieën kan gevonden worden binnen de waarborg tandzorg. Voor de categorie 0 tot 19 jaar kan de premie stijgen met bijna 1/5de van de prijs (16,77%). Ook voor de categorie 20 tot 34 jaar en 50 tot 64 jaar met elk 9,22% en 9,89% dreigt de hospitalisatieverzekering duurder te worden. Gemiddeld genomen, over alle leeftijdscategorieën, gaat het om een gemiddelde stijging van 10,65%.
Related Posts