Help, een inbraak. Wat nu?

Help, een inbraak. Wat nu?
Help, een inbraak. Wat nu?
Leestijd: 4 minuten

Inbraak of poging tot inbraak is een gebeurtenis die we liever kwijt dan rijk zijn. Nochtans vormen inbraken geen uitzondering meer. Sinds 2008 steeg het aantal woninginbraken met circa 28 procent. Op welke verzekeringen kan u een beroep doen na een inbraak? En wordt u volledig schadeloos gesteld na een inbraak of diefstal?

De brandverzekering

Help, een inbraak. Wat nu?Een brandverzekering, ookwel woningverzekering genoemd, is een verzekering die uw woning verzekert tegen verschillende schadevormen. Een woningverzekering omvat drie soorten dekkingen: de basisdekkingen, de aanvullende dekkingen en de facultatieve dekkingen. De basisdekking vergoedt de materiele schade ten gevolge van brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel. Wanneer men als consument een brandverzekering afsluit, zal deze verzekering minstens al deze schadeposten dekken. De aanvullende dekkingen van de brandverzekering vergoeden niet de schade zelf, maar de kosten die gepaard gaan met het schadegeval. Zo worden de reddingskosten, kosten om nakende schade te voorkomen, kosten voor het slopen van beschadigde goederen, kosten voor het opruimen en vervoeren van puin, kosten voor de opslag van inboedel tijdens de herstellingswerken, huisvestingskosten wanneer de woning onbewoonbaar wordt verklaard, expertisekosten, kosten BA van het gebouw en verhaal van derden beschouwd als ‘aanvullende dekking’. De meeste verzekeraars bieden daarnaast de mogelijkheid om zich vrijwillig of facultatief te verzekeren tegen vandalisme, diefstal, inbraak of poging tot diefstal/inbraak.

Belangrijk om te weten is dat een brandverzekering geen verplichte verzekering is. Als eigenaar of huurder bent u met andere woorden nooit wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Echter kan u wel contractueel verplicht zijn een dergelijke verzekering af te sluiten. Een verhuurder zal bijvoorbeeld (bijna) altijd in de huurovereenkomst schrijven dat de huurder wordt geacht zich te verzekeren voor brand en alle andere mogelijke schade aan het gebouw. Circa 80 procent van de Belgen opteert er dan ook al dan niet vrijwillig voor zich tegen brand te verzekeren. Wanneer geopteerd werd voor een facultatieve dekking tegen diefstal of inbraak, zal alle schade aan het gebouw door de diefstal of inbraak vergoed worden. Bijvoorbeeld een ruit die ingeslagen wordt met een hamer, een deur die ingebeukt wordt, een geforceerde deur etc.

Facultatieve dekking tegen diefstal/inbraak, of diefstalverzekering

Een brandverzekering zal kortom niet standaard tussenkomen voor de waarde van gestolen goederen. Daarvoor behoort u een facultatieve dekking tegen diefstal of inbraak af te sluiten. Alle goederen, meubels, elektronica, of kledij die verdwenen, vernield of beschadigd zijn door de diefstal of inbraak zullen vergoed worden naar de werkelijke waarde, lees: de aanschaffingswaarde minus de slijtage. Bijvoorbeeld: u kocht een koersfiets in 2010 voor 2.000 EUR. In 2015, met andere woorden vijf jaar na de aankoop, wordt de koersfiets uit de inkomhal van de woning gestolen. De verzekeraar zal de diefstal vergoeden wanneer geopteerd werd voor een facultatieve dekking tegen diefstal/inbraak. Het uitkeringsbedrag van de koersfiets zal minder bedragen dan 2.000 EUR. De fiets onderging gedurende de vijf jaar immers slijtage. De bijzondere voorwaarden van de diefstalverzekering zullen daarenboven telkens een maximumdekking per schadepost omsluiten. Meestal wordt de maximumdekking bepaald per voorwerp, met daarenboven een maximumdekking voor het geheel van alle goederen.

Een facultatieve dekking biedt dekking tegen alle diefstallen in de woning waarvoor de diefstalverzekering werd aangegaan. Zowel de verzekeringsnemer, de echtgenoot of wettelijk samenwonende wonende partner van de verzekeringsnemer, alle personen die in de woning mee verzekerd zijn, het huispersoneel, als werknemers of vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functie worden door de diefstalverzekering gedekt. Een diefstalverzekering kan contractueel bepalen dat niet alle goederen van de woning worden gedekt. Zeer kostbare voorwerpen (zoals kunst en antiek die niet afzonderlijk verzekerd werden), delen van de woning die demonteerbaar zijn (loden ramen of trappen), of diefstal van huisdieren kunnen buiten de dekking vallen. Goederen extern van de woning worden niet standaard gedekt. Wanneer u bijvoorbeeld een mooie tuinkabouter hebt staan in de voortuin en deze op een avond gestolen wordt, komt u waarschijnlijk niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om voor een vergoeding van uw verzekeraar in aanmerking te komen?

1. De diefstal of inbraak moet gebeurd zijn in de woning waarvoor een brandverzekering werd afgesloten. Tenzij de verzekeraar een uitgebreide dekking biedt voor diefstallen op straat of op vakantie;

2. De verzekerde woning moet regelmatig bewoond zijn. In de meeste gevallen zal de verzekeraar toestaan dat de woning 90 nachten niet bewoond is;

3. Elke verzekeringsnemer wordt geacht de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Een normaal vooruitziend en voorzichtig persoon zal bijvoorbeeld alles op slot doen en voldoende toezicht houden. Bijvoorbeeld: Jan is vrij roekeloos van karakter en liet op vrijdagavond de voordeur open staan. Wanneer Jan zaterdagochtend na een nachtje stappen terugkomt, merkt hij dat er ingebroken is. De verzekeraar kan weigeren tussen te komen voor de kosten aangezien er geen redelijke veiligheidsmaatregelen werden genomen;

4. Werden eventuele bijkomende veiligheidsverplichtingen nageleefd? Zoals hierboven reeds gesteld, kan gewone inboedel niet vergeleken worden met kunst of antiek. Mogelijks legt de verzekeraar aanvullende verplichtingen op voor waardevolle voorwerpen, zoals een
alarmsysteem.

Wat te doen na diefstal?

Wanneer u geconfronteerd wordt met een inbraak of diefstal, neemt u best de volgende stappen:

  • Neem contact op met uw lokale politie om de diefstal aan te geven;
  • Doe aangifte bij uw verzekeraar. De algemene voorwaarden van de diefstalverzekering zullen een termijn bepalen waarbinnen u aangifte moet doen bij uw verzekeraar, bijvoorbeeld binnen de 24 of 48h. Belangrijk: ondanks een contractuele termijn, kan u een laattijdige melding niet verweten worden wanneer u alles hebt gedaan om binnen de termijn aangifte te doen. Wanneer u tijdens het op weg zijn naar de verzekeraar aangereden wordt door een auto en in coma beland en pas na zes maanden aangifte kan doen, zal u toch aangifte hebben gedaan binnen de vereiste termijn;
  • Werden er tijdens de diefstal of inbraak bank- of kredietkaarten gestolen? Vergeet deze dan niet te blokkeren;
  • Probeer alle mogelijke bewijsstukken te verzamelen die de waarde van de goederen kunnen staven. Facturen, bewijzen van onderhoudswerkzaamheden, het voorbereidend papierwerk van de verzekeringsovereenkomst, foto’s, etc. Bewijselementen vormen bijgevolg het kernelement van de afhandeling.
Related Posts