Hoe werkt de kilometerverzekering?

Hoe werkt de kilometerverzekering?
Hoe werkt de kilometerverzekering?
Leestijd: 2 minuten

De voorbije maanden werd door autoverzekeraars druk ingezet op ‘kilometerverzekeringen’. Dit zijn autoverzekeringen waarbij men geen vaste jaarlijkse premie betaalt, maar waarbij de prijs van de autoverzekering wordt bepaald door het aantal kilometers dat men aflegt. Wat is de werking van een kilometerverzekering en wat zijn de gevolgen als men het doorgegeven aantal kilometers overschrijdt?

Wat is een kilometerverzekering?

Zoals de naam al doet vermoeden is een kilometerverzekering een autoverzekering waarbij de premie wordt bepaald door het aantal kilometers dat men aflegt. Wie bijgevolg weinig kilometers rijdt, zal ook minder voor zijn / haar autoverzekering betalen. Het risico op een ongeval is immers wezenlijk kleiner wanneer men bv. maar 1.000 kilometer per jaar aflegt tegenover 20.000 kilometer.

Bepaalde autoverzekeraars werken niet o.b.v. een echte verzekering per kilometer, maar via een korting wanneer men een bepaald aantal kilometers niet overschrijdt. Zo ontvangt men bij Ethias Verzekeringen een korting van 15% wanneer men minder dan 10.000 kilometers dat jaar zal afleggen.

Premie kilometerverzekering

Een kilometerverzekering kan dus vooral interessant zijn indien men de auto weinig gebruikt. Zo beschikken veel Belgen over een tweede gezinsauto die enkel wordt gebruikt om naar de winkel te rijden, de kinderen van school te halen, enz.

In de praktijk wordt de premie van een kilometerverzekering steeds berekend via een vast deel enerzijds, en een variabel deel anderzijds:

  • Het vast gedeelte van de kilometerverzekering dekt de vaste kosten van de autoverzekeraar en de risico’s die niet individueel bepaald worden. Zo rekent de verzekeraar een kost door m.b.t. de administratie, haar personeel, diefstal & brand van de auto, enz.
  • Het variabel gedeelte van de kilometerverzekering wordt bepaald door de individuele bestuurder. Zo wordt er o.a. rekening gehouden met het aantal kilometers dat men aflegt, de leeftijd van de auto, het eigen rijprofiel, enz.

Wat gebeurt er indien minder of meer kilometers worden afgelegd dan voorzien?

De autoverzekeraar zal bij aanvang van de kilometerverzekering vragen de huidige kilometerstand door te geven. Op de jaarlijkse vervaldag zal de autoverzekeraar opnieuw deze vraag stellen. Op die manier weet de verzekeraar kilometerverzekering exact hoeveel kilometer men werkelijk gereden heeft. Een autoverzekeraar kan ook sporadisch of na een ongeval besluiten de kilometerstand op te vragen.

De gevolgen van minder of meer kilometers:

  • Men reed minder kilometers dan gedacht: de autoverzekeraar zal het verschil terugbetalen. Indien gewenst kan je ook besluiten de basispremie voor het komende jaar te verlagen tot het aantal kilometers dan men gedurende het voorbije jaar heeft afgelegd.
  • Men reed meer kilometers dan gedacht: men zal moeten bijbetalen per kilometer. De verzekeringsovereenkomst bevat steeds de persoonlijke prijs per bijkomende kilometer. Daarenboven kan men geconfronteerd worden met een hogere franchise of vrijstelling indien men aanzienlijk het gedurende dat jaar toegelaten aantal kilometers overschreden heeft. In elk geval wordt aanbevolen niet te liegen omtrent het aantal afgelegde kilometers (bv. minder kilometers doorgeven op de jaarlijkse vervaldag). Dit kan immers aanzien worden als verzekeringsfraude waardoor de verzekeraar de kilometerverzekering nietig kan laten verklaren en alle uitbetaalde vergoedingen van de verzekeringsnemer kan terugvorderen.
Related Posts