Hoe werkt een autoverzekering?

Hoe werkt een autoverzekering?
Hoe werkt een autoverzekering?
Leestijd: 2 minuten

In België is een autoverzekering een verplichte verzekering. Net als in alle andere landen van Europa is men dus als bestuurder verplicht om de auto te verzekeren alvorens op de openbare weg te rijden. De concrete werking van een autoverzekering ontdek je via dit artikel.

Verplichte autoverzekering BA

Volgens de Belgische wetgeving omtrent autoverzekeringen is elke eigenaar van een auto verplicht een autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid of autoverzekering BA af te sluiten. Er is echter geen enkele bepaling die verhindert dat iemand anders de autoverzekering afsluit, bv. de regelmatige of occasionele bestuurder. Sluit men geen verplichte autoverzekering af? Dan kan men strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Daarenboven kan op burgerrechtelijk vlak het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alle betaalde vergoedingen terugvorderen van de aansprakelijke bestuurder.

Wat dekt de autoverzekering?

Hoe werkt een autoverzekering?De autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal alle schade van de slachtoffers vergoeden. Dit natuurlijk indien jij in fout bent voor het ongeval. Dit betekent dat de slachtoffers aanspraak kunnen maken op een vergoeding van hun:

– Materiële schade. Bv. de blikschade van de andere autobestuurder of beschadigde fiets van een fietser; en,
– Lichamelijke schade. Bv. de verwondingen die de andere bestuurder door het ongeval opliep.

Voor de schade aan de eigen auto of lichamelijke schade zal men zelf moeten instaan. Gelukkig kan men als autobestuurder een omniumverzekering en bestuurdersverzekering afsluiten.

Concrete werking autoverzekering na ongeval

Indien men – jammer genoeg – een ongeval in fout zou veroorzaken, zal men beroep moeten doen op de tussenkomst van zijn autoverzekeraar. Een autoverzekering werkt als volgt:

  • Invullen van het Europees aanrijdingsformulier. Op dit formulier worden alle omstandigheden van het ongeval ingevuld (o.a. de betrokken partijen, schade aan de voertuigen, verkeersomstandigheden bij het ongeval, enz.). Bestaat er discussie over het ongeval? Of zijn er slachtoffers met medische letsels? Vraag dan de assistentie ter plaatse van de politie. Noteer daarbij dat het invullen van het Europees aanrijdingsformulier wenselijk is, zelfs indien de politie een proces-verbaal heeft opgesteld.
  • Contact opnemen met de verzekeraar. Geen pretje. Zeker niet wanneer men in fout is voor het ongeval. Verzekeraars zijn er echter om jou te helpen en zullen dus niet ‘kwaad’ zijn voor het ongeval. Heb je de autoverzekering afgesloten via een verzekeringsmakelaar of –agent? Dan kun je ook deze rechtstreeks inlichten waarna deze de procedure bij de verzekeraar in gang zet.
  • Onderzoek van het ongeval. De verzekeraars zullen nu onderling in contact treden omtrent het ongeval. In tussentijd zullen de slachtoffers uitgenodigd worden om lichamelijke en materiële schade te begroten (bv. de blikschade aan de auto of schaafwonden van een val).
  • Uitspraak omtrent aansprakelijke partij. Nadat de aansprakelijke partij voor het verkeersongeval is aangeduid, zal de BA-verzekeraar van de ‘aansprakelijke’ alle slachtoffers van het verkeersongeval vergoeden.

Al dan niet herstel van de eigen wagen. Zoals hierboven vermeld, komt een autoverzekering BA niet tussen voor de eigen materiële schade of lichamelijke schade. Voor de kosten aan de eigen wagen zal men zelf moeten instaan. Heeft de wagen al een zekere leeftijd bereikt? Wegen de kosten van herstelling niet op tegen de restwaarde van de wagen? Dan zal men wellicht het wrak verkopen en besluiten een nieuwe auto te kopen.

Wist je dat er op Simpel.be verschillende autoverzekeraars vermeld zijn tegen een lage premie? Een compleet overzicht van alle Belgische BA autoverzekeringen ontdek je daar.

Related Posts