Het verschil tussen een verzekeringsmakelaar en een verzekeringsagent

Het verschil tussen een verzekeringsmakelaar en een verzekeringsagent
Het verschil tussen een verzekeringsmakelaar en een verzekeringsagent
Leestijd: 3 minuten

Het verschil tussen een verzekeringsmakelaar en een verzekeringsagentEen verzekeringsovereenkomst tussen een verzekeraar en verzekeringsnemer kan op verschillende wijzen tot stand komen. Klassiek wordt er gesproken over de verzekeringsmakelaar en de verzekeringsagent. Nochtans zijn er nog andere wijzen en tussenpersonen waarmee verzekeringsovereenkomsten tot stand komen. In de volgende bijdrage zullen de verschillende wijzen waarop verzekeringsovereenkomsten tot stand komen besproken worden, alsook de essentiële verschilpunten tussen een verzekeringsmakelaar en een verzekeringsagent.

Het onderscheid tussen de verzekeringsmakelaar en –agent

Consumenten kiezen doorgaans voor een verzekeringsmakelaar in plaats van een verzekeringsagent. De verzekeringsmakelaar heeft immers al voordeel dat hij onafhankelijk van enige verzekeraar kan opereren. Wens je bijvoorbeeld als consument de voordeligste autoverzekering of familiale verzekering, dan zal je via een verzekeringsmakelaar ook effectief het voordeligste product op de markt kunnen opsporen. Dankzij zijn onafhankelijke relatie kan hij daarenboven de voor- en nadelen van elk verzekeringsproduct ten opzichte van elkaar afwegen. Een makelaar in verzekeringen is dus noch wettelijk, noch contractueel verbonden aan één welbepaalde verzekeraar of verzekeringsproduct. Opmerking: hoewel in principe een verzekeringsmakelaar de hele verzekeringsmarkt kan doorploeteren, zal hij wellicht een keuze maken voor een welbepaald aantal verzekeraars. Anders loopt hij het risico de bomen niet meer door het bos te kunnen zien.

De verzekeringsagent is daartegenover het gezicht van een verzekeringsonderneming. De agent komt tussen als tussenpersoon voor één maatschappij en haar producten. Net als de verzekeringsmakelaar is hij een geïnformeerd en gediplomeerd verzekeringsdeskundige. Alleen hangt hij vast aan een verzekeraar, en zal hij vanuit die afhankelijkheid enkel verzekeringsproduct van die onderneming aan de man kunnen brengen. Ben je bijvoorbeeld al van jongs af aan vertrouwd met verzekeraar X en biedt verzekeringsagent Y enkel producten van X aan, dan is er geen enkele reden om niet beroep te doen op de diensten van verzekeringsagent Y.

Andere wijzen om een verzekeringsovereenkomst af te sluiten

Naast de verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent zijn er nog andere wijzen waarop een overeenkomst tot stand kan komen. In de eerste plaats kan je als consument rechtstreeks contracteren met een verzekeraar. Directe verzekeraars brengen hun producten rechtstreeks aan de man bij het publiek via telefoon, internet of drukwerk. Dergelijke rechtstreekse wijze van verzekeren heeft als voordeel dat er meestal een kostenbesparend element in het aanbod schuil gaat. Waar de verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent enige commissie binnen zijn verzekeringsproducten doorrekent, valt deze commissie bij het rechtstreeks contracteren weg. Anderzijds heeft dit rechtstreeks contracteren als nadeel dat je er bij potentiële conflicten alleen voor staat. Waar de verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent gediplomeerde personen zijn, en mensen met ervaring in verzekeringsdiscussies, sta je er in geval van conflict met een verzekeraar alleen voor. Ga dus telkens na of je voldoende intellectuele bagage hebt om in geval van conflict zelf het verweer te voeren.

Contracteren via een financiële instelling. Verschillende banken bieden ook tegelijk

verzekeringsproducten aan. Zij het binnen het kantoor zelf, zij het via een aanverwante dochter in verzekeringsproducten. Banken proberen soms nieuw cliënteel te winnen door voordelige pakketten aan te bieden. Bijvoorbeeld: Polle en Jeanine wensen een hypotheek aan te gaan bij bank X voor de financiering van hun woning. De bank vereist echter in haar voorwaarden van de hypotheek een schuldsaldoverzekering van beide partijen. Wanneer Polle en Jeanine besluiten de schuldsaldoverzekering eveneens bij bank X af te sluiten, ontvangen ze een rentekorting op de maandelijkse aflossing. Idem wat betreft de opmerking inzake directe verzekeringen, kan je bij verzekeringsproducten bij financiële instellingen alleen voor de leeuwen geworpen worden. Banken zijn niet altijd even uitvoerig wat betreft de informatieverstrekking en beschouwen verzekeringen als een beleggingsproduct.

De voor- en de nadelen van de vier verzekeringswijzen op een rij

Verzekeringsmakelaar
+ Onafhankelijke deskundige;
+ Biedt verschillende verzekeraars en verzekeringsproducten aan;
+ Kan onafhankelijk zoeken naar de goedkoopste/beste verzekering;
– Mogelijk hogere prijs door commissie.

Verzekeringsagent
+ Onafhankelijke deskundige;
– Biedt slechts producten aan van één verzekeraar;
– Mogelijk hogere prijs door commissie.

Rechtstreeks contracteren met verzekeraar
+ Goede prijszetting;
– Beperkte keuze qua producten bij één verzekeraar;
– Geen bijkomende informatie;
– In geval van conflict sta je er als consument alleen voor.

Contracteren via bank
+ Goede prijszetting;
+ Mogelijk extra voordeel door pakketovereenkomsten;
– Beperkte keuze qua producten bij één verzekeraar;
– Geen bijkomende informatie;
– In geval van conflict sta je er als consument alleen voor.

Related Posts