Hospitalisatieverzekering dekt niet steeds bestaande ziekte

Hospitalisatieverzekering dekt niet steeds bestaande ziekte
Hospitalisatieverzekering dekt niet steeds bestaande ziekte
Leestijd: 3 minuten

Hospitalisatieverzekering dekt niet steeds bestaande ziekte en/of aandoeningPatiënten met een reeds vastgestelde ziekte en/of aandoening hebben het doorgaans moeilijk om een geschikte hospitalisatieverzekering af te sluiten. Zo blijkt althans uit een recente rondvraag van het Vlaams Patiëntenplatform. Veel is daarbij afhankelijk van de vraag welk type hospitalisatieverzekering men wenst af te sluiten. Een private of individuele hospitalisatieverzekeraar blijkt kritischer te zijn en dekking van vooraf vastgestelde ziekten en/of aandoeningen sneller uit te sluiten, terwijl de hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen wel voorzien in een (beperkte) dekking voor reeds bestaande ziekten en/of aandoeningen.

Hospitalisatieverzekering via ziekenfonds

Tot 1 januari 2012 waren ziekenfondsen onderworpen aan een andere reglementering dan de private verzekeringsmarkt. Hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen waren verplicht om een (beperkte) dekking op te nemen voor vooraf bestaande ziekten en/of aandoeningen. Door een wetgevend ingrijpen werden de hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen op gelijke voet geplaatst met hospitalisatieverzekeringen van privé verzekeraars. Per 1 januari 2012 zijn ziekenfondsen dus niet langer verplicht een vooraf bestaande ziekte in hun polis op te nemen. De overheid moedigt ziekenfondsen hier evenwel toe aan via een vrijstelling van taks. Indien een ziekenfonds besluit patiënten met een vooraf bestaande ziekte of aandoening te verzekeren, worden de ziekenfondsen bevrijdt van de jaarlijkse taks die ze in principe aan de schatkist moeten doorstorten.
Andere vaststelling is dat ziekenfondsen de leeftijdsgrens van 65 jaar hebben afgeschaft.

Sinds 2014 moet men dus niet jonger dan 65 zijn om nog in aanmerking te komen voor een hospitalisatieverzekering via het ziekenfonds. 65-plussers die al elders een hospitalisatieverzekering hebben lopen maar ontevreden, kunnen steeds vrijwillig van hospitalisatieverzekeraar ruilen. De meeste ziekenfondsen hanteren vanaf 65 wel een bijkomende leeftijdstoeslag.

Hospitalisatieverzekering bij private verzekeringsonderneming

Private verzekeringsondernemingen sluiten doorgaans voorgaande ziekten en/of aandoeningen uit binnen hun verzekeringsdekking. Kandidaat-verzekeringsnemers dienen een vragenlijst in te vullen vooraleer de verzekeringsovereenkomst kan worden afgesloten. Een standaardvraag binnen deze lijst is “zijn er ziekten en/of aandoeningen waar u momenteel voor behandeld wordt?”. De kosten verbonden aan de behandeling van bestaande ziekten en/of aandoeningen (bv. diabetes, nierfalen, etc.) zullen niet vergoed worden. Anders verwoord: de verzekeringsonderneming verhindert niet dat een individuele hospitalisatieverzekering wordt afgesloten, maar zal zuiver de financiële gevolgen van de reeds bestaande ziekten en/of aandoeningen afwentelen. Ziekten waarvan men nog geen kennis heeft, zullen wel volledig worden vergoed.

Niet alle private verzekeringsondernemingen sluiten voorgaande ziekten en/of aandoeningen uit. Bepaalde verzekeraars dekken wel ziekten en/of aandoeningen waarvan men kennis heeft vanaf een bepaalde wachtperiode. In tegenstelling tot de hospitalisatieverzekering van ziekenfondsen, is de hospitalisatieverzekering bij een private verzekeringsonderneming in principe wel beperkt tot de professioneel actieve bevolking (65 jaar).

Hospitalisatieverzekering als aanvullend loon

Bepaalde werkgevers bieden hun werknemers (en eventueel zijn/haar familieleden) een hospitalisatieverzekering als aanvullend voordeel aan. Voor werkgevers is het ter beschikking stellen van een hospitalisatieverzekering een vorm van beloning waarop de werkgeversbijdragen beperkt zijn. De werknemer op haar beurt kan dan weer genieten van een besparing door niet zelf te moeten investeren in een hospitalisatieverzekering, alsook een hoge bruto/netto-ratio. Voor een hospitalisatieverzekering via het werk is geen voorafgaande vragenlijst vereist. Verzekeraars spreiden de risico’s van eventuele vooraf bekende ziekten en/of aandoeningen over de grote hoeveelheid verzekerden. In principe is bij een collectieve hospitalisatieverzekering die men geniet via de eigen werkgever of werkgever van de partner dus steeds een vooraf bestaande ziekte en/of aandoening gedekt.

Hospitalisatieverzekering en reeds bestaande ziekten en/of aandoeningen vergelijken

Wat is het plan van aanpak wanneer men beschikt over een reeds bestaande ziekte en/of aandoening en nu hospitalisatieverzekeringen wenst af te sluiten. Op welke manier kan men de hospitalisatieverzekeringen onderling vergelijken?

1. Wijze van dekking hospitalisatie. Op welke wijze worden de kosten van een hospitalisatie gedekt? Vergoedt de verzekeraar bijvoorbeeld de supplementen van een eenpersoonskamer of inslapend gezinslid?

2. Wachttijd tussen afsluiten polis en genieten dekking. Bestaat er een wachtperiode tussen het moment waarop men de hospitalisatieverzekering heeft afgesloten en het moment waarop men voor het eerst van de dekking kan genieten, of kan men daartegenover van zodra de polis gefinaliseerd is voor dekking in aanmerking komen?

3. Dekking ambulante kosten. Het gros van de hospitalisatieverzekeringen neemt ook de kosten van ambulante verzorging voor haar rekening, zoals bijvoorbeeld een doktersbezoek, geneesmiddelen en ander medisch materiaal.

4. Beperking in tijd en ruimte. Bepaalde hospitalisatieverzekeringen dekken onbeperkt kosten van hospitalisatie en ambulante kosten, terwijl andere verzekeraars de dekking van bepaalde behandelingen in tijd beperken. Idem bestaat er mogelijk een beperking op het geografisch gebied waar men kan gehospitaliseerd kan worden (België, Benelux, Europa).

5. Dekking psychiatrische en andere geesteszorgen. Niet alleen verzekeraars dekken een geestesaandoening. Vergelijk de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de hospitalisatieverzekering voor welke aandoeningen in de geestelijke gesteldheid voor vergoeding in aanmerking komen.

Related Posts