Hospitalisatieverzekering en veranderen van werk

Hospitalisatieverzekering en veranderen van werk
Hospitalisatieverzekering en veranderen van werk
Leestijd: 3 minuten

Hospitalisatieverzekering en veranderen van werk: een onmogelijke combinatie?Met de eindejaarperiode in het vooruitzicht starten veel personen het jaar 2015 op carrièreperspectief te overlopen. De ene besluit dat het jaar veel gebracht heeft en blijft dus graag bij zijn huidige werkgever in 2016, de andere wenst nieuwe horizonten te verkennen. Wat gebeurt er met de hospitalisatieverzekering van jouw huidige werkgever wanneer je besluit van werk te veranderen?

Heel wat werkgevers bieden als extralegaal voordeel anno 2015 een groepsverzekering en/of hospitalisatieverzekering aan. Als je van werk veranderd stopt dit extralegaal voordeel aangezien je op dat tijdstip ook het recht op loon verliest. Wat zijn de mogelijkheden met de hospitalisatieverzekering? Veel zal afhankelijk zijn van of je reeds een andere werkgever gevonden hebt, alsook of deze nieuwe werkgever een hospitalisatieverzekering aanbiedt.

1. Nieuwe werkgever biedt wel een hospitalisatieverzekering aan. Wanneer jouw nieuwe werkgever ook een hospitalisatieverzekering aanbiedt, is er weinig moeilijks aan. Je kan meestal onmiddellijk bij de nieuwe werkgever (en wellicht ook nieuwe verzekeraar) als verzekerde worden aangesloten wanneer de verzekering verplicht is. Gaat het om een facultatieve hospitalisatieverzekering bij de werkgever, dan loop je wel het risico enige tijd te moeten wachten. Vraag aan je toekomstige verzekeraar of er een tijdspanne is waarbinnen je de verzekering behoort aan te gaan. Idem informeer je best naar de wachtperiode van de nieuwe hospitalisatieverzekering. Het komt erop aan de periode tussen het einde van de hospitalisatieverzekering bij de vorige werkgever en het begin van de hospitalisatieverzekering bij de nieuwe werkgever zo klein mogelijk te houden.

2. Nieuwe werkgever biedt geen hospitalisatieverzekering aan. Op datum van de uitdiensttreding is de verzekeraar verplicht sinds de Wet Verwilghen jou de mogelijkheid te bieden individueel de verzekeringspolis van de oude werkgever verder te zetten. De wetgever wenst op die manier onbillijke situaties te vermijden als: persoon werkt tot dag X bij zijn oude werkgever. Zijn oude werkgever beëindigd met een opzeggingsvergoeding van twee weken de arbeidsovereenkomst. Op X+2 weken stopt de dekking van de verzekeringsovereenkomst. Op X+3 weken wordt de persoon ziek en beland in het ziekenhuis. De hospitalisatieverzekering zal niet meer behoren tussen te komen. De persoon moet als enige opdraaien voor alle kosten. Een totaal onbillijke situatie dus.

De mogelijkheid tot het individueel verder zetten van de verzekeringsovereenkomst geldt zowel voor jou als voor de kinderen en/of andere gezinsleden. Ook deze gezinsleden behoren geen wachttermijn te respecteren en kunnen onmiddellijk via een verlengde verzekeringsdekking worden verzekerd. Idem behoren jij en/of de kinderen en/of andere gezinsleden geen voorafgaande vragenlijst in te vullen. De verzekeraar is verplicht jou te verzekeren aan de voorwaarden als waartegen het jou verzekerde via de werkgever. De verzekeraar kan ook geen gebruik maken van de individuele voortzetting om nieuwe modaliteiten te stipuleren. Zo kan de verzekeraar geen nieuwe uitsluitingen voorzien. Opdat deze voorwaarde geldt is evenwel een vereiste van twee jaar onafgebroken verzekerd zijn vereist.

Modaliteiten individueel verder zetten

Ben je tijdens de drukte van de werkverandering vergeten informeren naar de mogelijkheid om de hospitalisatieverzekering individueel verder te zetten? Geen stress. Het gros van de verantwoordelijkheden ligt bij de oude werkgever. De oude werkgever is verplicht op datum van de indiensttreding jou te informeren naar de latere mogelijkheid om de verzekeringsovereenkomst individueel verder te zetten. Het kennisgevingsformulier dat men daarbij behoort te ondertekenen polst uitsluitend naar het al dan niet hebben van de kennis omtrent het individueel voort zetten. De eigenlijke verlenging gebeurt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De oude werkgever is op datum van het uitdienst treden verplicht jou nogmaals te informeren omtrent de mogelijkheid om individueel te verlengen, alsook het concrete aanbod van de verzekeraar van de oude werkgever. Wanneer de oude werkgever dit zou vergeten, kan men hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.

Related Posts