Hospitalisatieverzekering en farmaceutische kosten

Hospitalisatieverzekering en farmaceutische kosten
Hospitalisatieverzekering en farmaceutische kosten
Leestijd: 2 minuten

Enkele dagen geleden werd de boodschap “groot deel van de Belgische geneesmiddelen wordt voordeliger” gelanceerd. Aangenaam om te weten. Maar wat is de impact van het hebben van een hospitalisatieverzekering op de prijs van farmaceutische kosten (lees: geneesmiddelen). Wordt de hele kostprijs van geneesmiddelen voordeliger, of bestaat er een mogelijkheid om iets terug te vorderen? En hoe verloopt de terugbetaling van farmaceutische kosten in de praktijk?

Voor en na ziekenhuisopname

Hospitalisatieverzekering en farmaceutische kosten: hoe verloopt de afhandeling?Het merendeel van de Belgische hospitalisatieverzekeringen dekt de farmaceutische kosten voor en na een ziekenhuisopname. Wie met andere woorden een hospitalisatieverzekering heeft lopen en wordt opgenomen met een aandoening in het ziekenhuis, kan alle geneesmiddelen die hij vóór de hospitalisatie heeft aangekocht bij de apotheker terugvorderen. Afhankelijk van de modaliteiten van de hospitalisatieverzekering kan dit gedurende een korte of lange tijd zijn, en is het terugbetalingstarief al dan niet afgevlakt.

Tevens dekken de meeste Belgische hospitalisatieverzekeringen alle farmaceutische kosten die in verband staan met een zware ziekte, onafhankelijk van enige hospitalisatie. Stelt je arts een zware ziekte vast waarvoor je een behandeling behoort te hebben (bv. kanker) maar waarvoor geen wekenlange hospitalisatie is vereist, dan dekt de hospitalisatieverzekering toch alle farmaceutische kosten.

Papierhandel

Tot voor kort moest elke verzekerde daarvoor alle bonnetjes van de apotheker verzamelen en vervolgens opsturen naar de verzekeraar. Een situatie die allesbehalve administratief eenvoudig en goed voor het milieu was. Reeds in het begin van 2015 schakelden de verzekeraars daarom over op het BVAC-systeem, voluit “bijkomende
verzekering/assurance complémentaire-systeem”. Dit papieren formulier behoorden patiënten te verzenden aan de hospitalisatieverzekeraar, die op die manier op de hoogte werd gesteld van alle medicijnen, medische hulpmiddelen en medische verzorgingsproducten die met de ziekte en/of aandoening in verband stonden. Aangezien dit nog steeds zorgde voor circa 3 miljoen papieren attesten per jaar, besloten twee apothekersbonden APB en OPHACO en de Afdeling Gezondheid van Assuralia de handen in elkaar te slaan en te reflecteren over een eenvoudiger systeem.

Digitaal BVAC-systeem

Per december 2015 beschikken apothekers nu over de mogelijkheid om de verzekeraar rechtstreeks in te lichten. De patiënt overhandigt de persoonlijke barcode die hij van de hospitalisatieverzekeraar ontving, waarna de apotheker het BVAC-attest rechtstreeks aan de hospitalisatieverzekering bezorgt. Er is dus geen papieren tussenkomst of bezorging per post vereist.

Op het moment van het schrijven, nemen de drie grootste hospitalisatieverzekeringen in België (AG Insurance, DKV en Ethias) reeds deel aan het systeem van elektronische BVAC-attesten. In de loop van 2016 zullen ook kleinere verzekeraars zoals Allianz, Belfius en KBC tot het elektronisch platform toetreden. In 2017 staan nog verzekeraars Justitia en Axa gepland. In principe hoef jijzelf voor het elektronisch systeem geen verdere stappen te ondernemen. Van zodra het systeem geïmplementeerd is binnen de eigen hospitalisatieverzekering, wordt men automatisch ingelicht. Hospitalisatieverzekeringen die nog geen gebruik maken van de elektronische BVAC-systeem, vallen nog steeds onder de oude regeling en behoren het papieren BVAC-attest aan hun hospitalisatieverzekeraar te bezorgen. Idem bestaat de mogelijkheid dat bepaalde oudere apothekers waarvan de elektronica nog niet up to date is, het systeem niet toepassen.

Opgelet: het elektronisch BVAC-attest geldt uitsluitend in het kader van hospitalisatieverzekeringen. Wanneer je verzoekt om een bijkomende tussenkomst van een mutualiteit (bv. bij vaccins of anticonceptiemiddelen), alsook tussenkomst van een arbeidsongevallenverzekering, zit men nog steeds onder het oude systeem van papieren BVAC-attesten.

Related Posts